Djøf

Djøf Advokat

Djøf Advokat varetager interesserne for ansatte advokater og advokatfuldmægtige. Delforeningen har 2000 medlemmer.

Bestyrelse

Djøf Advokats bestyrelse består af 8 medlemmer og en observatør, som vælges af Djøf Advokats repræsentantskab i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april i lige år. Valget gælder for to år.

Referat af Djøf Advokats bestyrelsesmøde den 11. oktober 2017

Djøf Advokat bestyrelsens forretningsorden

Repræsentantskab

Djøf Advokats repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som vælges for en toårig periode direkte af og blandt medlemmerne. Valget sker i oktober eller november i ulige år. Djøf Advokats nuværende repræsentantskab er valgt for en periode, der løber fra 01.01.2018 – 31.12.2019.

Som repræsentant i Djøf Advokats repræsentantskab er man automatisk også medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Djøf Advokats repræsentantskab for 2018-2020 består af:

 Advokatfuldmægtig  Anders Lytzhøft-Olsen 
 Advokat  Ane Astrup Hansen
 Senior legal consultant  Camilla Fabech-Larsen
 Advokat  Christoffer Lambert-Züberlein
 Advokatfuldmægtig  Daniel Bendix Nielsen
 Advokat  Gritt Bjørnshave Madsen
 Senior legal counsel  Iben Bundgaard Jacobsen
 Advokatfuldmægtig  Leif Donbæk Thomsen
 Advokat  Lone Mai Truelsen
 Advokatfuldmægtig  Magnus Gorridsen Fischer
 Advokat, Ph.D.  Mathias Dahlerup Krarup
 Advokat  Morten Lytzhøft-Olsen
 Advokatfuldmægtig  Rasmus Thingholm
 Advokatfuldmægtig  Rudi Skjødt Jensen
 Advokat  Sanaz Ranjbaran
 Advokat  Sandro Ratkovic
 Advokatfuldmægtig  Sara Hanquist Johnsen
 Advokat  Simon Kristian Frøsig
 Advokat  Snorre Andreas Kehler
 Advokatfuldmægtig

Tore Høffner AndersenReferat af Djøf Advokats ordinære repræsentantskabsmøde den 27. april 2017

Mødeplan

Djøf Advokats bestyrelse holder cirka 6 møder og 1-2 seminarer om året. Derudover afholdes et årligt repræsentantskabsmøde.

 Mødeplan 2018:     
 Onsdag den 24. januar Bestyrelsesmøde
 Fredag/Lørdag den 6.-7. april Bestyrelsesseminar
 Onsdag den 16. maj Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 19. juni Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 12. september Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 10. oktober Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 28. november Bestyrelsesmøde
 Mødeplan 2019:     
 Fredag/Lørdag den 25.-26. januar Bestyrelsesseminar
 Onsdag den 6. marts Bestyrelsesmøde

Vedtægter og retshjælpsbetingelser

Har du brug for retshjælp kan du søge om retshjælp via Djøf Advokat. Her finder du betingelserne for at modtage retshjælp.

Djøf Advokats retshjælpsbetingelser

Djøf Advokats vedtægter 2017

Hjælp fra Djøf Advokat 

Advokateksamen

Advokateksamen er en obligatorisk del af den uddannelse, som advokatfuldmægtige skal gennemgå for at kunne opnå advokatbestalling. Djøf Advokat gennemfører en spørgeskemaundersøgelse hver gang, der afholdes en advokateksamen. 

Resultaterne af den seneste undersøgelse af advokateksamen kan du læse i rapporten:

Rapport fra Advokateksamen november 2017

Nyhedsbrev og mail fra Djøf Advokat

Djøf Advokat sender mails med relevant nyhedsinformation til de af delforeningens medlemmer, som har oplyst deres mailadresse til Djøf. Ønsker du at modtage nyhedsinformation direkte på mail, så tjek at vi har den rigtige mailadresse registreret på dig via Mit Djøf, eller send en mail til dk¤djoef¤maadr.

Djøf Advokats vandringsundersøgelse

Du kan læse om medlemmernes karriereovervejelser i Djøf Advokats vandringsundersøgelse i forhold til en karriere i advokatbranchen.

Rapport om Djøf Advokats vandringsundersøgelse 2012.

Kollektivt medlemskab af EYBA

Som medlem af Djøf Advokat, er du dækket af Djøf Advokats kollektive medlemskab af EYBA. Det er et europæisk netværk for advokater og advokatfuldmægtige, og via dit medlemskab af Djøf Advokat kan du deltage i EYBAs arrangementer mod betaling/deltagergebyr.

Retssagsprøveprojektet

Djøf Advokats bestyrelse har udarbejdet to helt nye og unikke værktøjer til Djøf Advokats medlemmer. Værktøjerne består af et skriftligt hæfte Retssagsprøven – En guide til gennemførelsen af den praktiske prøve” og 50 videoklip, hvor en række af branchens førende eksperter bibringer med unikke råd til, hvordan advokatfuldmægtige og advokater bedst muligt håndterer retssagsprocessen. 

Kontaktpersoner

Hanne Kjeldgård Petersen
Hanne Kjeldgård Petersen, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 58
Marianne Sussi Lønning
Marianne Sussi Lønning, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 98 41
Djøfbladet

Jurist skaber nye algoritmer

Henrik Palmer Olsen, prodekan ved Københavns Universitet, samarbejder med DTU om at koble kunstig intelligens med jura. Han vil hellere have fingrene i formlerne end sidde udenfor og være kritisk ”på den ideologiske måde.”

Foto: Lars Bahl
Djøf blog

Trænger du til at få slebet dine albuer?

I min optik betyder spidse albuer, at man sætter sig selv først, at man som en anden buldozer kører hen over sine kolleger, og at man vil op i hierarkiet for enhver pris. Det matcher ikke helt spillereglerne for succes i en partnervirksomhed.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent