08.03.2017

Djøf har lavet en analyse af ledelsesgabet mellem samfundsvidenskabeligt uddannede mænd og kvinder. Analysen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks registre og der indgår 72.000 personer i analysen.

Resultater fra analysen

  • 20,2% af de samfundsvidenskabeligt uddannede mænd bliver ledere, mens det kun gælder for 10,3% af kvinderne. Forskellen er således 9,9 procentpoint
  • Tager man højde for forskelle i faktorer, der kan være betydende for chancen for at blive leder – fx uddannelse, alder og branche – viser analysen et korrigeret ledelsesgab på 6,8 procentpoint
  • Det svarer til, at samfundsvidenskabeligt uddannede mænd alt andet lige har 1,6 gange højere sandsynlighed for at blive ledere end samfundsvidenskabeligt uddannede kvinder.

Ledelsesgabet blandt samfundsvidenskabeligt uddannede