23.06.2017

Repræsentantskab

Offentlige Chefers repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2017.

Som repræsentant i Offentlige Chefers repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Repræsentantskabsmødet i 2016 blev afholdt torsdag den 28. april i DGI Byen, København.

Referat fra repræsentantskabsmødet 2016

Formandens beretning, repræsentantskabsmødet 2016

Bestyrelse

Offentlige Chefers bestyrelse består af 10 medlemmer: formand, to næstformænd samt syv ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges som udgangspunkt af Offentlige Chefers repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Offentlige Chefers bestyrelse er valgt pr. den 28. april 2016.

På repræsentantskabsmødet den 28. april 2016, blev der valgt en ny bestyrelse.

Referat fra Offentlige Chefers bestyrelsesmøde den 25. november 2016   

Offentlige Chefers indsatsområder mod 2018 

Mødeplan 2017

Torsdag - fredag den 19. - 20. januar 2017  Bestyrelsesseminar
Mandag den 27. marts 2017 Bestyrelsesmøde
Torsdag den 27. april 2017  Repræsentantskabsmøde
Fredag den 23. juni 2017 Bestyrelsesmøde
Torsdag den 21. september 2017 Chefkonference
Fredag den 29. september 2017 Bestyrelsesmøde
Fredag den 24. november 2017 Bestyrelsesmøde

Vedtægter

Vedtægterne for Offentlige chefer.