]]>

Private tillidsrepræsentanter

På siden kan du læse mere om tillidsrepræsentanter og arbejdspladsklubber på det private arbejdsmarked.

Tillykke med valget som tillidsrepræsentant, og tak fordi du vil bruge tid og kræfter på være bindeleddet mellem Djøf og vores medlemmer på din arbejdsplads. Det er vi rigtig glade for.

På TR-siderne vil du finde relevant materiale omkring alt fra overenskomstforhandling til egne vilkår som tillidsrepræsentant. Husk på at du altid er velkommen til at kontakte Djøf, hvis du har spørgsmål eller behov for sparring omkring dit hverv som tillidsrepræsentant.

 

GDPR og dataansvar

Hvordan hjælper du dine medlemmer

Overenskomster og lokalaftaler

Klubber

Om at være TR i det private

Kurser for tillids­repræsentanter

Få nye medlemmer

Anmeldelse af tillids­repræsentanter

Anmeldelse af arbejdsmiljø­repræsentant

TR-Nyt

Her kan du læse artikler, der har særlig relevans for private tillidsrepræsentanter. Del gerne artikler med dine medlemmer. I artikelarkivet finder du flere artikler.

Hvad bliver overenskomstkravene i OK23?

I 2023 forhandles nogle af de største private akademikeroverenskomster, men faktisk er det store dele af det private arbejdsmarked der skal til forhandlingsbordet når omkring 600.000 privatansatte skal have fornyet deres overenskomstvilkår.

Årets TR holder hovedet koldt og hjertet varmt

For programleder Mia Falconer er arbejdet som tillidsrepræsentant en mulighed for at sikre ordentlige forhold og støtte sine kolleger i svære situationer. Nu er hun kåret til årets TR.

Arbejdsfastholdelse

Som tillidsrepræsentant kan du have en særlig rolle, hvis en kollega er langtidssygemeldt og/eller har svært ved at klare sit arbejde på grund af psykiske eller fysiske helbredsproblemer.