]]> ]]>

Djøf

Ledighedstal

Her beskrives ledigheden blandt djøfere i september 2019 samt udviklingen siden 2014.

Ledighedsstatistikken indeholder to ledighedstal; ledighedsberørte og gennemsnitligt antal ledige. Ledighedsberørte dækker over det antal, der har været berørt af ledighed hele eller dele af den givne dagpengeperiode, mens det gennemsnitlige antal ledige er omregnet til fuldtidsledige. Dvs. to dagpengemodtagere, der hver har været berørt af ledighed i halv-delen af dagpengeperioden, tæller i opgørelsen af den gennemsnitlige ledighed som én ledig.

Ledighedsprocenten for djøfere 

I september 2019 var 4.892 djøfere berørt af ledighed. Dette er 692 færre end i august, hvor 5.584 djøfere var berørt af ledighed. Andelen af ledighedsberørte lå på 5,4% i september 2019, hvilket er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til august 2019.

Ses der på den gennemsnitlige ledighed er den faldet med 0,4 procentpoint fra 5,0% i august 2019 til 4,6% i september 2019, hvilket svarer til et fald på 371 fuldtidsledige. Det fremgår af Figur 1, at den gennemsnitlige ledighed i september 2019 ligger på det laveste niveau for september måned siden 2015.

Der skal tages højde for, at en del ledige har mistet retten til dagpenge i de seneste år og dermed ikke er medregnet i de nedenstående tal. Blandt disse ved vi ikke, hvor mange der reelt er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet, idet nogle kan være kommet i beskæftigelse, have påbegyndt en uddannelse eller har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Ledighedstal Djøf

Figur 1 viser udviklingen i den gennemsnitlige ledighedsprocent siden 2014. Her skal det bemærkes, at tallene er opgjort blandt medlemmer af de akademiske a-kasser, og der er ikke er taget højde for dem, der er faldet ud af dagpengesystemet. Dermed er den reelle ledighed højere, men vi har ikke mulighed for at give et præcist billede af udviklingen i ledigheden.

Nyuddannedes ledighed

Ser vi på gruppen af personer, der er dimitteret inden for det seneste år, er den gennemsnitlige ledighed forventeligt højere. I september 2019 er den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede 29,3%, svarende til at 1.694 fuldtidsbeskæftigede nyuddannede djøfere var ledige. Det fremgår af Figur 2, at den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede ligger under de seneste fem års niveau for september måned.

Figur 2 viser udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede djøfere fra 2014 til 2019.

Ledighedstal Djøf

 

Sammenligner vi nyuddannede djøfere med djøfere, som har en kandidatalder på hhv. 1-2 år og 2-3 år, ses et forventeligt fald i den gennemsnitlige ledighed, når kandidatalderen stiger. Per september 2019 har djøfere med en kandidatalder ml. 1-2 år en gennemsnitlig ledighed på 10,6%, mens djøfere med en kandidatalder ml. 2-4 år har en gennemsnitlig ledighed på 3,7%.

Ledighedstal Djøf