Djøf

Sektorudvalg

Overenskomstforeningens medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor nedsættes et sektorudvalg, som fungerer som rådgivende organ for Djøf Offentligs bestyrelse.

 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Tillidshverv Navn Mailadresse Arbejdstelefon
Formand

Lene Johansen

Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse (u&f)

dk¤soh¤le
Medlem

Dan Hansen Blom

Erhvervs Akademi Sjælland (u&f)

50 76 26 45
 Medlem

Else Jean Jensen

Learnmark Horsens (u&f)

  88 16 36 00
Medlem

Hanne Flach

International Business College (u&f)

Medlem

Karsten Pagh

CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (u&f)

54 88 81 11
Medlem

Henrik Mogensen

EUC Nord (u&f)

72 24 62 10
Medlem

Henrik Engelbrecht Nielsen

Handelsskolen København Nord (u&f)

88 52 63 00
Medlem

Morten Bisgaard

Uddannelsescenter Holstebro (u&f)

 Medlem

Torben Skov

Haderslev Handelsskole (u&f)

   
 Medlem

Martin Vegge

Erhvervsakademi Kolding (u&f)

  24 29 70 23
Suppleant

Steffen Petersen

Aarhus Business College (u&f)

  60 24 45 01
Suppleant

Annette Larsen

Copenhagen Business Academy (u&f)

   
Suppleant

John Jensen

Aarhus Business College (u&f)

  86 14 33 99
Suppleant

Søren Selck

Niels Brock, Copenhagen Business College (u&f)

 
Suppleant

Henrik Thim Drewniak

University College Syddanmark (u&f)

  72 66 29 49
Suppleant

Helle Næss-Schmidt Risdal

Erhvervsakademi Kolding (u&f)

   
 Suppleant

Henrik Hougaard Mikkelsen

Erhvervsakademi Sjælland, Campus Køge (u&f)

   
 Suppleant

Michael Sjørvad

Erhvervsakademi Midtvest (u&f)

   
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Tillidshverv Navn Mailadresse Arbejdstelefon
Formand

Mette Hvid Johannesen

Aarhus Kommune, Børn og Unge

dk¤bu.aarhus¤mhj 89 40 20 00
Medlem

Anders Christiansen

KL, Kommunernes Landsforening

33 70 34 11
Medlem

Andreas Lund Povlsen

Bornholms Regionskommune

  56 92 23 85
Medlem

Anne Balle Fromholt Hansen

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

   
Medlem

Birgitte Færregaard Larsen

Høje-Taastrup Kommune

29 17 76 64
Medlem

Bobby Singh Bhatia

Fredericia Kommune

72 10 75 10
Medlem

Cecilie Victoria Schierbeck

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

   
Suppleant

Dennis Krabbe Sørensen

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

     33 66 38 69 
Medlem

Esben Wendelboe Svendsen

Aarhus Kommune, Børn og Unge

24 96 09 33
Medlem

Kim Bjørn Rosenkilde

Hedensted Kommune

79 75 55 74
Medlem

Kristina Krogh

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

   
Medlem

Lissie Lina Andréa

Faxe Kommune

  56 20 37 16
Medlem

Merete Møller

Skive Kommune

  99 15 66 35
Medlem

Michael Visbech Jonasen

Glostrup Kommune

  43 23 65 76 
Suppleant

Mikkel Kristian Pedersen

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

     61 14 20 80 
Medlem

Ole Holdt

Brønderslev Kommune

99 45 45 93

Medlem 

Oskar Bak

Odense Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

   
Medlem

Peter Feilberg Schjødt

Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling

22 26 14 04
Medlem

Steffen Steinberg

Frederiksberg Kommune

  38 21 20 52 
Medlem

Tania Karpatschof

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen

  29 99 41 06
Medlem

Thomas A. Christensen

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

  60 20 05 88
Medlem

Tommi Nielsen

Aalborg Kommune, Sundheds- og Kulturforvaltningen

  99 31 12 05
Medlem

Trine Bundgaard Have

Horsens Kommune

  76 29 42 07
Medlem

Anders Baadsgaard Jensen

Solrød Kommune

  21 76 32 10
Medlem

Connie Kirstine Nielsen

Sønderborg Kommune

  27 90 50 27
Medlem

Kassem Ibrahim

Roskilde Kommune

  40 95 57 88
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Tillidshverv Navn Mailadresse Arbejdstelefon
Formand

Jens Ingerslev Olsen

Midt og Vestsjællands Politi, Hovedstation

dk¤politi¤jio 72 13 24 05
Medlem

Rikke Plesner Skovby

Højesteret

46 30 25 13
Medlem

Helle Egelund Jensen

Statsadvokaturen i København

 
Medlem

Peter Svane Koukoumis

Statsadvokaturen i Viborg

   
Medlem

Teresa Lund Tøgern

Retten i Odense 

   
Medlem

Jesper Hagen 

Københavns Politi, Hovedstation

    72 41 17 26
Medlem

Lotte Tvilling

Retten i Helsingør

49 25 81 00
Suppleant

Iben Fuglsang Svendsen

Domstolsstyrelsen

99 68 42 42
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Tillidshverv Navn Mailadresse Arbejdstelefon
Formand

Anne Otto Hansen

Region Sjælland, Psykiatri

dk¤regionsjaelland¤aoh 58 53 60 47
Medlem

Charlotte Bielefeld

Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital

   
Medlem

Christian Koerner

Region Hovedstaden, Center for It, Medico og Telefoni

45 11 01 21
Medlem

Hans Bo Kristensen

Region Midtjylland, Psykiatri og Social

   
Medlem

Anders Rønne Jørgensen

Region Nordjylland, Specialsektoren

dk¤rn¤anders.joergensen 41 18 13 25
Medlem

Jonas Svane Jakobsen

Region Syddanmark, Regional Udvikling

  29 20 10 50
Medlem

Lewanda Skræm

Region Sjælland, Regionshuset

   
Medlem

Line Sønderby Christensen

Region Hovedstaden, Center for Sundhed

  38 66 61 06
Medlem

Katrine Gimm

Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt

dk¤Viborg.RM¤Katrine.Gimm 78 44 14 16
Medlem

Lone Rasmussen

Region Syddanmark, HR

  76 63 17 34
Medlem

Peter Hansen

Region Midtjylland, Koncernøkonomi

  78 41 04 39
Medlem

Carl Stefan Roth-Kirkegaards

Region Nordjylland

  39 57 53 24
Suppleant

Inger Piper

Region Hovedstaden, Center for Økonomi

  38 66 59 64
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Tillidshverv Navn Mailadresse Arbejdstelefon
Formand

Mads Fløe Holm

Ankestyrelsen

dk¤ast¤mfl
Medlem

Camilla Rosengaard Villumsen

Sundheds- og Ældreministeriet

  72 26 95 21
Medlem

Marjan Ristevski

SKAT

72 37 42 20
Medlem

Sebastian Vindahl Nielsen

Ankestyrelsen

dk¤ast¤sevn  
Medlem

Katja Munkholm Nielsen

Kompetencesekretariatet

  61 82 70 23
Medlem

Johanne Vase Legarth Nordmann

SKAT

  72 37 72 75
Medlem

Kasper Asbjørn Tare Jespersen

Søfartsstyrelsen

dk¤dma¤kjn 91 37 61 42
Medlem

Andreas Latif

Københavns Universitet, Fællesadministrationen

  35 32 29 03
Medlem

Torkil Groving

Miljøstyrelsen

  72 54 49 09 
Medlem

Mikkel Stage

NaturErhvervsstyrelsen

   
Medlem

Christa Hector Knudsen

Kirkeministeriet - Departementet 

  33 92 39 59 
Medlem

Arne Madsen

Statsforvaltningen Afdeling Nykøbing F. 

  72 56 77 32 
Medlem

Poul-Erik Nielsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet - Departementet 

  72 31 81 41 
Medlem

Kristian Will Jørgensen

Energistyrelsen 

  33 92 75 35 
Medlem

Ilia van den Heijkant Jensen

Ankestyrelsen

  30 27 05 35
Medlem

Kristine Marie Kærgaard

Statens It

  72 31 03 35 
Medlem

Martin Holmlund Lauesen

Kulturministeriets Departement

  41 39 38 92 
Medlem

Lars Rosenørn-Dohn

Rigsrevisionen

  33 92 83 74 
Medlem

Mads Bielefeldt Stjernø

Erhvervsstyrelsen

  35 29 19 64 
Medlem

Peter Dalberg

Udenrigsministeriet 

   
Medlem

Ulf Bjerring

Forsvarsministeriets Material- og Indkøbsstyrelse

 
Medlem

Franz Nikolai Schöbel

Værnfælles Forsvarskommando

  32 66 51 36
Medlem

Nils Wiese

Københavns Vestegns Politi 

nwiese@gmail.com   
Medlem

Christina Bjørke

Skatteankestyrelsen

cbjo@sanst.dk  
Medlem

Lars Hansen

Danmarks Statistik

39 17 35 08
Medlem

Lasse Holt

Bane Danmark

41 77 36 82
Medlem

Mette Schou Heise

Udenrigsministeriet

42 25 53 66
Medlem

Eva Marie Bagge Steenberg

Udenrigsministeriet

   
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

 

Træk i tabellen for at se alle kolonner

Tillidshverv Navn Mailadresse Arbejdstelefon
Formand

Karsten Boye Rasmussen
Syddansk Universitet, Det samfundsvidenskabelige fakultet 

dk¤sam.sdu¤kbr 65 50 21 15
Medlem         Niels Jørgen Relsted
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
  87 16 55 09
Medlem Jesper Lindgaard Christensen
Aalborg Universitet, Det samfundsvidenskabelige fakultet
  99 40 82 61
Medlem         Caroline Adolphsen
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
  60 60 04 75
Medlem Pernille Rydén
DTU
  93 51 14 00
Medlem

Helle Vogt
Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

  35 32 31 65
Medlem

Louise Bøttkjær
CBS


38 15 35 71
Medlem Kenneth Reinicke
Roskilde Universitet (RUC)
  46 74 29 82
Observatør   

Rikke Skovgaard Nielsen
AAU, Statens Byggeforskningsinstitut

 
Observatør

Bjørg Seloy

     51 35 44 52 
Observatør Ole Helmersen (DM)    
Observatør

Pernille Boye Koch
Roskilde Universitet (RUC)

     65 50 35 98 
 

Træk i tabellen for at se alle kolonner