]]>

Djøf

Offentlige Chefer i Djøf

Offentlige Chefer i Djøf er den delforening, der varetager interesserne for chefer og tjenestemænd ansat i stat, regioner og kommuner. Delforeningen har ca. 6.400 medlemmer.

Bestyrelse

Offentlige Chefers bestyrelse består af 10 medlemmer: En formand, to næstformænd samt syv ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges som udgangspunkt af Offentlige Chefers repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Offentlige Chefers bestyrelse er valgt pr. den 24. april 2020.

Referat af Offentlige Chefers bestyrelsesmøde den 19. juni 2020

Repræsentantskab

Offentlige Chefers repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2021.

Som repræsentant i Offentlige Chefers repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt fredag den 24. april 2020 - elektronisk på grund af corona-pandemien. 

Referat af Offentlige Chefers repræsentantskabsmøde 2020

Formandens beretning, repræsentantskabsmødet 2020

Offentlige Chefers repræsentantskab 

Mødeplan

2021  
Torsdag den 04. februar Bestyrelsesmøde
Torsdag den 18. marts Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 27. april  Bestyrelsesmøde
Fredag den 27. august Bestyrelsesmøde
Fredag/Lørdag 29.-30. oktober Bestyrelsesseminar
Tirsdag den 14. december Bestyrelsesmøde
2022  
Torsdag den 03. februar Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. marts Bestyrelsesmøde

Kontaktpersoner

Winnie Vesterbæk
Winnie Vesterbæk, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 68