18.12.2015

Via Djøfs medlemskab af UNI kan du få rådgivning fra udenlandske faglige organisationer.

UNI er en international brancheorganisation, hvor der på nuværende tidspunkt er ca. 900 faglige organisationer, der retter sig mod det private arbejdsmarked. Organisationerne er fordelt over hele verden.

Alt, der kræves, er et UNI-passport, som du kan bestille gratis via UNI Global Union.

Når du har et UNI-passport, har du mulighed for at blive sat i forbindelse med en faglig organisation i det land, hvor du overvejer at søge arbejde.

Den rådgivning og hjælp, som du kan få, kan variere fra land til land, men generelt kan du få rådgivning inden for områderne: 

  • Løn
  • Ansættelsesvilkår
  • Sociale forhold, bolig mv.
  • Lokale love og overenskomster
  • Evt. gennemgang af kontrakt 

Du er altid velkommen til at kontakte Djøf for yderligere information, hvis du har spørgsmål til at søge arbejde i udlandet eller til UNI-ordningen.

Særligt om udenlandske ansættelseskontrakter

Hvis din udenlandske ansættelseskontrakt ikke er helt enkelt, og f.eks. indeholder klausuler, kan det være en god ide at opsøge lokale rådgivere, der kender det enkelte lands regler inden for ansættelsesret. Når du er ansat på udenlandsk kontrakt, betaler du nedsat kontingent til Djøf. Til gengæld får du rabat hos disse rådgivere, så du stadig kan få rådgivning af høj kvalitet.

Læs mere om vores samarbejdspartner på www.eversheds.be, eller henvend dig direkte til vores kontaktpersoner Céline Wauters og Bernd De Marrez.