Djøf

Seniorarbejdsmarked

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik giver bud på fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Den danske folkepensionsalder er stigende, og vi kan se frem til at skulle være længere på arbejdsmarkedet fremover.

Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer, at alle, der kan og vil, får mulighed for at være på arbejdsmarkedet længst muligt. 

For at sætte fokus på den problemstilling, har Djøf udarbejdet en seniorarbejdsmarkedspolitik, som sætter de overordnede rammer for vores arbejde på området.

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøf vil arbejde for, at:

 • Lønmodtagerne er bevidste om deres medansvar for, at de fortsat udvikler og dygtiggør sig i forhold til fremtidens arbejdsmarked.
 • Sikre de bedste vilkår og rammer, så seniorerne blandt lønmodtagere inden for Djøfs faglige områder kan blive på arbejdsmarkedet længst muligt.
 • Arbejdsgiverne, private som offentlige, sikrer, at alle medarbejdere løbende kompetenceudvikles i forhold til opgaverne nu og fremover.
 • Arbejdsgiverne er opmærksomme på, hvor afgørende forskellig fleksibilitet i ansættelsen er for fastholdelsen af seniorer.
 • Samfundet anerkender seniorer som en stærk og erfaren arbejdskraft, herunder en accept af, at eventuelle ønsker om at træde til siden eller ned af karrierestigen ikke tolkes som et ønske om at forlade arbejdsmarkedet.
 • Nuværende aftalte ordninger for tilbagetrækning fastholdes.
 • De lønmodtagere, som af forskellige grunde, fx fysisk eller psykisk nedslidning eller sygdom, ikke længere kan klare arbejdsmarkedets krav, får mulighed for en værdig tilbagetrækning uafhængigt af antal beskæftigede år.

Da der er tale om væsentlige problemstillinger for samfundet, foreslår Djøf, at regeringen etablerer en tværgående kommission, der skal se på udvikling af fastholdelse af seniorarbejdskraften i Danmark.

Djøf foreslår en seniorarbejdsmarkedskommission 

For Djøf er det vigtigt, at:

 • Kommissionen ser på, hvordan lønmodtagerne sikres ordentlige fysiske og psykiske arbejdsvilkår, så de kan blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt.
 • Kommissionen ser på modeller for livslang kompetenceudvikling, så også seniorer vedligeholder og udbygger deres kompetencer.
 • Kommissionen bidrager til at skabe en kulturændring i samfundet og på arbejdspladserne, så seniorer i højere grad anerkendes.
 • Kommissionen finder bud på modeller for værdig tilbagetrækning for seniorer, der ikke længere har helbred til at arbejde, uafhængigt af antal beskæftigede år eller faglige områder.
Djøfbladet

Løhde og Løkke gentager fejl fra flytterunde I

Regeringen flytter igen hundreder af højt specialiserede arbejdspladser ud på trods af erkendt problem med at rekruttere erfarne specialister. Viden går tabt, siger Djøfs Sara Vergo.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Godt nyt år. Godt nyt job år. Godt vækst år.

Jeg vil gerne starte året med at stille spørgsmålet: ”Er det i år, du skal søge et nyt job?”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent