Djøf

Ledighedstal

Her beskrives ledigheden blandt djøfere i samt udviklingen i ledigheden siden 2012.

I januar 2017 var 4.750 djøfere berørt af ledighed. Dette er 522 flere end i december 2016, hvor 4.228 djøfere var berørt af ledighed. Denne stigning hænger i høj grad sammen med, at ligesom sensommeren, så er primo 2017 et tidspunkt, hvor en større andel af de nyuddannede dimitterer. Andelen af ledighedsberørte lå på 5,9 procent i januar 2017, hvilket er en stigning på 0,6 procent i forhold til december 2016.  Ses der på den gennemsnitlige ledighed er ledigheden 4,4 procent, hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint fra januar 2016. Der er blevet 387 flere fuldtidsledige i perioden.

Der skal tages højde for, at en del ledige har mistet retten til dagpenge i det seneste år og dermed ikke er medregnet i de ovenstående tal. I det seneste år er omkring 275 djøfere faldet ud af dagpengesystemet. Blandt disse ved vi dog ikke, hvor mange der reelt er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet, idet nogle kan være kommet i beskæftigelse, have påbegyndt en uddannelse eller har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighedsprocent siden 2012. Her skal det bemærkes, at der ikke er taget højde for dem, der er faldet ud af dagpengesystemet. Dermed er den reelle ledighed højere, men vi har ikke mulighed for at give et præcist billede af udviklingen i ledigheden. 

Figur 1: Udviklingen i den gennemsnitlige ledighed blandt djøfere, 2012-2017

Figur 2 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighed et år efter dimissionsdato, defineret som dimittendledigheden. Tallene er opgjort i perioder af tre måneder for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag. Blandt djøfere, der dimitterede i november 2015, januar og februar 2016, er den gennemsnitlige ledighed et år efter dimissionsdato på 15 procent. Dette svarer til 165 bruttoledige blandt sidste års 1.069 forsikrede dimittender. Sammenlignet med ledigheden blandt dimittender fra de samme tre måneder i 2014/2015 ligger den gennemsnitlige ledighed 1,6 procentpoint lavere. 

Figur 2: Udvikling i den gennemsnitlige ledighed ét år efter dimission

 

Ser vi på gruppen af personer, der er dimitteret inden for det seneste år er den gennemsnitlige ledighed forventeligt højere, idet der her også indgår personer der er dimitteret for kort tid siden. I januar 2017 ligger den på 26,4 procent, svarende til at 1.508 fuldtidsbeskæftigede nyuddannede djøfere var ledige. En gennemsnitlig ledighed, der ligger under de seneste fem års niveau for januar måned (se figur 3).

Figur 3: Udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede djøfere, 2012-2017

På Akademikernes hjemmeside kan du finde mere information om udviklingen i ledigheden blandt djøfere.

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent