Djøf

Sygdom privat TR

På denne side kan du finde information om reglerne vedrørende sygdom.

Generelt omkring sygdom

Bliver en medarbejder syg, skal medarbejderen straks informere arbejdsgiveren om sygemeldingen.

De fleste arbejdspladser har en sygefraværspolitik – herunder en fast procedure for, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Har I retningslinjer for sygemelding på arbejdspladsen, skal medarbejderen naturligvis følge dem.

Dokumentation for sygdom

Sygdom er lovligt forfald fra arbejdet, hvilket også betyder, at medarbejderen får løn under sygdom. Arbejdsgiveren kan kræve, at den sygemeldte dokumenterer sygefraværet. Det kan være i form af tro- og loveerklæring, hvor den sygemeldte bekræfter sygdommen ved underskrift. Arbejdsgiver kan kræve den fra 2. sygefraværsdag. Det kan også være i form af en mulighedserklæring, friattest eller varighedserklæring.

Sygefraværssamtale

Efter sygedagpengeloven har arbejdsgiveren pligt til at indkalde den sygemeldte til en sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygefraværsdag.

Samtalen skal handle om, hvornår og hvordan den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet. Det kan være en ændring af arbejdstiden (delvis raskmelding), skånehensyn, hjemmearbejde, omplacering eller andet.

Sygefraværssamtalen er en fysisk samtale. Føler den sygemeldte sig for syg til at deltage i samtalen, kan samtalen ske telefonisk, hvis den sygemeldtes læge er enig heri. Vurderer lægen, at en personlig eller telefonisk samtale kan forværre den sygemeldtes tilstand, så har den sygemeldte ikke pligt til at holde samtalen. Vær opmærksom på at den sygemeldte ikke har pligt til at oplyse sygdommens art.

Afskedigelse på grund af sygdom

Selvom man har ret til at være fraværende fra arbejdet på grund af sygdom, kan arbejdsgiver godt opsige en sygemeldt medarbejder alligevel. Der er således ikke noget til hinder for, at en medarbejder kan blive opsagt under sygdom eller efter en sygedomsperiode. Opsigelsen skal dog være sagligt begrundet.

Djøf anbefaler, at medarbejderen ikke selv siger sin stilling op på grund af sygdom, selvom der ikke er udsigt til bedring, men at afvente at arbejdsgiver opsiger medarbejderen.

Husk altid at opfordrer medlemmet til at kontakte Djøf ved afskedigelse.

Når Djøf skal vurdere sagligheden af en afskedigelse på grund af sygefravær, er det relevant at se på følgende:

Hvor længe har medarbejderen været ansat? Varigheden af sygefraværet og udsigten til fuld arbejdsdygtighed, og om sygefraværet giver arbejdsgiveren problemer med at få driften/opgaverne løst. Derudover har det relevans, om der er forsøgt at lave en mulighedserklæring for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen.

Få mere viden om hvordan man skal forholde sig i tilfælde af sygdom her

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent