]]>

Djøf

Repræsentant­skabsvalg i Djøf Offentlig

Djøf Offentlig vælger i efteråret 2021 nye medlemmer til repræsentantskabet.

Valg til Djøf Offentligs repræsentantskab

I efteråret 2021 vælger delforeningen nye medlemmer af Djøf Offentligs repræsentantskab for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2023.

Djøf Offentligs repræsentantskab består af 70 repræsentanter inklusiv bestyrelsens 12 medlemmer samt 58 personlige suppleanter. Der skal derfor vælges 58 repræsentanter og 58 personlige suppleanter.

De valgte repræsentanter i Djøf Offentlig er automatisk også repræsentanter i Djøfs repræsentantskab. Det gælder dog ikke for suppleanterne.

Din rolle som repræsentantskabsmedlem

Som repræsentantskabsmedlem er du ambassadør for Djøf Offentlig i dit netværk - en vigtig funktion i en forening med fokus på involvering, indflydelse, medlemstilfredshed og vækst.

Det er blandt Djøf Offentligs 70 medlemmer, bestyrelsen vælges. Du kan læse mere om Djøf Offentligs bestyrelse her. Bestyrelsen er delforeningens daglige politiske ledelse, og det er her politiske sager på Djøf Offentligs område drøftes og behandles. Det er Djøfs bestyrelse, der fastlægger Djøfs generelle politik.

Bliver du valgt som repræsentant i Djøf Offentlig, er du også automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, der består af 256 medlemmer. Det er Djøfs repræsentantskab, der bl.a. vælger Djøfs bestyrelse og godkender Djøfs regnskab og budget.

Som repræsentantskabsmedlem skal du forvente at deltage i et årligt repræsentantskabsmøde i foråret. Her debatterer repræsentanterne typisk et aktuelt emne og udviklingen inden for de enkelte sektorer. Afhængig af overenskomstperioden godkender repræsentanterne kravene til de offentlige overenskomstforhandlinger eller vurderer resultatet af overenskomstforhandlingerne. Repræsentantskabet fastsætter også kontingentet til delforeningen og bidraget til Djøf Offentligs forhandlingsfond.

Det næste repræsentantskabsmøde afholdes fredag 29. april 2022.

Hvis du allerede nu har behov for yderligere oplysninger omkring repræsentantskabsvalget i Djøf Offentlig, er du velkommen til at kontakte Jeanette Blume jba@djoef.dk eller Ann Louise Steengaard als@djoef.dk.

Sådan stiller du op

Proceduren for opstilling og valg af kandidater til repræsentantskabet er forskellig i de seks sektorer.

Du kan her læse om proceduren for opstilling og valg af kandidater til repræsentantskabet i din sektor.

Hvis du vil høre mere om Djøf Offentligs repræsentantskab, eller har du interesse i at stille op til repræsentantskabet, skal du kontakte formanden for din sektor. 

Du kan her se kontaktdata på de seks forskellige sektorudvalgsformænd:

 • Formand for sektorudvalget for statsansatte - Mads Fløe Holm, mfl@ast.dk
 • Formand for det kommunale sektorudvalget - Mette Hvid Johannesen, mhj@aarhus.dk
 • Formand for det regionale sektorudvalg - Anne Otto Hansen, aoh@regionsjaelland.dk
 • Formand for sektorudvalget for universiteter og forskning – Caroline Adolphsen, ca@law.au.dk 
 • Formand for sektorudvalget for undervisningsområdet - Lene Johansen, le@scu.dk
 • Formand for anklagemyndighed og domstole – Dennis H.K. Jakobsen, dennishkj@gmail.com
 

Vigtige datoer

Hvis du vil høre mere om Djøf Offentligs repræsentantskab, eller har du interesse i at stille op til repræsentantskabet, skal du kontakte formanden for din sektor. 

Du kan her se kontaktdata på de seks forskellige sektorudvalgsformænd:

 • Formand for sektorudvalget for statsansatte - Mads Fløe Holm, mfl@ast.dk
 • Formand for det kommunale sektorudvalget - Mette Hvid Johannesen, mhj@aarhus.dk
 • Formand for det regionale sektorudvalg - Anne Otto Hansen, aoh@regionsjaelland.dk
 • Formand for sektorudvalget for universiteter og forskning – Caroline Adolphsen, ca@law.au.dk
 • Formand for sektorudvalget for undervisningsområdet - Lene Johansen, le@scu.dk
 • Formand for anklagemyndighed og domstole – Dennis H.K. Jakobsen, dennishkj@gmail.com

Hvis du ønsker at opstille til valget, da meld din kandidatur hurtigst muligt til formanden for din sektor eller senest på nedenstående tidspunkter:

 • Statsadministrationen: Den 25. november 2021
 • Kommuner: Den 25. november 2021
 • Regioner: Den 25. november 2021
 • Undervisningsområdet: På regionsmøderne i Øst, Syd og Nord hhv den 16., 23. og 27. spetember 2021
 • Anklagemyndighed og domstole: På generalforsamlingen og årsmødet i hhv FOAN og Dommerfuldmægtigforeningen den 24. september 2021
 

Mandatfordeling

Du vil kunne se mandatfordelingen her i løbet af uge 34.

Sektor Antal pr. 01.07.21 Andel Andel af 58 pl. Andel af 58 pl. afr. Andel af 58 suppl. 
Sektor for statsansatte 15.882 53%  30,90 31  31
Sektor for kommunerne 7.160 24%  13,93 14  14
Sektor for regionerne 2.596 9%  5,05 5  5
Sektor for universiteter og forskning 1.400 5%  2,72 3  3
Sektor for undervisningsområdet 1.359 5%  2,64 3  3
Sektor for anklagemyndighed og domstole 992 3%  1,93 2  2
 Alle ekskl. øvrige 29.389 100%  58  58  58
 Kilde: Djøfs medlemsstatistik pr. 01.07.2021
Fakta

Har vi din mailadresse?

Tjek her om vi har de korrekte medlemsoplysninger på dig Mit Djøf