]]>

Djøf

Inspiration til klubmøder

Her finder du inspiration til klubmøder og muligheder for penge til jeres arrangementer.

Inspiration

Klubmøder er en af de mest effektive måder at nå ud med de faglige budskaber og skabe dialog på tværs i organisationen. Vi tilbyder det nødvendige indhold lige fra input til invitationstekst til selve klubmødet, så det er enkelt at arrangere. 

Sådan kan du bruge os til at forberede et klubmøde:

 1. Vælg et tema, der matcher jeres interesser og aktuelle situation. Du kan se vores mest populære temaer til klubmøder herunder.
 2. Kontakt os. Så hører vi nærmere om jeres ønsker. Det er også her, vi aftaler klubmødets form – om I ønsker et oplæg, eller vi skal arrangere et dialog- og diskussionsorienteret møde. 
 3. Invitér medlemmerne. Vi leverer oplæg til invitationstekst, dagsorden og diskussionspunkter, hvis I ønsker det. 

Temaer til klubmøder

Få et solidt overblik over arbejdstidsreglerne for akademikere. Vi gennemgår AC-overenskomstens grundlæggende regler om arbejdstid, rådighedsforpligtelse og merarbejde, herunder de særlige regler for fx special- og chefkonsulenter i staten og undervisere og forskere med en årsarbejdsnorm. Vi kommer også omkring reglerne om plustid, deltid, tjenesterejser og frihed med/uden løn og fortæller om muligheden for lokale arbejdstids- og flekstidsaftaler.

Har I en sparerunde eller omorganisering på vej, kan I på dette klubmøde få grundlæggende viden om, hvilke rettigheder og vilkår I som medarbejdere har. Derudover bruger vi klubmødet til at tale om strategi og forhandlingsmuligheder. Vi runder af med en kort introduktion til Djøfs forskellige karrieretilbud, så I har overblik over, hvad I kan bruge Djøf til, hvis I overvejer nyt job.  

Forandringer er et grundvilkår på de fleste arbejdspladser. Jo bedre forandringen er forberedt, jo lettere er den at tackle. På dette klubmøde kan I tale om de forandringer, der sker på netop jeres arbejdsplads, og hvordan det påvirker jer. På mødet får deltagerne:

 • Inspiration og værktøjer til at forberede og tackle forandringerne
 • Overblik over handlemulighederne
 • Gode råd til, hvordan I som kolleger kan hjælpe hinanden

Den konstruktive dialog er afgørende for samarbejdet, trivslen og virksomhedens resultater. Klubmødet giver en introduktion til den konstruktive dialog og sætter fokus på, hvordan vi selv kan bidrage til at undgå konflikter og manglende dialog på arbejdspladsen. Vi gennemgår, hvordan vi taler, lytter og opfatter situationer – og hvordan vi med den viden kan tackle de modsætningsforhold, vi møder på jobbet.

Når vi er bevidste om egne styrker og kompetencer, kan vi bedre bringe os i spil til de rigtige opgaver – og gøre det lettere for andre at hjælpe os på vej. På klubmødet får deltagerne:

 • Større bevidsthed om deres kompetencer og potentialer, og hvilken karrierevej det leder dem i retning af.
 • Indblik i, hvilke kompetencer der bliver efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked, og hvordan disse tendenser kan tænkes ind i karriereplanlægningen.

LinkedIn er verdens største faglige netværk – og jobmarkedets foretrukne digitale kanal. På dette klubmøde guider vi deltagerne gennem mulighederne på LinkedIn og inspirerer til, hvordan LinkedIn kan bruges til personlig branding og til at opbygge en autentisk faglig profil. På mødet får deltagerne:

 • Guide til at opbygge en professionel profil
 • Input til en personlig strategi på LinkedIn
 • Ideer til at bruge LinkedIn som karriereværktøj
Dette klubmøde kan også afholdes som et virtuelt klubmøde, hvor Djøf konsulenten deltager via skype.

Vi har størst mulighed for at påvirke vores lønforhandling, når vi kender spillereglerne og er godt forberedte. På klubmødet får deltagerne:

 • Gode råd og tips til lønforhandlingen.
 • Introduktion til vigtige områder at forberede sig på, herunder hvilke strategiske områder man har leveret resultater indenfor, og hvordan lønudviklingen generelt har været siden sidste lønforhandling.

Hvis I overvejer, om individuel lønforhandling er noget, I vil prøve af, gennemgår vi betingelserne for at indføre det på arbejdspladsen og fordele og ulemper ved denne model.

MUS er en god mulighed for at komme i dialog med sin arbejdsgiver, få feedback på sin nuværende opgaveløsning og påvirke sine fremtidige opgaver. På klubmødet får deltagerne:

 • En gennemgang af, hvordan man optimalt forbereder, gennemfører og følger op på sin MUS.
 • En guide til at få mest muligt ud af sin MUS ved at kombinere det, arbejdsgiver efterspørger, med egne evner og ønsker, og være tydelig om sin motivation og kompetencer. 
Dette klubmøde kan også afholdes som et virtuelt klubmøde, hvor Djøf konsulenten deltager via skype.

Som offentligt ansat har man sin ret til at ytre sig – men der er grænser for, om hvad og hvordan man må ytre sig. På klubmødet gennemgår vi, hvilke pligter offentligt ansatte er underlagt, og hvordan man kan agere i rollen som embedsmand. Vi diskuterer, hvordan offentligt ansatte skal forholde sig til at være en del af et politisk styret system.

Selvledelse er en realitet på flere og flere arbejdspladser, og videnmedarbejdere forventes i stigende grad at kunne lede sig selv. Med selvledelse kan vi få større indflydelse både på eget arbejde og ledelsen af organisationen. På dette klubmøde spørger vi ”Hvor selvledende er du?” Deltagerne får:

 • Redskaber til, hvordan man kan kombinere egne ønsker med arbejdspladsens strategi.
 • Introduktion til at lede opad og forstå ledelsens mål og motivation – herunder, hvordan man ved at holde fokus på kerneopgaven kan få større indflydelse på sit arbejde.

 Dette klubmøde kan også afholdes som et virtuelt klubmøde, hvor Djøf konsulenten deltager via skype.

Social kapital er værdien af samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. Klubmødet belyser begrebet og giver indblik i, hvordan vi ved at opbygge stærke relationer i organisationen kan styrke trivsel, forandringsparathed og produktivitet. På mødet arbejder vi med det relationelle frem for det individuelle og introducerer de tre kernebegreber i social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven.

Ordet stress bliver brugt i flæng. På dette klubmøde fokuserer vi på viden og fakta om stress, og hvordan I kan arbejde med det på arbejdspladsen:

 • Trivsel – og de faktorer, der understøtter trivslen
 • Fakta om stress og stresssymptomer
 • Hvordan vi spotter stress hos os selv eller kolleger
 • Hvordan vi passer på os selv og vores kolleger
 • Gode råd om stress på arbejdspladsen

Book et informationsmøde om, hvordan I vælger kurser og relevant kompetenceudvikling.

Formålet med mødet er at klæde jer på til at vælge de kurser, som matcher jeres behov. Udgangspunktet er en række af Djøfs kurser inden for et afgrænset tema.

Temaerne kunne fx være:

 • Projektledelse - Hvordan vælger jeg det rigtige projektlederkursus?
 • Lyst til ledelse - Hvilket kursus skal jeg starte med?
 • Gråzoneledelse - Hvordan bliver jeg klædt på til at lede uden et chefkontor?

Mulighederne er mange, og vi tilpasser mødets indhold til jeres behov.

Som minimum deltager en konsulent fra Djøf og måske en eller to undervisere fra de udvalgte kurser. 

Vil du vide mere, eller booke dit næste klubmøde, så kontakt os på tlf.nr: 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk

Start en klub på din arbejdsplads

En Djøf- eller AC-klub giver jer et godt fælles afsæt til at styrke samarbejdet med ledelsen og opnå større indflydelse i organisationen.

Vil I vide mere om at danne en klub, er I altid velkomne til at kontakte os på tlf.nr: 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk

Vi kommer gerne ud til jeres arbejdsplads og svarer på spørgsmål og faciliterer processen om at danne en klub.

Få inspiration til jeres klub

Har I allerede en klub og savner nye ideer til at styrke den, inspiration til arrangementer og tips til at sikre større opbakning til jeres aktiviteter, så kommer vi gerne ud på jeres arbejdsplads.

Tag fat i jeres kontaktkonsulent, eller kontakt os på tlf.nr: 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk

Hvad får jeg ud af at være medlem?

Spørger dine medlemmer dig lidt for ofte ”hvad får jeg egentlig ud af at være medlem af Djøf?” Så er det måske en ide at bruge et klubmøde på at se nærmere på, hvad Djøf tilbyder medlemmerne. Vi taler om alt fra kollektiv interessevaretagelse til de mere individuelle tilbud som gode råd til lønforhandlingen og karrieresparring. Du kan invitere ikke-medlemmer med, så de kan få en smagsprøve på, hvad et Djøfmedlemskab kan betyde for dem.  

Penge til klubarrangementer

Djøf giver penge til klubarrangementer, så klubben hvert år får 350 kr. pr. medlem af Djøf Offentlig. Pr. 1. januar 2022 vil beløbet pr. medlem af Djøf Offentlig blive forhøjet til 400 kr.

Husk at opdatere arbejdsplads på Mit Djøf

Vi beregner tilskuddet ud fra, hvor mange medlemmer af Djøf Offentlig, I er på arbejdspladsen pr. 1. januar. Husk derfor at minde dine nye kolleger om at opdatere arbejdsplads på Mit Djøf. 

Arrangementernes indhold

Arrangementerne skal have et fagligt indhold relateret til fagforeningsarbejde eller et socialt indhold, der styrker det faglige fællesskab.

Brug midlerne inden for 2 år

Vi overfører ubrugte midler fra det ene år til det andet, så I opsparer over 2 år. Det betyder også, at ubrugte midler fra for eksempel 2020 skal være brugt inden udgangen af 2021.

Sådan søger du penge til klubarrangementer

Log ind på Mit Djøf. Her kan du også se, hvor mange penge din klub råder over.

Se retningslinjer for tilskud til arrangementer.