Djøf

Djøferne skaber vækst

Flere analyser viser, at højtuddannede er med til at sikre udvikling i danske private virksomheder.

De senere år er der produceret en række analyser og rapporter, der alle dokumenterer, at djøfere og andre højtuddannede bidrager til at skabe vækst.

Konklusionen er samlet set, at højtuddannede bidrager til vækst i private virksomheder på mange forskellige måder:

 • Større produktivitet (evnen til at skabe værdi pr. arbejdstime)
 • Mere innovation – udvikling af nye produkter, services, organisationsformer, markedsføringsmetoder og design
 • Højere overskud og overlevelsesrate
 • Som akademiske vækstiværksættere, der skaber nye virksomheder og job
 • Ved at øge væksten i beskæftigelsen i de virksomheder, de højtuddannede er ansat i – primært i form af flere job til ufaglærte og faglærte

Analyserne har også set på effekterne af højtuddannede i virksomhederne opdelt på akademiske fagretninger. Den væsentligste hovedkonklusion er:

 • At der er positive væksteffekter for virksomheder ved alle fagretninger
 • At forskellige akademikere bidrager med noget forskelligt
 • At der er brug for akademikere i private virksomheder

Læs et udvalg af de spændende analyser og rapporter

Iværksætter og jobvækst

Faktaark: Iværksætter og jobvækst. December 2014

Analysen viser, at blandt vækstiværksætterne er det særligt personer med en lang videregående uddannelse, der skaber job.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om for mange iværksættere er alene i firmaet

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed. December 2014

Analysen viser, at personer med en lang videregående uddannelse alt andet lige har halvanden gange så høj sandsynlighed som gennemsnittet for at blive højvækst-iværksættere.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om akademikere har bedre chancer for jobvækst

Faktaark: Iværksætternes fortrop. Juni 2014

Analysen viser, at højtuddannede er overrepræsenteret blandt iværksættere, og at personer med lang videregående uddannelse også havde den største chance for at overleve med virksomheden fra 2008 til 2011 med en overrepræsentation på 38% i forhold til gennemsnittet.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om højtuddannede er lokomotiv for iværksætteri

Akademikere i den private sektor

Faktaark: To trends på det private arbejdsmarked. September 2013

Analysen viser, at akademikerne har haft stigende beskæftigelse på det private arbejdsmarked gennem den økonomiske krise.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om akademisk jobvækst trodser krisen

Analyse fra CEBR i samarbejde med Djøf. Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor. Juni 2013.

Faktaark: Flere højtuddannede i den private sektor øger produktivitet og vækst. Juni 2013

Analysen viser, at ansatte med en videregående uddannelse skaber en større værditilvækst i private virksomheder.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om højtuddannede skaber høj værdi

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i samarbejde med Djøf. Ansættelse af første akademiker i private virksomheder. December 2012.

Analysen viser, at arbejdssteder, der ansætter den første akademiker, har en mere gunstig beskæftigelsesudvikling end sammenlignelige arbejdssteder uden akademikere.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om pressede virksomheder hyrer akademikere

Jobskabelse i små og mellemstore virksomheder

Analyse udarbejdet af Epinion for Djøf og Akademikernes A-kasse. Januar 2017. 

 • Analysen viser, at akademikere i små og mellemstore virksomheder skaber vækst, nye arbejdspladser, og øger deres chance for at overleve. 

Undersøgelse fra Håndværksrådet i samarbejde med Djøf. Højtuddannede i SMV’er. August 2016.

 • Undersøgelsen afdækker et stort potentiale for ansættelse af flere højtuddannede små og mellemstore virksomheder.

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i samarbejde med Djøf. Jobskabelse og jobnedlæggelse under krisen – fokus på små og mellemstore virksomheder. September 2012.

 • Analysen viser, at virksomheder, der havde højtuddannede kandidater ansat i 2008 – altså før krisen – har haft betydelig bedre beskæftigelsesudvikling og overlevelsesrate i kriseårene, end virksomheder uden højtuddannede.

  

Læs mere i analysebrevet DeFacto om 350.000 nye job skabt under krisen

Djøfbladet

Liste: Hvem har fået de største lønstigninger i år?

Lønstigningen blandt privatansatte djøfere har generelt set været beskeden det seneste år. Men der er store variationer i stigningerne alt efter jobtitel. Trækker din løn op eller ned på gennemsnittet?

Foto: Shutterstock
Djøf blog

Klar til jobsamtale?

Typiske spørgsmål og gode fif til jobsamtalen


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent