Djøf

Pensionistforeningen

Pensionistforeningens formål er at styrke sammenholdet blandt medlemmerne og varetage deres økonomiske, sociale og faglige interesser og sikre de bedste vilkår for gældende og fremtidige pensionsordninger. Foreningen har over 4.000 medlemmer.

Bestyrelse

Pensionistforeningens bestyrelse består af otte medlemmer: Formand, næstformand samt seks ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Pensionistforeningens repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Pensionistforeningens bestyrelse er valgt pr. den 28. april 2016.

Referat fra Pensionistforeningens bestyrelsesmøde den 14. februar 2017

Repræsentantskab

Pensionistforeningens repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2017.

Som repræsentant i Pensionistforeningen er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

I 2017 blev repræsentantskabsmødet afholdt den 27. april i DGI Byen, København.

Referat fra mødet

Pensionistforeningens repræsentantskab

Medlemsmødet 

På Pensionistforeningens medlemsmøde den 3. oktober 2017 blev bestyrelsens opstillingsliste til nyt repræsentantskab for perioden 1. januar 2018-31. december 2019 godkendt, således at det nye repræsentantskab er valgt ved fredsvalg.

Referat fra mødet

 

 

Mødeplan

 

Tirsdag den 14. februar 2017 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. april 2017 Repræsentantskabsmøde 
Tirsdag den 20. juni 2017 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. september 2017 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. oktober 2017 Medlemsmøde i Bethesta
Tirsdag den 12. december 2017 Bestyrelsesmøde

Medlemsmøde den 3. oktober 2017

Pensionistforeningens årlige medlemsmøde blev afholdt den 3. oktober 2017.

Bestyrelsens forslag til nyt repræsentantskab 2018-2019

Formandens beretning fra medlemsmødet 2017

Kontaktpersoner

Marianne Sussi Lønning
Marianne Sussi Lønning, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 98 41
Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef