Djøf

Seniorarbejdsmarked

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik giver bud på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Den danske folkepensionsalder er stigende, og vi kan se frem til at skulle være længere på arbejdsmarkedet fremover.

Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer, at alle, der kan og vil, får mulighed for at være på arbejdsmarkedet længst muligt. 

For at sætte fokus på den problemstilling, har Djøf udarbejdet en seniorarbejdsmarkedspolitik, som sætter de overordnede rammer for vores arbejde på området.

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøf vil arbejde for, at:

 • Lønmodtagerne er bevidste om deres medansvar for, at de fortsat udvikler og dygtiggør sig i forhold til fremtidens arbejdsmarked.
 • Sikre de bedste vilkår og rammer, så seniorerne blandt lønmodtagere inden for Djøfs faglige områder kan blive på arbejdsmarkedet længst muligt.
 • Arbejdsgiverne, private som offentlige, sikrer, at alle medarbejdere løbende kompetenceudvikles i forhold til opgaverne nu og fremover.
 • Arbejdsgiverne er opmærksomme på, hvor afgørende forskellig fleksibilitet i ansættelsen er for fastholdelsen af seniorer.
 • Samfundet anerkender seniorer som en stærk og erfaren arbejdskraft, herunder en accept af, at eventuelle ønsker om at træde til siden eller ned af karrierestigen ikke tolkes som et ønske om at forlade arbejdsmarkedet.
 • Nuværende aftalte ordninger for tilbagetrækning fastholdes.
 • De lønmodtagere, som af forskellige grunde, fx fysisk eller psykisk nedslidning eller sygdom, ikke længere kan klare arbejdsmarkedets krav, får mulighed for en værdig tilbagetrækning uafhængigt af antal beskæftigede år.

Da der er tale om væsentlige problemstillinger for samfundet, foreslår Djøf, at regeringen etablerer en tværgående kommission, der skal se på udvikling af fastholdelse af seniorarbejdskraften i Danmark.

Djøf foreslår en seniorarbejdsmarkedskommission 

For Djøf er det vigtigt, at:

 • Kommissionen ser på, hvordan lønmodtagerne sikres ordentlige fysiske og psykiske arbejdsvilkår, så de kan blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt.
 • Kommissionen ser på modeller for livslang kompetenceudvikling, så også seniorer vedligeholder og udbygger deres kompetencer.
 • Kommissionen bidrager til at skabe en kulturændring i samfundet og på arbejdspladserne, så seniorer i højere grad anerkendes.
 • Kommissionen finder bud på modeller for værdig tilbagetrækning for seniorer, der ikke længere har helbred til at arbejde, uafhængigt af antal beskæftigede år eller faglige områder.
Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent