Djøf

Erhvervsforsikring

Djøfs erhvervsforsikringer er et tilbud til Djøfs selvstændige medlemmer.

Djøf erhvervsforsikringer

Er du selvstændig og medlem af Djøf, har du adgang til en række attraktive erhvervsforsikringer hos Aon, som har brugt sin mangeårige erfaring som forsikringsmægler til at sammensætte disse erhvervsforsikringer. Formålet er, at skabe tryghed gennem god dækning til en fornuftig pris, og er særligt tilpasset medlemmer af Djøf, der er selvstændige.

Professionel rådgiveransvarsforsikring

Forsikringen dækker virksomhedens rådgiveropgaver, hvilket betyder at du er dækket for krav mod økonomiske tab, hvis der sker fejl under en rådgivningsopgave. Du kan også komme ud for, at en kontraktpartner ønsker dokumentation for, at du har en rådgiveransvarsforsikring. I disse tilfælde vil en rådgiveransvarsforsikring bidrage til at du bliver opfattet som en seriøs og ansvarsfuld rådgiver.

Djøfs professionelle rådgiveransvarsforsikring er sammensat med det formål, at det skal være enkelt at være forsikret godt. Forsikringen dækker i det tilfælde, hvor jeres virksomhed påfører en kunde et formue eller økonomisk tab, som følge af en fejl eller forsømmelse i forbindelse med leveringen af jeres ydelse.

Forsikringen kan kombineres med en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker ansvaret for person og tingskade.

Brancher og indtegning:

 • Tilbyder virksomheden ydelser inden for ejendomsadministration, skatterådgivning, IT og teknologi, samt arbejde der normalt henføres til arkitekter og ingeniører. Dog vil der her være behov for vi får nærmere indsigt i virksomhedens risici.
 • Der kan ikke tegnes forsikring til virksomheder, der har aktiviteter inden for lovregulerede erhverv så som f.eks. advokatvirksomheder, forsikringsmæglere og revisorer. Derudover så kan der ikke tegnes forsikring til børsnoterede selskaber. 

Advokat ansvarsforsikring

Forsikringen giver god tryghed til mindre selvstændige advokater og advokatkontorer. Advokatansvarsforsikringen opfylder Advokatsamfundets vedtægter - både hvad angår dækninger og forsikringssummer.

Forsikringen har en advokatansvarsdækning på 2.500.000 kr., der omfatter de erstatningskrav, du kan blive pålagt gennem hvervet som jurist/advokat og en garantidækning på 5.000.000 kr. Forsikringen omfatter desuden op til fem eksterne bestyrelsesposter. Tegning af forsikringen forudsætter at virksomhedens aktiviteter udelukkende foregår i Danmark.

Forsikringen kan kombineres med en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker ansvaret for person og tingskade.

Arbejdsskadeforsikring - dine vigtigste ressourcer skal forsikres

Alle arbejdsgivere har ifølge loven pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for medarbejderne. Forsikringen sikre medarbejderne økonomisk, hvis de kommer ud for et uheld på arbejdet.

Hvad dækker Arbejdsskadeforsikringen?

Er der tale om en anerkendt arbejdsskade dækker forsikringen blandet andet:

 • Udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
 • Godtgørelse for varigt mén.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne.
 • Overgangsbeløb ved dødsfald.
 • Erstatning for tab af forsørger.
 • Udgifter til krisehjælp.
 • Erstatning for ødelagt tøj.
 • Erstatning for briller.

Selv om du ikke har ansatte i din virksomhed, er det stadig en god ide at være forsikret, når man er på arbejde.

Netbankforsikring

Som erhvervsdrivende er du som hovedregel ikke dækket via din bank, hvis du bliver udsat for et netbankindbrud eller anden lignende it-kriminalitet, der resulterer i, at du lider økonomisk tab via din netbank.

Med denne forsikringen kan du få økonomisk sikkerhed for at man ikke sidder tilbage med regningen efter et sådant overgreb.

Situationer hvor forsikringen dækker:

 • Ved indbrud på netbankkonti hvor der sker træk fra konti med såvel indestående som hvor der er trækningsret - f.eks. kassekredit.
 • Tab, uanset hvor i verden netbankindbruddet er begået, dog kun indestående på konti i Europa.
 • Den omfatter både penge og varer, der stjæles ved it-kriminalitet i form af elektronisk tyveri.
 • Gælder også hvis konti bliver tilgået via hjemmearbejdsplads og via hardware/software som er stillet til rådighed af sikrede.

For forsikringen gælder det at den har 0 kr. i selvrisiko.

Situationer hvor forsikringen ikke dækker:

 • Det indirekte tab, som f.eks. avancetab og driftstab, et indbrud kan medføre.
 • Hvis ansatte begår underslæb.

 Forsikringen kan ikke tegnes af:

 • Børsnoterede virksomheder.
 • Finansielle institutioner.

En vigtig forudsætning for dækning er, at it-systemerne er beskyttet via firewalls og antivirusprogrammer og at de løbende og automatisk opdateres.

Andre relevante forsikringer

 • Bilforsikring
  Forsikring af dine erhvervskøretøjer, også når de er leaset.
 • Office-forsikring
  Relevant for dig der arbejder med rådgivning og salg af serviceydelser. Omfatter også løsøre.
 • Sundhedsforsikring
  Få hurtig og kompetent behandling.
 • Ulykkesforsikring
  Tryghed til dine medarbejdere - både på og uden for jobbet.
 • Erhvervsrejseforsikring
  Uundværlig når der rejses til udlandet i firmaets tjeneste.

Kontakt og kundeservice

Hvis du ønsker et tilbud eller har spørgsmål til Djøfs erhvervsforsikring, kan du rette henvendelse til Aons kundeservice, der varetager kontakten på vegne af Djøf. 

Åbningstider: mandag-fredag 8.30-16.00.
Telefon: 7027 7072
Mail: dk¤aon¤djoef¤%Related Link;Erhvervsforsikringvedstart;mailto;0%

Lidt om Aon

Aon er en af verdens førende forsikringsmæglere. 65.000 Aon-kollegaer arbejder på 500 kontorer i 120 lande. I Danmark har de kontorer i København, Kolding og Århus.

Blandt deres danske kunder findes både landets mindste og største virksomheder, alle former for organisationer samt privatpersoner. De råder over nogle af branchens dygtigste eksperter og skrappeste indkøbere - så det er et stærkt hold, der står bag deres kunder, når de skal have de rigtige løsninger til de bedste priser.

Djøfbladet

Virksomheder betaler for karriereudvikling under barsel

Hos det private barselsnetværk Inspired Beyond Babies betaler arbejdsgivere for, at medarbejdere på barsel kan få inspiration til deres arbejdsliv. Ekstern lektor og forfatter Anders Raastrup Kristensen ser dog en risiko for, at tilbuddet bliver til endnu en forventning om konstant selvoptimering.

Foto: Djøf
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent