20.10.2016

Djøf har foretaget ligelønsanalyser på privatansatte og offentligt ansatte djøfere. 

Resultat af ligelønsanalysen

 • Kvinderne på det offentlige område tjener i gennemsnit 8 % mindre end mænd
 • Kvinderne på det private område tjener i gennemsnit 21 % mindre end mænd
 • En stor del af denne forskel kan forklares med at mændene hurtigere og oftere bliver chefer end kvinder.
 • Når man alene analyserer på ikke-cheferne tjener kvinder i den private sektor 13 % mindre end mænd
 • Den tilsvarende forskel i den offentlige sektor er 3 %
 • Lønforskellen kan opdeles i 2 dele:
  • en del, der kan forklares ud fra forskelle i mænds og kvinders karakteristika mht. stilling, anciennitet, branche med videre og
  • en del, der ikke kan forklares.
 • I den private sektor er den uforklarlige lønforskel på 7 %.
 • I den offentlige sektor er den uforklarlige lønforskel på 1,2 %  

Baggrund for ligeløns-analysen

Analysen er foretaget på baggrund af data fra Djøfs lønstatistik, efterår 2015. Der anvendes Blinder-Oaxacas dekomponeringsmetode, en metode, der er standard indenfor området.

En grundig gennemgang af resultater, analyser, metode og datagrundlag:

Ligelønsanalyse 2015 - Offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse 2015 - Privatansatte kvinder og mænds løn