]]>

Politikker

Politikker, undersøgelser og Djøf analyse.

Djøfs politikker

Djøfs udmeldinger af holdninger og politikker skal give medlemmerne nye perspektiver på arbejdslivet og understøtte den fælles identitet i Djøf. Politikkerne er et redskab til at synliggøre medlemmernes interesser og behov over for omverdenen.

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Erhvervspolitik

Forvaltnings­politik

Køn og ledelse

Ligestillings­politik

Pensionspolitik

Uddannelses­politik

Universitets­politik

Undersøgelser og analyser

Djøf udarbejder løbende statistiske undersøgelser, ofte baseret på spørgeskemaundersøgelser og registeroplysninger. Analyserne kvalificerer den politiske debat og støtter rådgivningen af dig.

Ledighedstal

Djøfs jurapanel

Nation Green

§20 - Djøf dokumentation

Uddannelse og studerende

Arbejdsmarkedet

Djøfernes værdi