Djøf

Medlemmer med bopæl i udlandet

Medlemmer med bopæl i udlandet er henført til medlemsgruppen ”Medlemmer med bopæl i udlandet”, dog er medlemmer, der er udstationeret for en dansk virksomhed eller offentlig myndighed og ansat på dansk kontrakt henført til den relevante delforening.

Medlemsgruppens sammensætning

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Der blev valgt nye repræsentanter i oktober-november 2015 efter valgregler fastsat af Djøfs bestyrelse. De nye repræsentanter er valgt for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2017.

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges af Djøfs fire netværk i Belgien, Paris, London og New York. Som udgangspunkt er det netværkets formand/ netværkskoordinator, der vælges til repræsentantskabet. Der vælges to repræsentanter i Djøf Belgiens netværk, mens de øvrige netværk vælger en repræsentant hver.

Næste valg til repræsentantskabet finder sted oktober-november 2017.

 

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

 
Navn  Telefon Mail
 Dyveke Vestergaard Johansen, Paris +33 637022722  dk¤djoef¤dyj
 Helle Sørensen, London +45 51910091  com¤gmail¤helleasbjornsorensen
 Naja Christensen, New York +1 91 72886613  com¤hotmail¤naja_christensen
 Pernille Møller, London  com¤gmail¤pernille.moeller
 Søren Hyldstrup Larsen, Bruxelles (medlem af Djøfs fællesbestyrelse)  +32 495912308  com¤gmail¤sorenhlarsen

 

Djøfbladet

Forskning: Økonomistuderende er kolde og kyniske

Studerende på økonomi er mere hensyns- og samvittighedsløse end medstuderende på andre samfundsvidenskabelige fag, viser nyt dansk studie. Det er ønsket om magt og penge, som tiltrækker de kolde typer, mener forsker bag undersøgelsen.

Illustration: Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent