]]>

Tillykke til den nyvalgte bestyrelse

Ny bestyrelse for Djøf Offentlig er klar til at trække i arbejdstøjet.

Se, hvem der de næste 2 år skal arbejde for dine løn- og ansættelsesvilkår.

Den nyvalgte bestyrelse tiltræder efter repræsentantskabsmødet den 24. april 2020 og skal sidde frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2022.

På de 12 bestyrelsespladser finder du syv gengangere og fem nyvalgte. Din formand hedder fortsat Sara Vergo.

Sara Vergo udtaler ”Værdien af en bredt sammensat og mangfoldig bestyrelse er uvurderlig – en god blanding af erfaring og fornyelse og med forskellige kompetencer er nødvendigt for at kunne repræsentere alle medlemmernes stemmer. Jeg er stolt over igen at få lov til at stå i spidsen for Djøf Offentlig og glæder mig til samarbejdet med alle bestyrelsesmedlemmerne”.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 personer fordelt med fem pladser til statsadministrationen, to pladser til den kommunale sektor, én plads til henholdsvis den regionale sektor, universitets- og forskningssektoren, undervisningssektoren og sektoren for anklagemyndighed og domstole. Fordelingen afspejler medlemsfordelingen i Djøf Offentlig. 

Sektor Navn Ansættelsessted
Statsadminstrationen Mads Fløe Holm (Sektorudvalgsformand) Ankestyrelsen

Johanne Legarth Nordmann SKAT

Mads Bielefeldt Stjernø Erhvervsstyrelsen

Lars Hansen Danmarks Statistik

Marie Henriksen Digitaliseringsstyrelsen
Den kommunale sektor Sara Vergo (Formand for Djøf Offentlig) Næstved Kommune
  Mette Hvid Jonannesen (Sektorudvalgsformand) Aarhus Kommune
  Kassem Mohamed Jarwan Ibrahim Roskilde Kommune
Den regionale sektor Anne Otto Hansen (Sektorudvalgsformand) Region Sjælland
Universitets- og forskningssektoren Caroline Adolphsen (Sektorudvalgsformand) Aarhus Universitet
Undervisningssektoren Lene Johansen (Sektorudvalgsformand) Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Sektoren for Anklagemyndighed og Domstole Dennis Hvidtfeldt Klinberg Jakobsen (Sektorudvalgsformand) Retten i Lyngby

Hvilke arbejdsopgaver venter forude?

Her kan du se nogle af de emner, som bestyrelsen skal have fokus på i den kommende tid:

  • Overenskomstforhandlingerne 2021, hvor bestyrelsen skal varetage djøfernes interesser.
  • Fastlægge fokusområder frem mod 2022 i lyset af Djøfs strategi.
  • Udvikle og godkende TR-uddannelsen 2021.
  • Besøge arbejdspladser og tage debatten med medlemmerne.

Hvordan kommer du i kontakt med bestyrelsen?

Ønsker du at komme i dialog med bestyrelsen eller få besøg af en politiker på din arbejdsplads, kan du kontakte formanden Sara Vergo på dk¤djoef¤sgv.