Djøf

Spørgsmål og svar om Djøfs forsikring til studerende

Er der noget du er I tvivl om. Få svar på en række konkrete spørgsmål om Djøfs forsikring til studerende tegnet efter d. 18.8.2014.

Hvad er en ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring er kendetegnet ved at dække, hvor den forsikrede har pådraget sig et erstatningsansvar ved at forvolde skade. Dette erstatningsansvar kan både angå skader på personer og ting.

 • Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr.
 • Tingsskader erstattes med indtil 2 mio. kr.

Vær dog opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, når der lejes eller lånes et motorkøretøj, da disse selv skal have en lovpligtig forsikring. Ved person- eller tingsskader vil det i disse situationer være køretøjets forsikring der dækker.

Er min sambo dækket af ansvarsforsikringen?

Ja, såfremt I kun bor 2 på adressen, er I begge dækket af ansvarsforsikringen. 

Hvis der bor flere end 2 voksne på adressen, dækker ansvarsforsikringen kun personen, der har tegnet forsikringen, og dennes eventuelle samboende kæreste eller familiemedlemmer. Øvrige bofæller eller logerende er ikke omfattet af forsikringen.

Dækker ansvarsforsikringen i udlandet?

Ja, den dækker i op til 6 måneder i udlandet, og dækker når du er på ferie eller på udlandsophold. Hvis du skal arbejde eller i praktik, så dækker ansvarsforsikringen ikke det tidspunkt hvor du arbejder.

Er der en cykelforsikring under indboforsikringen?

Ja, der er en cykeldækning på 11.000 kr.

Er der selvrisiko på cykeldækningen?

Ja, der er en selvrisiko på 1.000 kr., medmindre du har fravalgt den.

Hvad dækker Elektronikdækningen?

Elektronikdækningen dækker elektronisk udstyr (bærbar, mobiltelefon, mv.). Udstyret skal være købt i Danmark og dækker kun udstyr, der udelukkende anvendes til privat brug. Dine apparater dækkes i op til 4 år fra købsdato.

Hvilke skader dækkes?

Pludselige skader:
Ved pludselig skade forstås en udefra kommende skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig.

Funktionsfejl:
Ved funktionsfejl forstås indefra kommende skader, som gør det elektriske apparat uanvendeligt efter dets oprindelige formål.

Hvor meget dækker elektronikdækningen?

Maksimalt erstatningsbeløb er 54.000 kr. genstand (2017) pr. skadebegivenhed. Vær opmærksom på, at der er en selvrisiko på 1.000 kr., som ikke kan fravælges.

Hvad skal dokumenteres?

Ved skade skal der vises kvittering samt bevis på pris og dato for købet. Hvis Codan har brug for at besigtige udstyret for at kunne behandle skaden, skal de have mulighed for det.

Er der selvrisiko på Elektronikdækningen?

Ja, der er altid en selvrisiko på 1.000 kr., og den kan man ikke fravælge.

Hvem er dækket af forsikringen?

Forsikringen dækker husstanden. Ved husstand forstås maks. 2 voksne på samme adresse, samt evt. hjemmeboende børn. 

Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med parforhold.

Hvis der bor flere end 2 voksne på adressen, dækker forsikringen kun personen, der har tegnet forsikringen, og dennes eventuelle samboende kæreste eller familiemedlemmer. Øvrige bofæller eller logerende er ikke omfattet af forsikringen.

Hvordan foregår betaling?

Første gang du skal betale forsikringen, kommer der opkrævning til dig med posten, med mindre dine betalinger til os allerede er tilmeldt Betalingsservice. Det er et krav, at du er tilmeldt Betalingsservice, når du har forsikringen.

Når du er tilmeldt Betalingsservice, modtager du ikke et indbetalingskort, i stedet trækkes beløbet den anden hverdag i kvartalets første måned (januar, april, juli og oktober). Her tilmelder du dig Betalingsservice.

Du har selv har pligt til at tjekke at betalingen er i orden, da det ikke er vores ansvar.

Er jeg dækket selvom jeg ikke har betalt endnu?

Ja, du er forsikret fra den dag du vælger forsikringen skal træde i kraft.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg flytter?

Ved flytning opdateres adressen automatisk via træk fra Folkeregistret. Den forsikringsdækkede adresse opdateres dermed automatisk.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg flytter permanent til udlandet inkl. Færøerne?

Hvis du flytter permanent til udlandet ink. Færøerne, skal du være opmærksom på, at din indboforsikring gennem os ikke dækker.

Din ulykkesforsikring dækker dig derimod overalt i verden medmindre andet særligt er aftalt.

Hvis du flytter til udlandet inkl. Færøerne at arbejde har du nedenstående mulighed:

Hvis du skal udstationeres eller bliver ansat på en tidsbegrænset kontrakt, kan du kontakte Codan på 33 55 52 49, og få tilbud på en indboforsikring.

Jeg holder orlov fra studiet – kan jeg beholde min forsikring hos jer i orlovsperioden?

Hvis du er blevet bachelor, og hvis orloven ikke er længere end et år, kan du beholde forsikringen. Hvis orloven er længere end et år, eller studiet ikke genoptages, skal du kontakte os.

Er det muligt at få selvrisikoen væk?

Ja, hvis du ikke ønsker at have nogen selvrisiko, kan du vælge dette for 100 kr. om måneden. Der vil så ikke blive beregnet selvrisiko hvis du har en skade på din indbo-, cykel- og verdensrejsedækningen.

Selvrisikoen kan ikke fravælges for så vidt angår retshjælp, ansvarsskader og elektronikdækning.

Hvor finder jeg mine policenumre?

Dem finder du inde på Mit Djøf under Forsikring til studerende. Der kan du også downloade dit på dit forsikringscertifikat.

Hvor længe kan jeg beholde forsikringen?

Du kan beholde forsikringen mens du læser - og fortsætte i helt op til 3 år efter at du har færdiggjort dit studie. Dog skal du selv sørge for at rette dine person- og erhvervsoplysninger på Mit Djøf.

Hvordan opsiger jeg min forsikring?

Hvis du ønsker at framelde hele din forsikring, skal dette gøres på Mit Djøf.

Du kan framelde din forsikring med 30 dages varsel til den første i en måned. Hvis du derimod kun ønsker at framelde indbo- eller ulykkesforsikringen, så skal du sende en mail til os på djoef@djoef.dk

Djøfs forsikring til studerende er en kollektiv forsikring, som tegnes via os og administreres af os.

 

Er der identitetstyveri i indboforsikringen?

Man er ikke dækket af økonomisk tab i forbindelse med identitetstyveri, men man kan få dækning til rådgivning af advokat (max 10 timer). Dog er det Codans afgørelse der er gældende, så derfor skal Codan Skade kontaktes på 33 55 33 26.

Her kan du læse meget mere om, hvordan du skal forholde dig.

Er min sambo dækket af indboforsikringen?

Ja, forsikringen dækker husstanden. Ved husstand forstås maks. 2 voksne på samme adresse, samt eventuelt hjemmeboende børn. 

Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med parforhold.

Hvis der bor flere end 2 voksne på adressen, dækker forsikringen kun personen, der har tegnet forsikringen, og dennes eventuelle samboende kæreste eller familiemedlemmer. Øvrige bofæller eller logerende er ikke omfattet af forsikringen.

Dækker indboforsikringen mine ejendele uden for hjemmet?

Ja, dine ting i tasken eller på rejsen er dækket ved tyveri, brand og vandskade. Forsikringen har som udgangspunkt en selvrisiko på 1.000 kr. 

Er mit elektronik dækket af indboforsikringen?

Ja, dit elektronik er på inboforsikringen dækket i tilfældet af brand, vand og tyveri. El-skadedækningen dækker skader som følge af kortslutning og følgeskader af kortslutningen.

Elektronikdækningen er mere bred, og dækker pludselig skade og funktionsfejl, og dækker elektronik i op til 4 år fra købsdato. Hvis du tilvælger Elektronikdækningen, stiger din forsikringspræmie med 39 kr. om måneden.

Dækker indboforsikringen i udlandet?

Hvis du flytter permanent til udlandet inkl. Færøerne, skal du være opmærksom på, at din indboforsikring gennem os ikke dækker.

Din ulykkesforsikring dækker dig derimod overalt i verden medmindre andet særligt er aftalt.

Hvis du flytter til udlandet inkl. Færøerne for at arbejde har du nedenstående mulighed:

Hvis du skal udstationeres eller bliver ansat på en tidsbegrænset kontrakt, kan du kontakte Codan på 33 55 52 49, og få tilbud på en indboforsikring.

Dækker min forsikring under rejser?

