Djøf

Djøfs pejlemærker for uddannelsesfinansiering

Bevillingssystemet for de videregående uddannelser skal ændres. Læs Djøfs syv pejlemærker for, hvordan det skal gøres.

Alle videregående uddannelser skal have en høj kvalitet og værdi for både samfundet og den enkelte. Sådanne overordnede tanker hersker der næppe stor uenighed om. Men hvordan bliver det konkretiseret, når man skal redesigne det system, der finansierer de videregående uddannelser?

Det spørgsmål har regeringen med uddannelsesminister Esben Lunde Larsen i front både stillet sig selv og en række centrale uddannelsesaktører. Der er med andre ord lagt op til en forandring eller i hvert fald justering af det taxametersystem, vi kender i dag, hvor institutionerne modtager penge for hver enkelt studerende, der består et normeret årsværk. 

Djøfs syv pejlemærker

Hvordan sikrer vi kvaliteten, så de studerende lærer så meget som muligt og ikke længere skal spejde langt efter en underviser/vejleder? Og hvordan kan et nyt bevillingssystem understøtte den forskning, der er universitetsuddannelsernes særkende? Og er det gennem et bevillingssystem, vi matcher samfundsmæssig relevans med høje faglige ambitioner?

Som svar på disse spørgsmål har Djøf formuleret syv pejlemærker, som er helt centrale på vejen til et nyt bevillingssystem. 

  • Gratis og lige adgang til uddannelse
  • Økonomisk forudsigelighed
  • Enkelthed med plads til forskellighed
  • Autonomi
  • Ejerskab til styringsparametre
  • Afbureaukratisering
  • Sikring af nationalt vidensberedskab

Djøfs indspil til et fremtidigt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Djøfbladet

Jurist skaber nye algoritmer

Henrik Palmer Olsen, prodekan ved Københavns Universitet, samarbejder med DTU om at koble kunstig intelligens med jura. Han vil hellere have fingrene i formlerne end sidde udenfor og være kritisk ”på den ideologiske måde.”

Foto: Lars Bahl
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent