16.02.2017

I november 2016 var 4.409 djøfere berørt af ledighed. Dette er 287 færre end i oktober 2016, hvor 4.696 djøfere var berørt af ledighed. Det er en positiv udvikling, set i lyset af at der stadig kommer flere nyuddannede på jobmarkedet end tidligere, grundet fremdriftsreformen. Andelen af ledighedsberørte ligger på 5,5% i november 2016, hvilket er en stigning på 0,2% i forhold til november 2015.  Ses der på den gennemsnitlige ledighed er ledigheden 4,7%, hvilket er en stigning fald på 0,4 procentpoint fra november 2015. Der er blevet 434 flere fuldtidsledige i perioden.

Der skal tages højde for, at en del ledige har mistet retten til dagpenge i det seneste år og dermed ikke er medregnet i de ovenstående tal. I det seneste år er omkring 284 djøfere faldet ud af dagpengesystemet. Blandt disse ved vi dog ikke, hvor mange der reelt er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet, idet nogle kan være kommet i beskæftigelse, have påbegyndt en uddannelse eller har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighedsprocent siden 2012. Her skal det bemærkes, at der ikke er taget højde for dem, der er faldet ud af dagpengesystemet. Dermed er den reelle ledighed højere, men vi har ikke mulighed for at give et præcist billede af udviklingen i ledigheden. 

Figur 1: Udviklingen i den gennemsnitlige ledighed blandt djøfere, 2012-2016

Figur 2 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighed et år efter dimissionsdato, defineret som dimittendledigheden. Tallene er opgjort i perioder af tre måneder for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag. Blandt djøfere, der dimitterede i september, oktober og november 2015, er den gennemsnitlige ledighed et år efter dimissionsdato på 12%. Dette svarer til 148 bruttoledige blandt sidste års 1.227 forsikrede dimittender. Sammenlignet med ledigheden blandt dimittender fra de samme tre måneder i 2014 ligger den gennemsnitlige ledighed 1,0 procentpoint højere. Dimittendledigheden har i december 2014 til august 2015 ligget lavere end den gjorde i de samme måneder året før. 

Figur 2: Udvikling i den gennemsnitlige ledighed ét år efter dimission

Ser vi på gruppen af personer, der er dimitteret inden for det seneste år er den gennemsnitlige ledighed forventeligt højere, idet der her også indgår personer der er dimitteret for kort tid siden. I november 2016 ligger den på 28,8%, svarende til at 1.738 fuldtidsbeskæftigede nyuddannede djøfere var ledige. En gennemsnitlig ledighed, der ligger under de seneste fire års niveau for november måned (se figur 3).

Figur 3: Udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede djøfere, 2012-2016

 

På Akademikernes hjemmeside kan du finde mere information om udviklingen i ledigheden blandt djøfere.