]]>

DeFacto

Jobskift giver stor lønbonus

Offentligt ansatte, der får nyt job i den private sektor, henter en betydelig lønstigning. Det er især mænd, der tager det spring.

Af Mikkel Arre, dk¤djoef¤mia¤%Related Link;Jobskiftgiverstorlønbonus;mailto;0%

Det kan let blive til flere tusinde kroner ekstra i lønningsposen hver måned, når man skifter job fra den offentlige til den private sektor. Lønnen tager nemlig et mærkbart hop opad. Mere præcist vokser timelønnen i snit med 12,1%, når man går fra et offentligt til et privat job.

For folk med en faglært uddannelse i rygsækken er der endda tale om en stigning på hele 13,7% pr. time. Det viser en analyse af lønudviklingen for de personer, der i 2012 byttede deres offentlige ansættelse ud med en privat, udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf.

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer

Figur: Sektorskift giver genvist

Privat sektor fører an

Professor Anders Frederiksen fra Aarhus Universitet har studeret sammenhængen mellem jobskift og løn, og 2012-tallene følger samme mønster, der tegner sig i hans forskning.

”Der er klare gevinster på lønnen ved at gå fra offentlig til privat sektor. Det ligger også helt i tråd med det, som Lønkommissionen nåede frem til,” siger han.

Går man fra et privat til et offentligt job, falder timelønnen med gennemsnitligt 3,2%. Med til det billede hører en anden af Lønkommissionens pointer – nemlig at arbejdstiden i den offentlige sektor er lavere, ligesom en række andre vilkår for bl.a. fravær ved børns sygdom er mere gunstige.

Mænd flytter sig mest

Ser man på, hvem der tager det lønmæssigt favorable spring fra offentlig til privat sektor, er det især mænd. I 2012 skiftede knap 6% af de offentligt ansatte mænd sektor, mens det samme gjaldt for 3,7% af kvinderne.

Det skyldes til dels det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor en del traditionelle kvindefag er placeret i den offentlige sektor. Men det afspejler også, at der er en kønsforskel, når det kommer til jobskift.

”Mænd har tendens til oftere at bevæge sig til et nyt job. I og med at man typisk får ekstra i løn, når man flytter sig, sakker kvinderne bagud, fordi de ikke skifter job lige så ofte,” siger Anders Frederiksen.

Figur: Så mange skiftede fra offentlig til privat sektor i 2012

Djøf mener

Allan Luplau, formand for Djøf Privat:

”Kvinder og mænd i den offentlige sektor har gode vilkår for barselsorlov og bedre muligheder for sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, end man typisk har i den private sektor. Jeg mener derfor, at det er vigtigt at prioritere bedre barselsmuligheder til fædre, så mænd i den private sektor får bedre betingelser for at være sammen med deres små børn. Vi kan givet øge mobiliteten mellem offentlig og privat sektor, hvis der også i den private sektor bliver taget højde for, at både mænd og kvinder har familieansvar.”

Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29