17.02.2017

Pensionistforeningen i Djøf har som formål at styrke sammenholdet blandt medlemmerne samt varetage deres økonomiske, sociale og faglige interesser. Et væsentligt indsatsområde er blandt andet arbejdet for at sikre medlemmerne de bedste vilkår for gældende og fremtidige pensionsordninger.

Repræsentantskab

Pensionistforeningens repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2017.

Som repræsentant i Pensionistforeningen er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

I 2016 blev repræsentantskabsmødet afholdt den 28. april i DGI Byen, København.

Referat fra Pensionistforeningens repræsentantskabsmøde den 28. april 2016

Bestyrelse

Pensionistforeningens bestyrelse består af otte medlemmer: Formand, næstformand samt seks ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Pensionistforeningens repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Pensionistforeningens bestyrelse er valgt pr. den 28. april 2018.

Pensionistforeningens bestyrelse pr. 28. april 2016

Referat fra Pensionistforeningens bestyrelsesmøde den 13. december 2016

Mødeplan 2017

Tirsdag den 14. februar 2017 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. april 2017 Repræsentantskabsmøde 
Tirsdag den 20. juni 2017 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. september 2017 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. oktober 2017 Medlemsmøde i Bethesta
Tirsdag den 12. december 2017 Bestyrelsesmøde

Medlemsmøde den 11. oktober 2016

Pensionistforeningens årlige medlemsmøde blev afholdt den 11. oktober 2016.

Formandens beretning fra medlemsmødet 2016

Vedtægter

Vedtægter for Pensionistforeningen

Regler om fremgangsmåden for valg til Pensionistforeningens repræsentantskab

Netværk og arrangementer

Pensionistforeningens netværk og oversigt over arrangementer