Djøf

Klubber

Her finder du oplysninger om, hvilke tilbud Djøf har til klubber og tillidsrepræsentanter i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Dan en klub

Her kan du læse om, hvorfor en akademikerklub eller en djøf-klub er relevant på din arbejdsplads, og hvordan du stifter en klub.

Hvad er en klub?

En akademikerklub består af dig og dine kolleger, som er medlemmer af Djøf, IDA, DM, Dansk Psykologforening og andre faglige organisationer, som er medlemmer af Akademikerne.

En djøf-klub består af dig og dine djøf-kolleger. Chefer og andre, der har ledelse over akademikere, kan ikke være en del af klubben.

Det er klubbens medlemmer, som vælger, hvem der skal være tillidsrepræsentant, og hvilke emner og holdninger tillidsrepræsentanten skal tage med til ledelsen.

Hvorfor skal vi have en klub?

En klub arbejder med at fremme jeres lokale interesser på arbejdspladsen og sikre medbestemmelse på de forhold, som har betydning for arbejdsdagen som akademiker. Klubben er samtidig et netværk mellem akademikerne på arbejdspladsen, hvor man kan udveksle erfaringer og informationer. Her kan I drøfte jeres arbejdsvilkår, personalepolitiske emner og andre faglige temaer, der er aktuelle på jeres arbejdsplads.

En klub styrker også jeres forhandlingsposition overfor ledelsen – for eksempel ved de lokale lønforhandlinger og ved forhandlinger om centrale arbejdsvilkår.

Sådan stifter man en klub

  1. Indkald til en stiftende generalforsamling.
    De relevante medarbejdere skal indkaldes med et rimeligt varsel, dvs. minimum 14 dage, til en stiftende generalforsamling. Hvis det er en akademikerklub skal samtlige akademikere inviteres, og hvis det er en Djøf-klub, skal samtlige djøfere inviteres. Vær dog opmærksom på, at chefer og andre, der har ledelse over for akademikere, ikke kan være en del af klubben. På den stiftende generalforsamling skal I træffe beslutning om, at I vil danne en klub.
  2. Vedtægter for klubben.
    Er der opbakning til en klub, skal I lave vedtægter for klubben – herunder beslutte hvilke kompetencer, der er uddelegeret til klubben. Djøf har lavet et sæt standardvedtægter, som vi anbefaler, at I bruger for den nye klub.
  3. Valg af tillidsrepræsentant og eventuelt en bestyrelse
    På den stiftende generalforsamling skal der vælges en tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentantsuppleant og eventuelt også, på store arbejdspladser, en bestyrelse for klubben. Tillidsrepræsentanten og suppleanten har ansvaret for at varetage klubbens interesser overfor ledelsen.

Vedtægter Djøf-klub

Hjælp til klubmøder

Her kan du læse om penge til klubarrangementer og muligheden for oplæg på klubmøder.

Klubmøder

Djøf anbefaler, at klubben udover generalforsamlingen også planlægger et antal klubmøder om året.

Møderne kan være af orienterende karakter, have et specifikt fagligt emne, eller I kan tage jeres arbejdsforhold op til drøftelse.

Det er på klubmøderne, at akademikerne eller djøferne beslutter, hvilke emner, holdninger, krav og ønsker, som tillidsrepræsentanten og suppleanten skal gå videre med overfor ledelsen.

Penge til klubarrangementer

Djøf Privat giver 300 kr. om året pr. medlem i tilskud til lokale faglige klubaktiviteter.

Tilskuddet bliver beregnet på grundlag af medlemmerne af Djøf Privat, der er ansat på arbejdspladsen den 1. januar. Så husk at minde dine nye kolleger om at skifte arbejdsplads på siden ”Mit Djøf”. Ubrugte midler kan ikke overføres fra det ene år til det andet, så sørg for at få dem brugt.

Send en mail til Djøfs sekretariat på dk¤djoef¤djoef eller direkte til Jannie Jessen, dk¤djoef¤jaj hvis du skal søge om tilskud til et lokalt arrangement. Pengene udbetales efter regning, det vil sige, når arrangementet er afholdt.

Oplæg på klubmøder

Djøfs konsulenter kommer gerne ud på din arbejdsplads og holder oplæg efter medlemmernes ønske. Et sådant arrangement er gratis.

Djøfs konsulenter kan levere oplæg, gennemføre diskussioner eller sparre om problemstillinger på arbejdspladsen. I samarbejde med dig og klubben målretter vi arrangementet til din arbejdsplads. Det kan f.eks. være, at I gerne vil sætte fokus på stress på arbejdspladsen, eller gerne vil høre om Djøfs bud og gode råd til dig som forhandler, eller måske vil I gerne have klubben til at fungere bedre, eller noget helt fjerde.

Kontakt Djøf på telefonnummer 33 95 97 00 – så finder vi i fællesskab ud af, hvad der passer til jer.

Hvis I vælger at invitere oplægsholdere, kan de finansiere med jeres klubmidler.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent