]]> ]]>

Djøf

Forvaltningspolitik

Djøf ønsker, med denne forvaltningspolitik at bidrage til at understøtte folkestyrets funktionsmåde og institutioner.

Djøfs forvaltningspolitik

Djøf arbejder for et samfund, der værner om sammenhængskraft og demokratisk udvikling. Understøttelse af demokratiet er et vigtigt aspekt af Djøfs forvaltningspolitik, og vi ønsker med nærværende forvaltningspolitik at bidrage til at understøtte folkestyrets funktionsmåde og institutioner.

Samtidig skærper Djøf en række kerneholdninger, eksempelvis i forhold til finansiering af opgaveløsningen i den offentlige sektor, herunder balancen mellem krav og ressourcer. Endvidere sætter politikken øget fokus på reformansvar i den offentlige sektor.

Det er håbet, at Djøfs forvaltningspolitik dels kan bidrage til at nuancere omgivelsernes opfattelse af Djøf, dels kan understøtte Djøfs overordnede formål.  Samtidig ønsker Djøf gennem udmøntningen af forvaltningspolitikken at skabe et tillidsbaseret og inddragende samspil med andre faggrupper i respekt for disse gruppers viden og erfaring på de offentlige arbejdspladser. Vi vil derfor gerne række ud til andre aktører og faglige organisationer om dagsordener, der kan bidrage til en fælles udvikling af samfundet.

Djøfs forvaltningspolitik