Djøf

Pensionistforeningen

Pensionistforeningens formål er at styrke sammenholdet blandt medlemmerne og varetage deres økonomiske, sociale og faglige interesser og sikre de bedste vilkår for gældende og fremtidige pensionsordninger. Foreningen har over 4.000 medlemmer.

Bestyrelse

Pensionistforeningens bestyrelse består af otte medlemmer: Formand, næstformand samt seks ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Pensionistforeningens repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Pensionistforeningens bestyrelse er valgt pr. den 28. april 2016.

Referat fra Pensionistforeningens bestyrelsesmøde den 14. februar 2017

Repræsentantskab

Pensionistforeningens repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2019.

Som repræsentant i Pensionistforeningen er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

I 2017 blev repræsentantskabsmødet afholdt den 27. april i DGI Byen, København.

Referat fra mødet

Pensionistforeningens repræsentantskab består af:

 Ninna Würtzen 
 Niels Waage
 Jens Thomsen
 Kristian Hjulsager
 Lise Høxbroe
 Vibeke Hein Olsen
 Ole Have Jørgensen
 Søren Christensen
 Allan Rafn
 Bent Frank
 Helle Jørgensen
 Henrik Piil
 Lars Chr. Frandsen
 Palle Rasmussen
 Sven Ziegler
 Edel Bregnbæk
 Hanna Dam
 Hans Wallind
 Karen Mette Holst
 Tom Risdahl Jensen

Medlemsmødet 

På Pensionistforeningens medlemsmøde den 3. oktober 2017 blev bestyrelsens opstillingsliste til nyt repræsentantskab for perioden 1. januar 2018-31. december 2019 godkendt, således at det nye repræsentantskab er valgt ved fredsvalg.

Referat fra mødet

Mødeplan

Torsdag den 8. februar 2018 Bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. marts 2018 Repræsentantskabsmøde 
Torsdag den 19. april 2018 Bestyrelsesmøde
Torsdag den 21. juni 2018 Bestyrelsesmøde 
Torsdag den 13. september 2018 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. oktober 2018 Medlemsmøde i Bethesda
Torsdag den 13. december 2018 Bestyrelsesmøde

Medlemsmøde den 3. oktober 2017

Pensionistforeningens årlige medlemsmøde blev afholdt den 3. oktober 2017.

Bestyrelsens forslag til nyt repræsentantskab 2018-2019

Formandens beretning fra medlemsmødet 2017

Kontaktpersoner

Marianne Sussi Lønning
Marianne Sussi Lønning, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 98 41
Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef