Djøf

Medlemmer med bopæl i udlandet

Medlemmer med bopæl i udlandet er henført til medlemsgruppen ”Medlemmer med bopæl i udlandet”, dog er medlemmer, der er udstationeret for en dansk virksomhed eller offentlig myndighed og ansat på dansk kontrakt henført til den relevante delforening.

Medlemsgruppens sammensætning

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Der blev valgt nye repræsentanter i oktober-november 2015 efter valgregler fastsat af Djøfs bestyrelse. De nye repræsentanter er valgt for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2017.

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges af Djøfs fire netværk i Belgien, Paris, London og New York. Som udgangspunkt er det netværkets formand/ netværkskoordinator, der vælges til repræsentantskabet. Der vælges to repræsentanter i Djøf Belgiens netværk, mens de øvrige netværk vælger en repræsentant hver.

Næste valg til repræsentantskabet finder sted oktober-november 2017.

 

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

 
Navn  Telefon Mail
 Dyveke Vestergaard Johansen, Paris +33 637022722  dk¤djoef¤dyj
 Helle Sørensen, London +45 51910091  com¤gmail¤helleasbjornsorensen
 Naja Christensen, New York +1 91 72886613  com¤hotmail¤naja_christensen
 Pernille Møller, London  com¤gmail¤pernille.moeller
 Søren Hyldstrup Larsen, Bruxelles (medlem af Djøfs fællesbestyrelse)  +32 495912308  com¤gmail¤sorenhlarsen

 

Djøfbladet

”Politikernes respekt for dem, der rammes, er lille”

Der skal på ny flyttes statslige arbejdspladser ud af København. Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig, anerkender, at flytninger kan bringe Danmark i bedre balance, men regeringens måde at gøre det på er ikke i orden, mener hun.

Foto: Morten Holtum
Djøf blog

Behøver jeg virkelig være på LinkedIn?

Alle der beskæftiger sig med karriereudvikling og rekruttering synes enige om, at LinkedIn er stedet at være, hvis du vil noget i karrieren. På LinkedIn skal du være. Eller skal du nu også det?


Frederik Iuel
Frederik Iuel
Chefkonsulent