Djøf

Værdien af den første akademiker i smv'ere

Epinion har for Djøf og Akademikernes A-kasse udarbejdet en rapport, der viser, at akademikere i små og mellemstore virksomheder skaber vækst, nye arbejdspladser og øger deres chance for at overleve.

Analysen hovedresultater er:

  • En virksomhed, der ansætter sin første akademiker vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end virksomheder uden akademikere i medarbejderstaben. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte.
  • Værditilvæksten er højere. På tre år vokser værdien med 38% mere end i sammenlignelige virksomheder uden akademikere ansat. 
  • Og så har virksomhederne 2,2% større chance for at overleve.

Djøf mener, at:

  • et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv har brug for højt¬uddannede medarbejdere, hvis vi skal øge væksten og beskæftigelsen i virksomhederne. Der er et enormt potentiale ved at løfte vidensniveauet i virksomhederne, og det er nødvendigt, at Danmark fastholder et stærkt fokus på forskning og uddannelse

  • der er brug for enkle og gennemskuelige ordninger, der kan bidrage til at sikre et godt match mellem virksomhed og akademiker. Ordninger der styrker akademikeres muligheder for at blive ansat i virksomhederne skal synliggøres og styrkes. Det gælder eksempelvis ordninger som InnoBooster og Landdistriktsvækstpilot-ordningen

  • analysen er et stærkt bidrag i hele den erhvervs- og uddannelsespolitiske debat. Selvfølgelig er der brug for håndværkere og specialister. Men der er også brug for højtuddannede. De er ikke modsætninger - men hinandens forudsætninger. 

Faktaark: Værdien af den første akademiker, januar 2017

Læs rapport: Fra Epinion - Værdien af første akademiker

Djøfbladet

Fik job og 24.000 views på et LinkedIn-opslag

Se jobopslaget, der fik en masse opmærksomhed, og som ikke mindst førte til, at cand.merc. Line Dahl Pedersen i løbet af godt to uger var startet i nyt job.

Foto: Jill Christina Hansen
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent