Djøf

Djøf Offentlig

Djøf Offentlig varetager interesserne for overenskomstansatte djøfere i stat, regioner og kommuner. Delforeningen har cirka 24.000 medlemmer.

Bestyrelse

Djøf Offentligs bestyrelse består af 12 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2018.

Bestyrelsesmødereferat

Bestyrelsens kodeks

Fokusområder

Bestyrelsen har fastlagt Djøf Offentligs fokusområder frem mod 2018; fremtidens Djøf arbejdsmarked, brobygning og hvervning/fastholdelse. Læs her om fokusområderne og retningspilene inden for hvert tema.

Djøf Offentligs fokusområder

Repræsentantskab

Djøf Offentligs øverste myndighed er repræsentantskabet. Det består af 70 repræsentanter fordelt mellem delforeningens 6 sektorer samt 58 personlige suppleanter.

Repræsentanterne vælges sektorvis og for 2 år ad gangen fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år. Alle delforeningens medlemmer kan stille op til valget.

Som repræsentant har du mulighed for at engagere dig i Djøf Offentligs politiske arbejde og få indflydelse på fokusområder og indsatser og du bliver automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab.

Djøf Offentligs repræsentantskab

Repræsentantskabsmøde

Der er afholdt repræsentantskabsmøde den 27. april 2017, og du kan læse formandens mundtlige beretning samt se dagsordenen og referat fra mødet herunder:

Dagsorden til repræsentantskabsmødet

Formandens mundtlige beretning

Formandens OK18-tale

Referat fra repræsentantskabsmødet 2017

Repræsentantskabet holder næste møde den 22. marts 2018.

Valg af repræsentanter

I efteråret 2017 vælger delforeningen nye medlemmer af Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2018-31. december 2019.

Få her flere informationer om valget. Hvem kan stille op, hvordan sker valget, og hvem der vælges.

Mødeplan

Her kan du se planlagte møder i Djøf Offentlig:

Mandag den 30. januar 2017   Bestyrelsesmøde
Mandag den 27. marts 2017 Bestyrelsesmøde
Torsdag den 27. april 2017 Repræsentantskabsmøde
Mandag den 12. juni 2017 Bestyrelsesmøde
Mandag den 4. september 2017 Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. oktober 2017 Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 21.november 2017 Bestyrelsesmøde

Sektorudvalg

Djøf Offentligs medlemmer er opdelt i sektorer svarende til de interesser, som grupper af medlemmer har. Indenfor hver sektor kan bestyrelsen nedsætte sektorudvalg, udvalg eller netværk, som fremmer medlemmernes interesser.

Sektorudvalg

Kommissorier for de nedsatte sektorudvalg.

Hvis du ønsker at blive medlem af et sektorudvalg, udvalg eller netværk, kan du kontakte sektorens bestyrelsesmedlemmer.

Kontaktpersoner

Ann Louise Steengaard
Ann Louise Steengaard, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 84
Jeanette Blume
Jeanette Blume, Chefsekretær
Telefon: 33 95 98 48
Djøfbladet

Fra kommunal topchef til byrådsmedlem

Vi taler med tre kandidater til kommunalvalget, som prøver at tage springet fra chefskrivebordet til byrådssalen. Hvorfor stiller de op, og hvad mener de om debatten om kommunale topchefers løn og kontrakter?

PR-foto fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne samt Alternativet.
Djøf blog

Ledelsesdilemmaer i den decentrale velfærdsstat


Jens Qvesel
Jens Qvesel
Forvaltningspolitisk chef