Djøf

Hvem er vi

Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende.

Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer over 92.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Fælles for djøferne er deres centrale betydning for udviklingen og driften af såvel private virksomheder som offentlige organisationer. Djøferne løfter komplekse opgaver, der kræver analytiske evner og stor indsigt i nationale og internationale forhold. Djøfere varetager mange forskellige funktioner inden for ledelse, administration, økonomi, jura, kommunikation, HR, marketing, undervisning og forskning med mere.

Djøf kender djøferne og deres arbejdsmarked

Ingen kender djøferne og deres arbejdsmarked så indgående som Djøf. Derfor kan vi tilbyde den bedste og mest relevante rådgivning for medlemmerne, når de skal søge nyt job, ønsker at skifte karrierespor eller har brug for at udvikle deres faglige kompetencer. Djøf tilbyder faglige arrangementer og kurser over hele landet.

Vi har mange års erfaring med djøfernes ansættelsesvilkår og er eksperter i personlig rådgivning om ansættelseskontrakter og i forhandling af både lokalaftaler ude på arbejdspladserne og de store kollektive overenskomster. Vi har den mest relevante lønstatistik for djøfere og tilbyder rådgivning og juridisk bistand i tilfælde af, at man bliver afskediget eller oplever problemer på arbejdspladsen.

Djøf går aktivt ind i politiske sager, som direkte eller indirekte berører djøfernes arbejdsvilkår, og vi interesserer os derfor også for den bredere samfundsudvikling med en dynamisk offentlig sektor og en konkurrencedygtig privat sektor præget af gensidigt samspil. Djøf er politisk uafhængig.

Djøf leverer rammerne for Danmarks stærkeste netværk af ambitiøse og kompetente djøfere. Over hele Danmark er der etableret mentorordninger og netværk. Djøferne bruger hinanden til faglig udvikling, karrieresparring og på mange arbejdspladser er der etableret lokale Djøf-netværk. På internationalt plan har Djøf netværk i New York, Bruxelles, London og Paris.

Tilfredse medlemmer

Djøf oplever en vækst i medlemstallet og en vækst i medlemmernes tilfredshed med Djøfs services. Vi har sat medlemmet i centrum for alt, hvad vi gør og inddrager løbende medlemmerne i udviklingen af Djøf.

Medlemmerne vælger repræsentantskabet og bestyrelsen, som arbejder effektivt og målrettet med Djøfs overordnede udvikling og strategi. Djøfs medlemmer har mulighed for at engagere sig i det politiske arbejde, gå ind i arbejdet som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller gøre en forskel som frivillig i de regionale aktivitetsudvalg. Djøf har en stor gruppe af unge frivillige, der gennem Djøf Studerende skaber et engageret studenterpolitisk og socialt miljø for andre studerende. 

Medlemstal 

Her kan du se, hvor mange medlemmer der er i Djøf, fordelt på medlemsgrupper.

Forbundsafdeling / Medlemsgruppe Antal
Djøf Privat1 25.059
Djøf Offentlig 24.986
Offentlige chefer i Djøf 7.410
Djøf Advokat 2.095
Øvrige kandidater2  3.114
Arbejdssøgende 2.431
Pensionistforeningen 4.550
Djøf Studerende 22.363
Medlemmer i alt 92.008

1 Heraf 1.284 selvstændige (ej selvstændige advokater)
2 Heraf 719 selvstændige advokater

Tallene er pr. 1. januar 2018.

Politisk ledelse

Djøf er en politisk uafhængig og medlemsstyret organisation. Vores højeste myndighed er Repræsentantskabet. Djøfs bestyrelse har ansvaret for den overordnede politiske ledelse. Find formålsbeskrivelser, mødeplaner, vedtægter for alle Djøfs politiske organer. Og læs kodeks for God foreningsledelse, som Djøfs repræsentantskab vedtog i 2012

Afdelinger og medarbejdere

Læs hvad afdelingerne i Djøf arbejder med. Du kan også se, hvilke opgaver de enkelte medarbejdere beskæftiger sig med.
Find en medarbejder. Under hver medarbejder er angivet ansvarsområde, telefonnummer og mailadresse.

Karriere i Djøf

Her kan du læse om Djøf som arbejdsplads, finde ledige stillinger og sende en uopfordret ansøgning
Djøfbladet

Jurist skaber nye algoritmer

Henrik Palmer Olsen, prodekan ved Københavns Universitet, samarbejder med DTU om at koble kunstig intelligens med jura. Han vil hellere have fingrene i formlerne end sidde udenfor og være kritisk ”på den ideologiske måde.”

Foto: Lars Bahl
Djøf blog

Hvordan laver man det gode partnerskab?


Jens Qvesel
Jens Qvesel
Forvaltningspolitisk chef