17.04.2015

Den omfattende ledighed, der berører rigtig mange nyuddannede, rammer i den grad også nyuddannede djøfere.  Selvom andelen af ledighedsberørte nyuddannede djøfere er faldende over de sidste par år, er beskæftigelsessituationen stadig et alvorligt problem. I februar 2015 var over en fjerdedel af de nyuddannede, der er blevet kandidater inden for det seneste år, uden beskæfti­gelse.

Ses der på de nyuddannede djøfere, der er i beskæftigelse pr. 1. januar 2015, er en stigende andel blevet ansat i den offentlige sektor. I januar 2015 var 46% af de nyuddannede i beskæftigelse ansat i den offentlige sektor mod 45% i januar 2014 og 42% i januar 2013.

I rapporten, som du kan downloade herunder, kan du læse mere om ledighed og beskæftigelse blandt de nyuddannede medlemmer af Djøf.

Nyuddannedes jobsituation, oktober 2012.