Djøf

Ledige medlemmer

Gennem Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg kan du få viden og indflydelse på Djøfs beskæftigelsespolitik.

Få viden om og indflydelse på Djøfs beskæftigelsesindsats

Det får du, hvis du deltager til møderne i Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelses Udvalg (DABU). Vi mødes 3-4 gange om året, og her får du ny viden om fx et nyt beskæftigelsesområde for djøfere, og samtidig har du mulighed for at komme med dine ideer eller forbedringsforslag til Djøfs beskæftigelsesindsats.

Da man kun er ledig i en begrænset periode, er der ingen faste udvalgsmedlemmer. De der kommer på mødet er medlemmer den dag. Møderne bliver annonceret her og i nyhedsmailen til Djøfs jobsøgende medlemmer.

Formålet med udvalget er, at:

  • Inspirere og komme med ideer til Djøfs beskæftigelsesstrategi, herunder regionale og lokale initiativer.
  • Opsamle og evaluere erfaringer fra ledige medlemmers deltagelse i beskæftigelsesfremmende projekter, aktiveringstilbud og løntilskudsjob uanset hvem, der har været aktør og ansvarlig for tilbuddet.
  • Samle ideer til styrkelse af Djøfs arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, herunder påvirkning af politiske initiativer på landsplan og regionalt.
  • Sikre fortsat inspiration til udvikling af Djøfs ydelsestilbud til arbejdssøgende medlemmer.
  • Sikre arbejdssøgende medlemmers politiske indflydelse i Djøf ved valg af repræsentanter til Fællesbestyrelsen og Repræsentantskabet.

Møderne kan holdes på skift i og uden for København (Århus, Odense og Aalborg). For god ordens skyld skal det nævnes, at Djøf ikke yder kompensation for udgifter til rejse og transport til mødedeltagerne i forbindelse med møder i Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg.

Formanden for udvalget bringer erfaringer fra udvalgets arbejde ind i Djøfs bestyrelse.

Udvalget er et åbent forum. Alle arbejdssøgende medlemmer kan deltage.

Valg til Djøfs repræsentantskabsmøde den 27. april 2017

Djøfs repræsentantskab holder sit ordinære møde torsdag den 27. april 2017 kl. 13.30 i DGI-Byen i København. Djøfs jobsøgende medlemmer har fem repræsentanter på repræsentantskabsmødet. Som udgangspunkt besættes pladserne af to jobsøgende vest for Storebælt og tre jobsøgende øst for Storebælt.

Repræsentantskabet skal blandt andet vedtage strategi og budget for det kommende år.

Er du jobsøgende, og er du interesseret i at deltage i repræsentantskabsmødet, skal du senest torsdag den 2. marts 2017 meddele dette til Djøfs sekretariat v/ Hanne Petersen, [hkp@djoef.dk]. Valgene vil finde sted senest den 16. marts 2017 i jobværkstederne i Aarhus og København. For nærmere oplysninger om valgtidspunktet se opslag i Jobværkstederne.

Djøfbladet

Fik job og 24.000 views på et LinkedIn-opslag

Se jobopslaget, der fik en masse opmærksomhed, og som ikke mindst førte til, at cand.merc. Line Dahl Pedersen i løbet af godt to uger var startet i nyt job.

Foto: Jill Christina Hansen
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent