10.01.2017

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Der blev valgt nye repræsentanter i oktober-november 2015 efter valgregler fastsat af Djøfs bestyrelse.  De nye repræsentanter er valgt for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2017.

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges af Djøfs fire netværk i Belgien, Paris, London og New York. Som udgangspunkt er det netværkets formand/ netværkskoordinator, der vælges til repræsentantskabet. Der vælges to repræsentanter i Djøf Belgiens netværk, mens de øvrige netværk vælger en repræsentant hver.

Næste valg til repræsentantskabet finder sted oktober-november 2017.