Djøf

Hjælp til klubmøder

Her kan du læse om penge til klubarrangementer og muligheden for oplæg på klubmøder.

Penge til klubarrangementer

Djøf Offentlig giver 350 kr. om året i pr. medlem i tilskud til lokale faglige klubaktiviteter.

Tilskuddet bliver beregnet på grundlag af medlemmerne af Djøf Offentlig, der er ansat på arbejdspladsen den 1. januar. Så husk at minde dine nye kolleger om at skifte arbejdsplads på siden ’Mit Djøf’. 

Ubrugte midler bliver overført fra det ene år til det andet. Det vil sige, at der sker en opsparing over 2 år. Det betyder også, at ubrugte midler fra for eksempel 2015 skal være brugt inden udgangen af 2016.

Ekstra klubmidler

I 2018 og 2019 har flytningsramte statslige arbejdspladser mulighed for at få et ekstraordinært bidrag til klubaktiviteter på yderligere 250 kr. pr. medlem pr. år. De ekstra midler kan ikke overføres til næste år.

Ekstra klubmidler til studerende

I 2017 og 2018 yder Djøf Offentlig et ekstraordinært årligt tilskud til arbejdspladserne for at øge opmærksomheden på de studerende på de offentlige arbejdspladser.

Inviter de studerende på arbejdspladsen til et klubarrangement med det formål at hverve nye Djøf-medlemmer, fastholde de studerendes medlemskab og/eller etablere en relation mellem djøferne og de studerende på arbejdspladsen. Det er en forudsætning, at der er gjort en særlig indsats for at få de studerende til at deltage i arrangementet, som godt kan være et almindeligt klubarrangement.

Tilskuddet er på op til 2.000 kr. på de arbejdspladser, hvor der er ansat op til 10 studentermedhjælpere og op til 5.000 kr. for mere end 10 studentermedhjælpere ansat. Retningslinjerne for tilskud til lokale arrangementer gælder også for disse arrangementer.

Når du søger om det ekstraordinære tilskud, skal du i ansøgningsskemaet i fritekstfeltet angive:

  • Antallet af inviterede studerende på arbejdspladsen
  • Oplysninger om indholdet af aktiviteten
  • Oplysninger om hvad du særligt gjorde for at komme i kontakt med de studerende

Sådan ansøger du om tilskud

Login på Mit Djøf, hvis du skal søge om tilskud, til et lokalt arrangement. Her kan du også se, hvor mange penge din klub råder over.

Hvis du skal ansøge om klubmidler er der visse retningslinjer for tilskud. 

Retningslinjer for tilskud til lokale arrangementer 2016.

Inspiration til klubmøder

Står din arbejdsplads i en særlig situation, eller savner du inspiration til et emne til næste klubmøde, så find inspiration i vores mest populære temaer til klubmøder. 

Temaerne kan kombineres og holdes som ét samlet klubmøde. Vi holder også meget gerne klubmøder om emner som har særlig aktualitet, fx overenskomstforhandlinger, udflytning af arbejdspladser, ressortomlægninger og fremtiden arbejdsmarked. Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde til jeres næste klubmøde.

Oprettelse af en Djøf- eller AC-klub og hvordan driver vi den bedst muligt

Hvis I har brug for hjælp og/eller inspiration til at danne en klub, så I sammen står stærkere, så vil vi meget gerne hjælpe med det. Vi kommer gerne ud lokalt og faciliterer processen og besvarer eventuelle spørgsmål.

Har I allerede en klub, men har brug for nye idéer til at styrke den, sikre større opbakning til jeres arrangementer eller noget tredje, så vil vi også gerne komme ud lokalt.

Hvad får jeg ud af at være medlem?

Hvad er Djøf egentlig for en størrelse. Hvilke ydelser har Djøf på hylderne? Kom og hør, hvad Djøf netop kan hjælpe dig med. Oplægget er både relevant for dig, der allerede er medlem, men også for de andre af dine kolleger, som overvejer at blive medlem.

Arbejdstidsregler

Klubmøder om arbejdstid for akademikere gennemgår AC-overenskomstens grundlæggende regler om arbejdstid, rådighedsforpligtelse og merarbejde, herunder de særlige regler for fx special- og chefkonsulenter i staten og de undervisere og forskere med en årsarbejdsnorm. Oplægget gennemgår også reglerne om plustid, deltid, tjenesterejser og frihed med/uden løn og giver et overblik over muligheden for lokale arbejdstids-/flekstidsaftaler.

Besparelser, omstruktureringer og virksomhedsoverdragelser

Hvilke rettigheder har vi som medarbejdere, når der sker store forandringer på vores arbejdsplads? Hvad kan vi selv gøre på arbejdspladsen, og hvad kan Djøf hjælpe med?

Lønforhandlinger

Hvordan bliver jeg klædt på til de kommende lønforhandlinger? Hvordan kommer jeg i spil til tillæg? Klubmøder giver gode råd til forberedelse og tips og tricks til, hvordan man selv kan påvirke lønforhandlingen.

Har medlemmerne af klubben lyst til selv at forhandle deres løn på arbejdspladsen? Oplægget gennemgår betingelserne for at indføre individuel lønforhandling på arbejdspladsen og fordele og ulemper ved modellen.

Rettigheder og pligter

Klubmødet handler om, hvordan medlemmerne kan agere i rollen som embedsmand. Hvilke pligter de er underlagt og hvordan forholder de dig til det faktum, at de er en spiller i et politisk styret system?

Klubmødet om rettigheder handler om retten til at ytre sig som offentlig ansat. Hvad er deres rettigheder som offentlig ansat? Hvor går grænserne for, om hvad og hvordan de må ytre sig?

Selvledelse – sådan styrker du din selvledelse

Hvor selvledende er du? Klubmødet tager afsæt i hvad der motiverer dig, og giver dig redskaber til hvordan du kan flette dine egne ønsker med arbejdspladsens strategi. Oplægget introducerer dig for, hvordan du kan lede opad ved at forstå din leders motivation og mål, herunder hvordan du ved at holde fokus på kerneopgaven, kan få større udbytte af dit arbejde. 

Stresshåndtering – hvad er stress, og hvordan tackler du/I det bedst?

Hvad er stress egentlig? Dette klubmøde stiller skarpt begrebet stress, og giver svar på en række hyppigt stillede spørgsmål. Hvordan kan jeg forebygge stress? Hvordan kan jeg spotte stresssymptomer hos mig selv og mine kolleger? Hvordan kan vi passe bedre på os selv og hinanden? Oplægget giver konkrete redskaber til at håndtere stress på arbejdspladsen.

Social kapital – en vej til trivsel og effektiv løsning af kerneopgaven

Hvordan kan arbejdspladsen som helhed skabe højere social kapital? Klubmødet giver indblik i de mange effekter af høj social kapital, herunder trivsel, forandringsparathed, produktivitet og færre sygedage. Oplægget opererer med det relationelle frem for det individuelle, og introducerer de tre kernebegreber i social kapital: tillid, samarbejde om kerneopgaven og retfærdighed.

Få styr på dialogen – bliv inspireret til at bruge den konstruktive dialog til at tackle konflikter

Hvordan kan jeg selv bidrage til at undgå konflikter? Dette klubmøde sætter fokus på hvordan du undgår interessekonflikter og manglende dialog på arbejdspladsen. Oplægget giver dig et indblik i, hvordan du i samspillet med dine kolleger kan bruge den konstruktive dialog, til at tackle konflikter – både før og efter de opstår. 

LinkedIn – sådan bruger du LinkedIn i din karriere

Hvordan fortæller jeg den autentiske og spændende historie om min faglighed? Klubmødet ser nærmere på, hvordan du får det optimale ud af de muligheder LinkedIn tilbyder.

Hvordan finder jeg en passende personlig strategi? Hvordan bruger jeg LinkedIn som et værktøj i min Djøf-karriere? Oplægget gennemgår hvordan medlemmerne bedst muligt præsenterer deres professionelle profil på LinkedIn. 

Forandringer – sådan tackler du forandringer og højt arbejdstempo

Hvordan håndterer man bedst muligt forandringer, når man står midt i dem eller mærker at de er på vej? Klubmødet handler om, hvordan medlemmerne tackler forandringer på arbejdspladsen, og giver inspiration og værktøjer til netop dette. Hvilke handlemuligheder har du? Hvordan hjælper I som kolleger hinanden undervejs? 

MUS – sådan bliver du klædt på til medarbejder udviklings samtalen

MUS er din unikke mulighed for at komme i dialog med din arbejdsgiver omkring dit nuværende og fremtidige stykke arbejde. Hvad efterspørger din arbejdsgiver? Hvad er værdien i det du allerede kan? Hvordan kan du kan bruge det til at planlægge dit fremtidige arbejde?

Klubmødet handler om hvordan du, ved at være godt forberedt, kan være tydelig omkring din egen motivation og kompetencer, så du kan præge fremtiden. Oplægget giver konkrete værktøjer til selve gennemførelsen, såvel som opfølgning på samtalen.

Karriere- og kompetenceudvikling – styrk din employability, eksternt eller internt i organisationen

Er du på rette vej i din karriere? Klubmødet giver et indblik i hvilke kompetencer der bliver efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked, og hvordan disse tendenser kan trækkes ind i din karriereplanlægning.

Er det drømmen om at specialisere sig, lederambitionerne, eller noget helt tredje der trækker? Oplægget giver et indblik i hvordan du, ved at være bevidst om dine styrker og kompetencer, kan bringe dig selv i spil til de opgaver, der er de rigtige for dig, og samtidig gøre det nemmere for andre at hjælpe dig på rette vej.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent