Djøf

Sektorudvalg

Overenskomstforeningens medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor nedsættes et sektorudvalg, som fungerer som rådgivende organ for Djøf Offentligs bestyrelse.

Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Mette Hvid Johannesen  Aarhus Kommune, Børn og Unge com¤gmail¤mette.hvid.johannesen
+45 51575794
Medlem Anders Baadsgaard Jensen
Solrød Kommune dk¤solrod¤abj
 
Medlem Anne Balle Fromholt Hansen
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
com¤msn¤a_balle
 
Medlem Birgitte Færregaard Larsen
Høje-Taastrup Kommune  com¤hotmail¤birgittefaer
 
Medlem Bobby Singh Bhatia
Fredericia Kommune
dk¤fredericia¤bobby.bhatia
 
Medlem Connie Kirstine Nielsen
Sønderborg Kommune dk¤sonderborg¤ckni  
Medlem Esben Wendelboe Svendsen
Aarhus Kommune, Børn og Unge
dk¤aarhus¤esven
 
Medlem Kassem Ibrahim 
Roskilde Kommune
com¤gmail¤kassemibrahim
 
Medlem Kristina Mulcahy Krogh
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
com¤gmail¤kristinatommerup
 
Medlem Lissie Lina Andréa
Faxe Kommune dk¤faxekommune¤lian
 
Medlem
Merete Møller Skive Kommune dk¤mail¤moller.m
 
Medlem
Michael Visbech Jonasen
Glostrup Kommune
dk¤glostrup¤michael.jonasen
 
Medlem
Ole Holdt
Brønderslev Kommune
dk¤99454545¤ole.holdt
 
Medlem
Oskar Bak
Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen
com¤gmail¤obak81
 
Medlem  Peter Feilberg Schjødt
Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling
com¤gmail¤lisbetogpeter

Medlem
Simon Heering Jensen
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
dk¤suf.kk¤cn7q
 
Medlem
Steffen Steinberg
Frederiksberg Kommune
dk¤frederiksberg¤stst01
  
Medlem Tania Karpatschof
Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen com¤gmail¤karpatschof
 
Medlem Thomas A. Christensen
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
dk¤tmf.kk¤thoach
 
Medlem Tommi Nielsen
Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen
dk¤aalborg¤tommi.nielsen  
Medlem Trine Bundgaard Have  Horsens Kommune
dk¤horsens¤tbh
 
Medlem Trine Dahl Iversen
KL, Kommunernes Landsforening dk¤kl¤trdi
 
Suppleant Dennis Krabbe Sørensen
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
dk¤kff.kk¤dkrabb  
Suppleant Mikkel Kristian Pedersen  Københavns Kommune, Socialforvaltningen  com¤gmail¤mipe1985
 
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Lene Johansen  Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse
dk¤soh¤le
23 70 71 93
Medlem Dan Hansen Blom
Erhvervs Akademi Sjælland
dk¤easj¤dabl
 
Medlem Else Jean Jensen
Learnmark Horsens
com¤gmail¤elsejeanjensen
 
Medlem Hanne Flach
International Business College
dk¤ibc¤hfl
 
Medlem Henrik Engelbrecht Nielsen
Handelsskolen København Nord
dk¤knord¤hen
 
Medlem Henrik Mogensen
EUC Nord
dk¤knord¤hen  
Medlem Karsten Pagh
CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
dk¤post.tele¤Dt.elle5
 
Medlem Martin Vegge 
Erhvervsakademi Kolding
com¤gmail¤mwegge
 
Medlem Morten Bisgaard
Uddannelsescenter Holstebro 
com¤hotmail¤snep39
 
Medlem Torben Skov
Haderslev Handelsskole
dk¤hhs¤ts
 
Medlem
Annette Larsen
Copenhagen Business Academy
dk¤cphbusiness¤ala
 
Suppleant Helle Næss-Schmidt Risdal
Erhvervsakademi Kolding 
dk¤iba¤hnri
 
Suppleant
Henrik Hougaard Mikkelsen
Erhvervsakademi Sjælland, Campus Køge
com¤gmail¤henrik.h.mikkelsen
 
Suppleant
Henrik Thim Drewniak
University College Syddanmark
dk¤ucsyd¤htdr
 
Suppleant
John Jensen
Aarhus Business College 
dk¤aabc¤jj

Suppleant
Steffen Petersen
Aarhus Business College 
dk¤aabc¤stef
 
Suppleant
Søren Selck
Niels Brock, Copenhagen Business College 
dk¤niels.brock¤sose
  
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Karsten Boye Rasmussen
(AU) Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
dk¤sam.sdu¤kbr
65 50 21 15
Medlem Caroline Adolphsen
Solrød Kommune dk¤jura.au¤ca
 
Medlem Isa Keller-Andreasen
(DTU) Danmarks Tekniske Universitet
dk¤dtu¤iske
 
Medlem Janne Rothmar Herrmann
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet  dk¤jur.ku¤jrh
 
Medlem Jesper Lindgaard Christensen
Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
dk¤business.aau¤jlc
 
Medlem Kenneth Reinicke
Roskilde Universitet
dk¤ruc¤kennethr  
Medlem Louise Bøttkjær
(CBS) Copenhagen Business School
com¤gmail¤louisebottkjaer
 
Medlem Niels Jørgen Relsted
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
dk¤econ.au¤nrelsted
 
Observatør Bjørg Seloy
Studerende
com¤gmail¤bjorgseloy
 
Observatør Ole Helmersen (DM)
CBS dk¤cbs¤oh.ikl
 
Observatør Pernille Boye Koch
Roskilde Universitet
dk¤ruc¤pkoch
 
Suppleant
Rikke Skovgaard Nielsen
Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut
dk¤sbi.aau¤rsn
 
Suppleant
Jørgen Stamhus
Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
dk¤business.aau¤stamhus
 
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Jens Ingerslev Olsen
Midt og Vestsjællands Politi, Hovedstation
dk¤politi¤jio001
72 13 24 05
Medlem Mona Blumensaat Andersen
Tinglysningsretten
dk¤domstol¤moba
23 42 71 37
Medlem Helle Egelund Jensen
Københavns Vestegns Politi, Hovedstation
dk¤politi¤hej001
 
Medlem Jesper Hagen 
Københavns Politi, Hovedstation 
com¤gmail¤hagenjesper
 
Medlem Mariam Khalil Sydsjælland & Lolland-Falsters Politi, Hovedstation
dk¤politi¤MKH010
 
Medlem Lotte Tvilling Retten i Helsingør
dk¤domstol¤lot
 
Medlem Pernille Holde Poulsen Retten på Frederiksberg
com¤hotmail¤pernilleholdepoulsen
 
Medlem Rikke Plesner Skovby
Højesteret dk¤oestrelandsret¤rikkeplesnerskovby
 
Suppleant
Dennis Hvidtfeldt Klingberg Jakobsen
Retten i Lyngby
dk¤dj¤dj
 
Suppleant
Nina Palesa Bonde
Københavns Byret Domhuset
dk¤domstol¤npb  
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Anne Otto Hansen
Region Sjælland, Psykiatri
dk¤regionsjaelland¤aoh  58 53 60 47
Medlem Anders Rønne Jørgensen  Region Nordjylland, Specialsektoren
dk¤rn¤anders.joergensen  
Medlem Carl Stefan Roth-Kirkegaard
Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune, Børne- og kulturfor.
com¤gmail¤csrkirkegaard  
Medlem Charlotte Bielefeld
Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital
dk¤yahoo¤charlottebielefeld  
Medlem Hans Bo Kristensen
Region Midtjylland, Psykiatri og Social
dk¤ps.rm¤hans.kristensen  
Medlem Jonas Svane Jakobsen
Region Syddanmark, Regional Udviklingsdirektørens område
dk¤rsyd¤jsj  
Medlem Katrine Gimm
Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt 
dk¤Viborg.RM¤Katrine.Gimm  
Medlem Lewanda Skræm
Region Sjælland, Regionshuset
dk¤regionsjaelland¤lews  
Medlem Line Sønderby Christensen
Region Hovedstaden, Center for Sundhed
dk¤regionh¤line.soenderby.christensen  
Medlem Lone Rasmussen
Region Syddanmark, Drifts- og Økonomidirektørens område
dk¤rsyd¤Lone.rasmussen  
Medlem
Marie Oster Bechsgaard
Trafikselskabet Movia
dk¤moviatrafik¤MOS
 
Medlem
Peter Hansen
Region Midtjylland, Koncernøkonomi
dk¤stab.rm¤peter.hansen  
Suppleant Inger Piper
Region Hovedstaden, Center for Økonomi
dk¤regionh¤inger.piper  
Tillidshverv  Navn Arbejdsplads  Mail   Arbejdstelefon
Formand Mads Fløe Holm
Ankestyrelsen
dk¤ast¤mfl
+45 61897457
Medlem Andreas Latif
Københavns Universitet, Fællesadministrationen
dk¤adm.ku¤amla
 
Medlem Ane Vibe Jensen
Kulturministeriets Departement
dk¤kum¤avj
 
Medlem Arne Madsen
Statsforvaltningen, afdeling Nykøbing F
dk¤statsforvaltningen¤arsmad
 
Medlem Camilla Rosengaard Villumsen
Sundheds- og Ældreministeriet
dk¤sum¤crv
 
Medlem Christa Hector Knudsen
Kirkeministeriet - Departementet
dk¤km¤chhk  
Medlem Christina Bjørke
Skatteankestyrelsen
dk¤sanst¤cbjo
 
Medlem Dorte Neimann 
Udenrigsministeriet
com¤gmail¤dorte.neimann
 
Medlem Janni Stavad
Danmarks Statistik
dk¤dst¤sta
 
Medlem Johanne Vase Legarth Nordmann
SKAT dk¤skat¤johanne.nordmann
 
Medlem
Kasper Asbjørn Tare Jespersen
Søfartsstyrelsen
dk¤dma¤kjn
 
Medlem
Katja Munkholm Nielsen
Kompetencesekretariatet
dk¤kompetenceudvikling¤kamni
 
Medlem
Kristine Marie Kærgaard
Statens It
dk¤statens-it¤kristine.marie.kaergaard
 
Medlem
Lars Hansen
Danmarks Statistik
dk¤dst¤lar
 
Medlem  Lars Rosenørn-Dohn
Rigsrevisionen
dk¤rigsrevisionen¤lrd

Medlem
Lasse Holt
Banedanmark
dk¤bane¤lhot
 
Medlem
Mads Bielefeldt Stjernø
Erhvervsstyrelsen
dk¤eogs¤mbs
  
Medlem Marjan Ristevski
SKAT dk¤skat¤marjan.ristevski
 
Medlem Martin Holmlund Lauesen
Kulturministeriets Departement
dk¤kum¤mhl
 
Medlem Mette Schou Heise
Udenrigsministeriet dk¤um¤metthe  
Medlem Nils Wiese
Københavns Vestegns Politi
com¤gmail¤nwiese
 
Medlem Poul-Erik Nielsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet dk¤su¤peni  
Medlem Sebastian Vindahl Nielsen
Ankestyrelsen dk¤ast¤sevn  
Medlem
Sven Gad
Udenrigsministeriet
dk¤um¤svegad
 
Medlem  Torkil Groving Miljøstyrelsen dk¤mst¤torkil
 
Medlem  Ulf Bjerring
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
dk¤mil¤Merlin  
Medlem  Ulrik Brandt
Beredskabsstyrelsen  dk¤brs¤ubr