30.08.2016

Tillidsrepræsentantens rolle i SU/MED-udvalg

Her finder du anbefalinger i forhold til opgaverne og rollefordelingen mellem tillidsrepræsentantssystemet og SU/MED-systemet.

Tillidsrepræsentantsystemet kontra SU/MED-systemet

Der er flere forskelle på de to systemer. Nogle af de mest afgørende er:

  • Aftalesystemet
  • Løsning af fortolkningstvivl og uoverensstemmelser

Aftaler

Som tillidsrepræsentant er du direkte aftalepart i forhold til arbejdsgiveren i en aftale.

Anderledes i SU/MED-udvalg, hvor du er én blandt flere til at indgå aftaler. Her kan det være nødvendigt, at du går på kompromis i forhold til arbejdsgiveren og til andre personalegrupper.

Fortolkning og uoverensstemmelser

I SU/MED-systemet skal sager videre til Hoved SU/MED-udvalg, eventuelt videre til Samarbejdsnævnet/de centrale aftaleparter og i sidste ende for en voldgift.

I tillidsrepræsentantsystemet går sagen videre til aftaleparterne og eventuelt til en voldgift. Her har voldgiftsretten i modsætning til de fleste SU/MED-sager mulighed for at idømme en bod og andre sanktioner.

Særlige anbefalinger til tillidsrepræsentanter

Her er nogle gode råd til dig som tillidsrepræsentant:
  • Sæt dig godt ind i jeres forretningsorden for SU/MED-udvalget og SU/MED-aftalerne
  • I krisesituationer kan det være en god idé, at du håndhæver reglerne – på den måde kan du sikre, at du får tilstrækkelig tid til at forberede dig og høre dit bagland
  • Overvej nøje graden af samarbejde med de øvrige personaleorganisationer. Det kan for eksempel være en god idé med faste formøder og ad hoc møder
  • Vær offensiv – kom selv med forslag til retningslinjer
  • Sørg for, at I får ført uenigheder til referat, så du ikke senere bliver mødt med: ’Det er der aldrig protesteret over’ - eller ’det har I aldrig foreslået’
  • Overvej om du skal indgå en aftale i tillidsrepræsentantsystemet fremfor på SU/MED-udvalget. Det kan være mere fordelagtigt at indgå en aftale kun for djøferne end at indgå en aftale, der skal rumme alle personalegrupper

Hvis der opstår alvorlige uenigheder på et SU/MED-udvalg, så anbefaler Djøf, at du ikke trækker dig ud.  Vores erfaringer er, at:

  • Det kan være svært at komme ind igen uden at tabe ansigt
  • Du går glip af information, der er nødvendig for at kunne løfte dine opgaver som medarbejderrepræsentant
Kontakt i stedet Djøf og overvej, om sagen kan indbringes for de formelle klageinstanser.
1 0 Vurder indholdet