Djøf

Djøfs pejlemærker for uddannelsesfinansiering

Bevillingssystemet for de videregående uddannelser skal ændres. Læs Djøfs syv pejlemærker for, hvordan det skal gøres.

Alle videregående uddannelser skal have en høj kvalitet og værdi for både samfundet og den enkelte. Sådanne overordnede tanker hersker der næppe stor uenighed om. Men hvordan bliver det konkretiseret, når man skal redesigne det system, der finansierer de videregående uddannelser?

Det spørgsmål har regeringen med uddannelsesminister Esben Lunde Larsen i front både stillet sig selv og en række centrale uddannelsesaktører. Der er med andre ord lagt op til en forandring eller i hvert fald justering af det taxametersystem, vi kender i dag, hvor institutionerne modtager penge for hver enkelt studerende, der består et normeret årsværk. 

Djøfs syv pejlemærker

Hvordan sikrer vi kvaliteten, så de studerende lærer så meget som muligt og ikke længere skal spejde langt efter en underviser/vejleder? Og hvordan kan et nyt bevillingssystem understøtte den forskning, der er universitetsuddannelsernes særkende? Og er det gennem et bevillingssystem, vi matcher samfundsmæssig relevans med høje faglige ambitioner?

Som svar på disse spørgsmål har Djøf formuleret syv pejlemærker, som er helt centrale på vejen til et nyt bevillingssystem. 

  • Gratis og lige adgang til uddannelse
  • Økonomisk forudsigelighed
  • Enkelthed med plads til forskellighed
  • Autonomi
  • Ejerskab til styringsparametre
  • Afbureaukratisering
  • Sikring af nationalt vidensberedskab

Djøfs indspil til et fremtidigt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Djøfbladet

Jeg frygter for min fremtid i Storbritannien

John Carstensen har boet ti år i Storbritannien, og de sidste seks arbejdet som embedsmand i DFID. Han frygter, at Brexit kan fratage ham retten til at arbejde og leve i landet og få voldsomme konsekvenser for ham og hans familie.

Illustration: Michael Werge
Djøf blog

Jeg drømte om elverhøj, men endte som lykkelig copywriter

Drømmer du også om at skifte retning eller fokus i din karriere? Her er min historie om at bygge fundament under en ny faglighed og folde mig ud som tekstforfatter.


Line Frost Pedersen
Line Frost Pedersen
Udviklingskonsulent