]]>

Djøf

Mere til fælles - tid og tillid i 2020'erne

Djøfs udspil til en Nærhedsreform

Vi bruger ikke nok tid på det, der er vigtigt

Med Nærhedsreformen ønsker regeringen at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde. Det er en afgørende ambition, som Djøf bakker op om. For landets velfærdsmedarbejdere – om det er politibetjenten, socialrådgiveren eller juristen – bruger for lidt tid ansigt til ansigt med borgerne. Og de har for lidt frihed til at lade deres faglighed råde i hverdagen. 

I Djøf mener vi, at det er hér – hos velfærdsmedarbejderne – at Nærhedsreformen skal gøre en forskel. Vi skal give velfærdsmedarbejderne mere tid med borgerne og mere frihed til at bruge deres faglighed. Dét er bundlinjen. Derfor skal Nærhedsreformen kunne mærkes konkret i velfærdsmedarbejdernes hverdag og ikke bare kunne måles bag skrivebordet. 

Et fælles mål

Hvis vi skal lykkes med at skabe forandringer, som velfærdsmedarbejderne kan mærke i hverdagen –mere tid med borgerne og mere frihed til at bruge deres faglighed – skal vi være modige og ambitiøse. Derfor foreslår Djøf, at regeringen og samfundets aktører forpligter sig til et visionært og bindende fælles mål:

Djøf foreslår, at velfærdsmedarbejderne i 2025 skal have:

  • Minimum 10 timer mere ansigt til ansigt med borgeren (ATA-tid) om måneden sammenlignet med i dag.
  • Markant større faglig frihed til at tilrettelægge arbejdet.

Fem nærhedspartnerskaber 

Med disse bindende mål kan vi opnå forandringer, der mærkes hos velfærdsmedarbejderne i frontlinjen. Men det kræver løsninger, som vi ikke kender i dag, at indfri 10-timers-målet. Derfor foreslår Djøf, at regeringen etablerer fem nærhedspartnerskaber, som skal bestå af eksperter fra universiteter, fagforeninger, private virksomheder, interesseorganisationer, civilsamfundet, borgerorganisationer mv. Nærhedspartnerskaberne skal:

  • Kortlægge ATA-tiden for velfærdsmedarbejdere på fem velfærdsområder.
  • Definere et konkret og ambitiøst mål for mere faglig frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet.
  • Foretage en måling af velfærdsmedarbejdernes oplevede frihed til faglighed.
  • Komme med forslag til konkrete initiativer, der kan indfri 2025-målene.


Fælles mål og nærhedspartnerskaberne er en radikalt anderledes tilgang til at skabe positive forandringer i den offentlige sektor. Og selvom vi har behov for nye løsninger, betyder det ikke, at der er et fravær af gode løsninger og tilgange i dag. 

Læs hele udspillet og vores indspil Mere til fælles – tid og tillid i 2020’erne