19.12.2016
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Telefon Område Titel Navn Forhandler for
Odense
66 17 47 49 Odense Kommune Økonomichef Jan Schmidt Nielsen § 13-stillinger
30 53 90 34 Odense Kommune Økonomichef Camilla Staal Axelsen § 13-stillinger
Århus
89 40 21 50 Borgmesterens Afd. Kontorchef Jan Trosborg § 13-stillinger
89 40 19 34 Teknik og Miljø Stabschef Lars Gjørtz Hougaard § 13-stillinger
41 85 55 15 Sundhed og Omsorg Kontorchef Jakob Amtorp § 13-stillinger
89 40 93 01  Kultur og Borgerservice Sekretariatschef Henrik Traberg § 13-stillinger
89 40 34 50 Social og Beskæftigelse Kontorchef Jens E. Guld § 13-stillinger
51 21 92 25 Børn og Unge Områdechef Tina Maagaard § 13-stillinger
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner