Djøf

Ledighedstal

Her beskrives ledigheden blandt djøfere i samt udviklingen i ledigheden siden 2012.

Ledighedsprocenten for djøfere

I april 2017 var 3.923 djøfere berørt af ledighed. Dette er 160 færre end i februar, hvor 4.083 djøfere var berørt af ledighed. Andelen af ledighedsberørte lå på 4,9% i april 2017, hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til marts 2017.  Ses der på den gennemsnitlige ledighed er ledigheden her faldet med hele 0,4 procentpoint fra 4,2 i februar til 3,8 i marts. Det større fald i den gennemsnitlige ledighed i forhold til ledighedsberørte fortæller, at den gennemsnitlige ledighedsberørte er ledig i kortere tid end i marts. I samme periode er antallet af fuldtidsledige faldet med 262 fuldtidsledige.

Der skal tages højde for, at en del ledige har mistet retten til dagpenge i det seneste år og dermed ikke er medregnet i de ovenstående tal. I det seneste år er omkring 253 djøfere faldet ud af dagpengesystemet. Blandt disse ved vi dog ikke, hvor mange der reelt er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet, idet nogle kan være kommet i beskæftigelse, have påbegyndt en uddannelse eller har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighedsprocent siden 2012. Her skal det bemærkes, at der ikke er taget højde for dem, der er faldet ud af dagpengesystemet. Dermed er den reelle ledighed højere, men vi har ikke mulighed for at give et præcist billede af udviklingen i ledigheden. 

Figur 1: Udviklingen i den gennemsnitlige ledighed blandt djøfere, 2012-2017

Dimittendledighed

Figur 2 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighed et år efter dimissionsdato, defineret som dimittendledigheden. Tallene er opgjort i perioder af tre måneder for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag. Blandt djøfere, der dimitterede i februar, marts og april 2016, er den gennemsnitlige ledighed et år efter dimissionsdato på 12%. Dette svarer til 137 bruttoledige blandt sidste års 1.124 forsikrede dimittender. Sammenlignet med ledigheden blandt dimittender fra de samme tre måneder i 2014/2015 ligger den gennemsnitlige ledighed 0,2 procentpoint højere. 

Figur 2: Udvikling i den gennemsnitlige ledighed ét år efter dimission

Nyuddannede ledighed

Ser vi på gruppen af personer, der er dimitteret inden for det seneste år er den gennemsnitlige ledighed forventeligt højere, idet der her også indgår personer der er dimitteret for kort tid siden. I april 2017 ligger den på 22,1%, svarende til at 1.263 fuldtidsbeskæftigede nyuddannede djøfere var ledige. En gennemsnitlig ledighed, der ligger under de seneste fem års niveau for april måned (se figur 3)

Figur 3: Udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede djøfere, 2012-2017

På Akademikernes hjemmeside kan du finde mere information om udviklingen i ledigheden blandt djøfere.


 

Djøfbladet

Djøfbladet svigter vigtige diskussioner om samfund, profession og kritik

Universiteternes tætte relationer til banksektoren kan skabe en problematisk afhængighed. Lektor Kristoffer Kropp, RUC, efterlyser omtale af CBS-professors bånd til Danske Bank i Djøfbladet.

Djøf blog

Leger du blindebuk til MUS?

Er det tydeligt for dig, hvad der belønnes i dit job? Ellers må du selv opstille mål. Evnen til at dokumentere resultater er afgørende i udviklingen af din karriere. Både når du byder ind på opgaver, forhandler løn og skifter job.


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent