]]>

Djøf

Selvstændige advokater

Medlemmer, der er selvstændige advokater, er henført til medlemsgruppen ”Selvstændige advokater”.

Medlemsgruppens sammensætning

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Det seneste valg fandt sted i oktober – november 2019, og repræsentanterne er valgt for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021.

Repræsentanterne vælges af Danske Advokater og skal være medlemmer af Djøf. Næste valg finder sted i oktober - november 2021.

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

Navn Mail
Artur Bugsgang  dk¤lett¤abu
Henrik Schütze   dk¤lassenricard¤hs
Karen-Margrethe Schebye   dk¤sjlaw¤kms 
Klavs V. Gravesen (medlem af Djøfs fællesbestyrelse)  dk¤horten¤kvg