Djøf

Grænseaftale, tjenestemandsansatte chefer

Boet efter den nedlagte Københavns Kommunalforening er nu gjort op. AC og HK-Kommunal har den 19. maj 2005 indgået aftale om, hvorledes forhandlingsretten for medlemmerne fordeles mellem de 2 organisationer.

Efter forhandling mellem AC og HK-Kommunal om, hvorledes den generelle og den individuelle forhandlingsret for tjenestemandsansatte administrative chefer i Københavns Kommune skulle fordeles, er resultatet heraf følgende:

Den generelle forhandlingsret

Forhandlingsretten for tjenestemandsansatte chefer på løntrin 51 (ny) og derover udøves af AC og HK-Kommunal i fællesskab, hvorimod forhandlingsretten for stillinger under 51 (ny) udøves af HK-Kommunal alene.

Den generelle forhandlingsret bestemmer for eksempel, hvem der på lønmodtagerside er parter ved indgåelse af en chefaftale i Københavns Kommune.

Den individuelle forhandlingsret

Forhandlingsretten for tjenestemænd, der medlem af en AC-organisation, udøves af AC, og forhandlingsretten for tjenestemænd, der medlem af HK, udøves af HK-Kommunal. Forhandlingsretten for uorganiserede akademikere udøves af AC og for øvrige uorganiserede af HK-Kommunal.

Under individuelle forhandlingsret hører for eksempel forhandling for den enkelte om løn, tillæg og åremål samt afskedigelsessager. Når det nævnes, at AC har forhandlingsretten, betyder det, at den automatisk er delegeret til den AC-organisation, som vedkommende er medlem af – for eksempel Djøf.

Chefaftale i Københavns Kommune

Der pågår p.t. forhandlinger om en chefaftale i kommunen, men de ser ud til at trække ud.

Denne aftale skal omfatte både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte chefer. Fordelene ved at få en chefaftale er blandt andet, at overenskomstansatte chefer opnår, at deres pensionsprocent bliver højere, og at de forbedringer i form af tillæg, som er opnået på det primærkommunale og det amtskommunale område, også kommer til at gælde i Københavns Kommune. Dette sidste er også hovedsageligt et problem for overenskomstansatte chefer.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil forbundet skrive til chefmedlemmerne herom.

Her finder du grænseaftale for tjenestemandsansatte chefer i Københavns Kommune.

Djøfbladet

Forskning: Økonomistuderende er kolde og kyniske

Studerende på økonomi er mere hensyns- og samvittighedsløse end medstuderende på andre samfundsvidenskabelige fag, viser nyt dansk studie. Det er ønsket om magt og penge, som tiltrækker de kolde typer, mener forsker bag undersøgelsen.

Illustration: Shutterstock
Djøf blog

Prokrastination - hvorfor er det godt at kende til?

Hvorfor gør vi ikke de ting, vi ved, vi burde gøre? Svaret er prokrastination, og vi lider alle sammen af det.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent