29.11.2016

Repræsentantskab

Djøf Offentligs øverste myndighed er repræsentantskabet.

Det består af 70 repræsentanter fordelt mellem delforeningens 6 sektorer samt 58 personlige suppleanter.

Repræsentanterne vælges sektorvis og for 2 år ad gangen fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år. Alle delforeningens medlemmer kan stille op til valget.

Som repræsentant i Djøf Offentligs repræsentantskab er man automatisk også medlem af Djøfs repræsentantskab.

Du kan her læse mere om Djøf Offentligs repræsentantskab.

Bestyrelse

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2018.

Læs referat fra det seneste bestyrelsesmøde i Djøf Offentlig her:

Bestyrelsesmødereferat.

Bestyrelsen har vedtaget et kodeks for bestyrelsesarbejdet.

Du kan læse bestyrelsens kodeks her. 

Fokusområder

Bestyrelsen har fastlagt Djøf Offentligs fokusområder frem mod 2018; fremtidens Djøf arbejdsmarked, brobygning og hvervning/fastholdelse. Læs her om fokusområderne og retningspilene inden for hvert tema.

Djøf Offentligs fokusområder.

Mødeplan 2017

Her kan du se planlagte møder i Djøf Offentlig i 2017

Mandag den 30. januar  Bestyrelsesmøde 
Mandag den 27. marts  Bestyrelsesmøde
Torsdag den 27. april   Repræsentantskabsmøde
Mandag den 12. juni  Bestyrelsesmøde 
Mandag den 4. september 
 Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. oktober  Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 28.november  Bestyrelsesmøde 

Vedtægter

Vedtægter for Djøf Offentlig.

Sektorudvalg

Djøf Offentligs medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor kan bestyrelsen nedsætte sektorudvalg, udvalg eller netværk, som fremmer medlemmernes interesser.

Se her de nedsatte sektorudvalg.

Kommissoriet for de nedsatte sektorudvalg kan du se her:

Kommissorier.

Hvis du ønsker at blive medlem af et sektorudvalg, udvalg eller netværk, kan du kontakte sektorens bestyrelsesmedlemmer.