Ja, under rejse til og fra udlandet inkl. Færøerne og i indtil 6 måneder fra afrejsedato. Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen - når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods, dvs. de ejendele du tager med dig på rejsen, og som du tager med tilbage til Danmark igen. Ting købt under din rejse, og medbringes tilbage til Danmark, dækkes også som rejsegods. Med hensyn til verdensrejsedækningen, så læs mere under det punkt.

Dækker min indboforsikring hvis jeg skal til udlandet i praktik eller på udveksling og beholder min folkeregisteradresse i Danmark?

Ja, hvis du tager til udlandet i praktik eller på udveksling dækker indboforsikringen - når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods, dvs. de ejendele du tager med dig på rejsen, og som du  tager med tilbage til Danmark igen. Ting købt under din rejse, og medbringes tilbage til Danmark, dækkes også som rejsegods. Med hensyn til verdensrejsedækningen, så læs mere under det punkt.

Hvis du flytter din adresse til udlandet, er du ikke dækket af indboforsikringen, eller de af de dækninger som er inkluderet i indboforsikringen, såsom ansvarsforsikringen og rejseforsikringen. I dette tilfælde skal du derfor tegne de forsikringer du har brug for, hos et andet selskab.

 Hvis du flytter din adresse hjem til din forældre eller til en anden dansk bopæl, skal du undersøge om du er dækket under bopælens indboforsikring.

Dækker indboforsikringen hvis jeg fremlejer min lejlighed?

Nej, hvis du fremlejer din lejlighed, er det vigtigt at fremlejeren har en forsikring, der dækker det indbo du har i lejligheden.

Dækker min indboforsikringen hvis jeg lejer et værelse eller en lejlighed under mit udlandsophold?

Nej, forsikringen dækker ikke udlejers indbo, hvis det er dig der lejer en værelse eller lejlighed under dit udlandsophold.

Dækker indboforsikringen ved opmagasinering?

Ja, forsikringen dækker, hvis du opmagasinerer dit indbo i et af Codan godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container.

Hvad dækker den udvidede rejseforsikring mere end den almindelige verdensrejsedækning?

Den udvidede rejseforsikring er en tillægsforsikring til verdensrejsedækningen, så du er ekstra godt dækket ind. Den koster 31 kr. ekstra pr. måned og inkluderer:

 • Afbestillingsforsikring
 • Akut tandbehandling
 • Selvrisikodækning på lejet bil, med en maks. dækning.
 • Krisehjælp til pårørende i Danmark
 • Mulighed for erstatning af ødelagte rejsedøgn ved aktiv ferie.

Hvor og hvornår dækker den udvidede rejseforsikring?

For den udvidet rejseforsikring gælder de samme betingelser som ved verdensrejsedækningen. Den dækker dermed i hele verden ved private ferierejser med maks. 60 dages varighed.

Jeg har bestilt min rejse, kan jeg nå at få den udvidede rejseforsikring?

Den udvidet rejseforsikring skal bestilles inden du bestiller din ferierejse, da du ellers ikke vil være dækket af afbestillingsforsikringen. De andre dækningsområder i den udvidet rejseforsikring vil dog være gældende, selvom du har bestilt din ferie.

Dækker afbestillingsforsikringen hvis en i min familie bliver syg?

Afbestillingsforsikringen dækker hvis en eller flere i din nærmeste familie bliver akut alvorligt syg, og du derved bliver forhindret afrejse.

Dækker afbestillingsforsikringen, hvis jeg skal til reeksamen?

Ja, hvis du ikke består en eksamen eller må melde afbud til en eksamen pga. akut opstået sygdom og dermed skal til reeksamen. Det er dog en forudsætning for dækning, at rejsen er købt forud for den ordinære eksamen, samt at din reeksamen afholdes i rejseperioden eller op til 2 uger efter planlagt hjemkomst. 

Er der dækning, hvis jeg kommer til at lave en skade på en lejet bil under min ferie?

Ja, dækningen giver dig ret til betaling af selvrisiko, hvis du i en lejet bil kommer ud for et uheld, hvor udlejer pålægger dig at betale en selvrisiko. Det er dog en betingelse for dækningen, at skaden ikke skyldes, at du har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Er der selvrisiko på den udvidede rejseforsikring?

Ja, der er en selvrisiko på 1.000 kr., medmindre du har valgt ikke at have selvrisiko på indboforsikringen.

Hvad er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring giver dig et økonomisk plaster på såret, hvis du kommer galt af sted og får varige men. Derudover dækker forsikringen også dine udgifter, hvis du får brug for genoptræning efter ulykken.

Kan jeg nøjes med at tilmelde mig ulykkesforsikringen?

Ja, det kan du godt.

Hvordan dækkes tandskader?

Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til tandskaden, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling.

Hvordan dækkes skade på briller?

Briller dækkes når ulykkestilfældet har medført personskade og under forudsætning af, at du havde brillerne på da ulykken skete.

Er kronisk sygdom omfattet af ulykkesforsikringen?

Nej det er ikke dækket, men der er en særlig dækning for invaliditet, som følge af

 • Børnelammelse
 • Blindhed
 • Smitsom hjernebetændelse
 • Dissemineret sclerose

opstået efter forsikringens tegning.

Er der dødsdækning på ulykkesforsikringen?

Nej det er der ikke.

Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker overalt i verden uden tidsmæssig begrænsning, dvs. du er både dækket på ferierejser, udveksling og praktikophold i udlandet.

Er mit barn/børn dækket af min ulykkesforsikring?

Hvis du har egne børn, er de automatisk omfattet af en gratis børneulykkesforsikring med en invaliditetssum på 1.000.000 kr. og en dødsdækning på 40.000 kr. Forsikringen dækker indtil barnet fylder 18 år, dog kun så længe du selv har en Djøf studerende ulykkesforsikring.

Børneulykkesforsikringen dækker:

Genoptræning:

Efter en ulykke kan genoptræning være en vigtig del af dit barns helbredelse. Hvis dit barn har behov for genoptræning hos en fysioterapeut eller en kiropraktor efter en ulykke, så dækker vi udgifterne. Så længe behandlingen har helbredende effekt, er der ingen tidsbegrænsning på dækningen.

Krisehjælp:

Har dit barn brug for professionel hjælp til at komme videre efter fx et alvorligt trafikuheld eller en kritisk sygdom, dækker ulykkes- og sygdomsforsikringen udgiften til krisehjælp hos en autoriseret psykolog.

Invaliditetsdækning:

Vi tilbyder kun heltidsdækning til børn. Det vil sige, at dit barn er dækket ved ulykke hele døgnet. Siden 2012 dækker kommunerne ikke længere børn, hvis de kommer til skade, mens de er i skole eller institution. Derfor skal forældre selv sørge for, at deres børn er ulykkesforsikret uanset om de er i skole, til en fritidsaktivitet eller derhjemme.

Erstatningen efter en ulykke fastsætter vi i samarbejde med en læge ud fra en invaliditetstabel, der viser, hvilken skade der svarer til hvilken procentdel af invaliditetssummen.

Dødsfald:

Ved dødsfald får du udbetalt 40.000 kr., hvis dit barn dør som følge af en ulykke. Det kan være en hjælp for familien i en svær tid.

Er min samlever dækket af min ulykkesforsikring?

 Nej, ulykkesforsikringen dækker kun dig og dine egne børn.

Du kan som Djøf-medlem tegne ulykkesforsikring til din samlever direkte hos Codan. Du kan ringe og få et tilbud på 33 55 52 49.

Hvad dækkes?

Verdensrejsedækningen er en del af indboforsikringen og dækker blandt andet

 • Hjemtransport
 • Sygebehandling
 • Sygeledsagelse
 • Erstatningsrejse
 • Bagageforsinkelse og bagageskade

Hvor og hvor længe dækker den?

Forsikringen dækker i hele verden ved private rejser af maks. 60 dages varighed. Rejsen skal påbegyndes fra Danmark.

Dækker verdensrejsedækningen det, som i dag er dækket under det gule sygesikringskort?

Hvis du har en indboforsikring hos Codan, har du automatisk en verdensrejsedækning inkluderet, og denne forsikring dækker også det hul, der opstår efter at dækningerne under det gule sygesikringskort bortfalder.  

Hvornår stopper dækningen under det gule sygesikringskort?

Rejser, der er påbegyndt efter den 1. august 2014 eller derefter, er ikke dækket. 

Skal man anskaffe sig et blåt sygesikringskort?

Det kræves, at du anskaffer dig et blåt sygesikringskort, som du tager med på rejsen, hvis du skal på ferie i Europa.  Det blå sygesikringskort bestilles digitalt på www.borger.dk, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i din kommunes borgerservice eller på biblioteket. 

