Djøf

Sådan fik de jobbet

Hvilke faktorer er afgørende for at komme hurtigt i job? Hvordan har nyuddannede djøfere fået deres job? Hvordan ser arbejdsmarkedet ud anno 2016?

Den seneste udgave af undersøgelsen ”Sådan fik de jobbet” byder på mange interessante resultater. Undersøgelsen bygger på svar fra 1.525 Djøf-medlemmer og omfatter nyuddannede kandidater 2014 og 2015.

Sådan fik de nyuddannede kandidater jobbet

Hvad undersøgelsen viser

Undersøgelsen er delt op i 3 hovedområder: De afgørende faktorer for at komme hurtigt i job, hvordan dimittenderne har fået første job, samt hvordan dimittendarbejdsmarkedet ser ud. Undersøgelsen viser blandt andet at:

 • Mere end 3 ud af 4 dimittender har haft et studierelevant arbejde. Hver anden har lavet frivilligt arbejde, og hver tredje har været på udveksling i udlandet.
 • Lige over halvdelen af dimittenderne har oplevet, at det i nogen eller høj grad har været svært at oversætte deres kompetencer til en arbejdsgiver, og herigennem forklare hvad de kan bidrage med.
 • 54 % af dimittenderne påbegyndte deres jobsøgning inden afleveringen af deres speciale eller afsluttende opgave. 
 • De dimittender, der har søgt efter deres første job og fået det, har i gennemsnit sendt 24 ansøgninger, før de fik deres første job. Den samme gruppe har i gennemsnit været til 2,6 samtaler før de landede jobbet.
 • 12 % af de dimittender, der har søgt efter deres første job, har oplevet at de direkte eller indirekte er blevet spurgt til deres planer om at stifte familie, deres seksuelle orientering, politiske orientering eller religiøse overbevisning. 
 • Lige over halvdelen af de dimittender, der endnu ikke har haft deres første job, er villige til at bruge mere end 1 time på transport hver vej. 


 • Blandt de, der har fået deres første job, angiver 62 % at have under en halv times transport til arbejde hver vej, mens 13 % har mere end en times transport. 14 % er flyttet på grund af deres første job.
 • Erfaringer fra studiejob og personlighed er de hyppigst angivne, når dem, der har fået første job, skal pege på, hvad der var afgørende for at de fik deres første job.
 • Det at komme ind på arbejdsmarkedet var det mest afgørende for størstedelen af dimittenderne, da de sagde ja til deres første job. 
 • 80 % af dimittenderne får job inden for de første 6 måneder efter de dimitterer. Næsten hver fjerde får job før eller ved dimissionen.
 • Fra dimittenddato til start i første job går der i gennemsnit 2,9 måneder.
 • 58 % af dimittenderne i job blev ansat i det offentlige.
 • Knap halvdelen af dimittenderne har fået et job på en arbejdsplads med under 200 ansatte.  
 • Det første job er for to-tredjedele af dimittenderne placeret i København eller omegn. Resten af jobbene er spredt rundt i landet med Aarhus og omegn som det sted hvor næst flest ansættes (7 %). 
 • For mere end 3 ud af 4 lå deres første job i forlængelse af deres speciale eller inden for uddannelsens område. 

Undersøgelsen foretages hvert andet år.

Undersøgelsen i 2014 "Sådan fik de jobbet"

Sådan fik de jobbet 2014

Hvor hurtigt kommer kandidaterne i job?

Djøfbladet

Forskning: Økonomistuderende er kolde og kyniske

Studerende på økonomi er mere hensyns- og samvittighedsløse end medstuderende på andre samfundsvidenskabelige fag, viser nyt dansk studie. Det er ønsket om magt og penge, som tiltrækker de kolde typer, mener forsker bag undersøgelsen.

Illustration: Shutterstock
Djøf blog

Prokrastination - hvorfor er det godt at kende til?

Hvorfor gør vi ikke de ting, vi ved, vi burde gøre? Svaret er prokrastination, og vi lider alle sammen af det.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent