Djøf

Hvem er vi

Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende.

Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer over 90.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Fælles for djøferne er deres centrale betydning for udviklingen og driften af såvel private virksomheder som offentlige organisationer. Djøferne løfter komplekse opgaver, der kræver analytiske evner og stor indsigt i nationale og internationale forhold. Djøfere varetager mange forskellige funktioner inden for ledelse, administration, økonomi, jura, kommunikation, HR, marketing, undervisning og forskning med mere.

Djøf kender djøferne og deres arbejdsmarked

Ingen kender djøferne og deres arbejdsmarked så indgående som Djøf. Derfor kan vi tilbyde den bedste og mest relevante rådgivning for medlemmerne, når de skal søge nyt job, ønsker at skifte karrierespor eller har brug for at udvikle deres faglige kompetencer. Djøf tilbyder faglige arrangementer og kurser over hele landet.

Vi har mange års erfaring med djøfernes ansættelsesvilkår og er eksperter i personlig rådgivning om ansættelseskontrakter og i forhandling af både lokalaftaler ude på arbejdspladserne og de store kollektive overenskomster. Vi har den mest relevante lønstatistik for djøfere og tilbyder rådgivning og juridisk bistand i tilfælde af, at man bliver afskediget eller oplever problemer på arbejdspladsen.

Djøf går aktivt ind i politiske sager, som direkte eller indirekte berører djøfernes arbejdsvilkår, og vi interesserer os derfor også for den bredere samfundsudvikling med en dynamisk offentlig sektor og en konkurrencedygtig privat sektor præget af gensidigt samspil. Djøf er politisk uafhængig.

Djøf leverer rammerne for Danmarks stærkeste netværk af ambitiøse og kompetente djøfere. Over hele Danmark er der etableret mentorordninger og netværk. Djøferne bruger hinanden til faglig udvikling, karrieresparring og på mange arbejdspladser er der etableret lokale Djøf-netværk. På internationalt plan har Djøf netværk i New York, Bruxelles, London og Paris.

Tilfredse medlemmer

Djøf oplever en vækst i medlemstallet og en vækst i medlemmernes tilfredshed med Djøfs services. Vi har sat medlemmet i centrum for alt, hvad vi gør og inddrager løbende medlemmerne i udviklingen af Djøf.

Medlemmerne vælger repræsentantskabet og bestyrelsen, som arbejder effektivt og målrettet med Djøfs overordnede udvikling og strategi. Djøfs medlemmer har mulighed for at engagere sig i det politiske arbejde, gå ind i arbejdet som tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller gøre en forskel som frivillig i de regionale aktivitetsudvalg. Djøf har en stor gruppe af unge frivillige, der gennem Djøf Studerende skaber et engageret studenterpolitisk og socialt miljø for andre studerende. 

Medlemstal 

Her kan du se, hvor mange medlemmer der er i Djøf, fordelt på medlemsgrupper.

Forbundsafdeling / Medlemsgruppe Antal
Djøf Privat1 23.900
Djøf Offentlig 24.019

Offentlige chefer i Djøf

7.418
Djøf Advokat 2.047
Øvrige kandidater2  3.045
Arbejdssøgende 2.625
Pensionistforeningen 4.393
Djøf Studerende 22.978
Medlemmer i alt 90.425

1 Heraf 1.237 selvstændige (ej selvstændige advokater)
2 Heraf 735 selvstændige advokater

Tallene er pr. 15. februar 2017.

Politisk ledelse

Djøf er en politisk uafhængig og medlemsstyret organisation. Vores højeste myndighed er Repræsentantskabet. Djøfs bestyrelse har ansvaret for den overordnede politiske ledelse. Find formålsbeskrivelser, mødeplaner, vedtægter for alle Djøfs politiske organer. Og læs kodeks for God foreningsledelse, som Djøfs repræsentantskab vedtog i 2012

Tænk længere

Afdelinger i Djøf

Karriere i Djøf

Medarbejdere i Djøf

Djøfbladet

Departementschef: Læk ”skader ministeriet helt enormt”

I påsken offentliggjorde en avis miljøminister Esben Lunde Larsens udtalelser fra et lukket møde med medarbejdere. Den lækage giver “vores omverden grund til at tvivle på systemets loyalitet,” skriver departementschef Henrik Studsgaard i et læserbrev

- foto: Miljø- og Fødevareministeriet
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent