Djøf

Djøfs repræsen­tantskab

Djøfs repræsentantskab består af alle delforeningernes repræsentanter samt repræsentanter fra tre medlemsgrupper: Ansatte i udlandet, arbejdssøgende medlemmer og selvstændige advokater.

Sammensætning og formål

Djøfs repræsentantskab er foreningens højeste organ. Der afholdes fast møde i repræsentantskabet en gang om året i marts/april måned. Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted den 27. april 2017. På repræsentantskabsmødet fremlægger formanden sin mundtlige beretning. 

Formandens mundtlige beretning 2017

Referat af Djøfs repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet træffer blandt andet beslutning om foreningens budget og kontingentet. Djøfs seneste årsregnskab fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Djøfs årsregnskab for 2016-2017

I lige år vælger repræsentantskabet formanden og de øvrige medlemmer af Djøfs bestyrelse, der består af i alt 10 medlemmer.

Djøfs strategi for 2017-18

Djøfs politiske struktur

Du kan finde en oversigt over delforeningens repræsentanter under de forskellige delforeninger.

Som repræsentant i en af delforeningernes repræsentantskaber er man automatisk også repræsentant i Djøfs repræsentantskab.

Vedtægter

Djøfs vedtægter

Kontaktpersoner

Hanne Kjeldgård Petersen
Hanne Kjeldgård Petersen, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 98 58
Lena Carlsson
Lena Carlsson, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 01 97