Hvor og hvordan er man dækket med det blå sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. under ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du er dog stillet anderledes, end du kender fra det gule sygesikringskort, i og med du kun er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du modtager, når du bliver syg, hvis det er tilfældet for borgerne i det pågældende land. I nogle lande kan egenbetalingen løbe helt op i 30-40%.  

Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker. Der er således en begrænsning i forhold til behandlingssted. 

Der findes endvidere en app om det Blå Sygesikringskort med en masse relevant information på dansk – den hedder European Health Insurance Card, men den er på dansk.  

Kommer rejseforsikringen til at dække den egenbetaling, der er på det blå sygesikringskort?

Codan vil sikre, at vores kunder ikke bliver stillet økonomisk dårligere, end de var da dækningen under det gule sygesikringskort var i kraft.   

Hvordan med hjemtransport? Er det dækket?

I de situationer, hvor der er behov for hjemtransport, vil Codan sikre, at deres kunder kan komme sikkert hjem.

Skal jeg selv lægge ud for og sørge for at få refunderet pengene via den blå sygesikringsordning?

Du skal medbringe det blå kort på dine rejser i Europa. Hvis du har en egenbetaling derudover, som er omfattet af rejseforsikringen, refunderer Codan det, når du kommer hjem. Husk derfor at gemme alle kvitteringer.

Hvad skal jeg gøre ved større skader?

Ved stører skader får du hjælp via vores 24 timers alarmcentral. som altid hjælper dig i nødsituationer, og som kan henvise dig til rette behandlingssted. Hvis uheldet er ude, skal du ringe til SOS International på telefon +45 70 10 50 50. Telefonnummeret står også på dit forsikringscertifikat på Mit Djøf.

Er jeg dækket ved praktikophold, eller frivilligt arbejde i udlandet?

Nej, du er ikke dækket af verdensrejsedækningen ved praktikophold og frivilligt arbejde, fordi dette ikke er ferie.

Hvis du holder ferie i forbindelse med dit praktikophold eller frivilligt arbejde, er det dog muligt at kombinere dit ophold med ferie. Verdensrejsedækningen dækker, hvis ferien ligger inden for de første 60 dage efter afrejse fra din bopæl i Danmark, og slutter når praktikopholdet eller dit frivillige arbejde begynder. Du skal kunne dokumentere hvornår ferien slutter, da det kun er den private ferierejse som er dækket af verdensrejsedækningen.

Er jeg dækket ved udvekslingsophold, summerschool og højskole?

Ja, du er dækket de første 60 dage på dit ophold. 

Hvor kan jeg købe rejseforsikring, hvis jeg har brug for det?

Når du er medlem hos os, kan du få 25% på rejseforsikring hos Europæiske, anbefaler vi, at du tegner din rejseforsikring hos dem inden du tager af sted.

Er jeg dækket på skiferie?

Ja, du er dækket på skiferien, men dog ikke hvis du kører off-piste eller arbejder som skiinstruktør eller skiguide

Er jeg dækket på ferien ved vandsport?

Kitesurfing, surfing, windsurfing, riverrafting, jetski eller blive trukket efter en båd i ringe, en "banan" eller lignende dækkes – det anses nemlig ikke som farlig sport.

Ved dykning er du dækket ned til 20 meter. Dykker du dybere end 20 meter, betragtes det som ekstremsport, og det dækkes derfor ikke.

Er jeg dækket på ferien ved bjergbestigning og trek?

Bjergbestigning er ikke omfattet af verdensrejsedækningen, da det betragtes som en farlig sport. Hvorvidt trekking er omfattet af verdensrejsedækningen afhænger af sværhedsgraden, er du i tvivl er du velkommen til at kontakte os på 33 97 97 00.

Er jeg dækket på ferien ved bungyjump og rapelling?

Ja, du er dækket ved bungyjump og rappelling, da dette ikke anses som farlig sport.

Er der afbestillingsforsikring med?

Nej, i verdensrejsedækningen er der ikke inkluderet afbestillingsforsikring. Hvis du ønsker afbestillingsforsikring skal du købe den udvidede rejseforsikring på Mit Djøf, men vær opmærksom på, at den udvidede rejseforsikring skal købes inden du bestiller din ferierejse.

Er der selvrisiko på rejseforsikringen?

Ja, der er en selvrisiko på 1.000 kr. på hele rejseforsikringen, medmindre du har valgt ikke at have selvrisiko på indboforsikringen