02.02.2017

Akademikere skaber værdi, nye arbejdspladser og øger chancerne for at overleve

Analysen viser, at der ligger en kæmpe gevinst for erhvervslivet og for samfundet, hvis flere små og mellemstore virksomheder ansætter akademikere. Det er de klare konklusioner i en ny analyse, som analysebureauet Epinion har gennemført for Akademikernes A-kasse og Djøf på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Analysen hovedresultater er:

  • En virksomhed, der ansætter sin første akademiker vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end virksomheder uden akademikere i medarbejderstaben. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte.
  • Værditilvæksten er højere. På tre år vokser værdien med 38% mere end i sammenlignelige virksomheder uden akademikere ansat. 
  • Og så har virksomhederne 2,2% større chance for at overleve.

Djøf mener at

  • Et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv har brug for højt¬uddannede medarbejdere, hvis vi skal øge væksten og beskæftigelsen i virksomhederne. Der er et enormt potentiale ved at løfte vidensniveauet i virksomhederne, og det er nødvendigt, at Danmark fastholder et stærkt fokus på forskning og uddannelse.

  • Der er brug for enkle og gennemskuelige ordninger, der kan bidrage til at sikre et godt match mellem virksomhed og akademiker. Ordninger der styrker akademikeres muligheder for at blive ansat i virksomhederne skal synliggøres og styrkes. Det gælder eksempelvis ordninger som InnoBooster og Landdistriktsvækstpilot-ordningen.

  • Analysen er et stærkt bidrag i hele den erhvervs- og uddannelsespolitiske debat. Selvfølgelig er der brug for håndværkere og specialister. Men der er også brug for højtuddannede. De er ikke modsætninger - men hinandens forudsætninger. 

Faktaark: Værdien af den første akademiker, januar 2017

Læs rapport: Fra Epinion - Værdien af første akademiker