Politikker

Politikker, undersøgelser og Djøf analyse.

Djøf analyse

Djøf analyse kvalificerer den politiske debat med analyser af vækst, arbejdsmarked og uddannelse.

Stor forskel på kvinder og mænds lederchancer

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Værdien af den første akademiker i smv'ere

Akademiker­beskæftigelsen i den private sektor

Højtuddannede i SMV'er

DeFacto

Djøfs politikker

Djøfs udmeldinger af holdninger og politikker skal give medlemmerne nye perspektiver på arbejdslivet og understøtte den fælles identitet i Djøf. Politikkerne er et redskab til at synliggøre medlemmernes interesser og behov over for omverdenen.

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Erhvervspolitik

Køn og ledelse

Ligestillings­politik

Pensionspolitik

Uddannelses­politik

Universitets­politik

Djøf om arbejdsmiljø

Undersøgelser

Djøf udarbejder løbende statistiske undersøgelser, ofte baseret på direkte feedback fra medlemmerne eller ud fra oplysninger i medlemssystemet. Emnerne spænder vidt fra fx lønstatistik til de studerendes holdning til SU reformen.

Uddannelse

Ny på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet

Djøfernes værdi

Ledighedstal

Bo Smith-udvalgets rapport