]]>

Djøf

Offentlige Chefer i Djøf

Offentlige Chefer i Djøf er den delforening, der varetager interesserne for chefer og tjenestemænd ansat i stat, regioner og kommuner. Delforeningen har over 8.000 medlemmer.

Bestyrelse

Offentlige Chefers bestyrelse består af 10 medlemmer: En formand, to næstformænd samt syv ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges som udgangspunkt af Offentlige Chefers repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Offentlige Chefers bestyrelse er valgt pr. den 29. april 2022.

Seneste referat af Offentlige Chefers bestyrelsesmøde

Repræsentantskab

Offentlige Chefers repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 30 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023.

Som repræsentant i Offentlige Chefers repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt fredag den 29. april 2022 i DGI-byen. 

Referat af seneste repræsentantskabsmøde i Offentlige Chefer

Formandens beretning fra seneste repræsentantskabsmøde

Offentlige Chefers repræsentantskab 

Mødeplan

2022  
Torsdag den 03. februar Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. marts Bestyrelsesmøde
Fredag den 29. april Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 21. juni Bestyrelsesmøde
Fredag den 26. august Bestyrelsesmøde
28.-29. oktober Bestyrelsesseminar
Fredag den 9. december Bestyrelsesmøde
 2023  
Torsdag den 2. februar Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. marts  Bestyrelsesmøde
   

 

 

Kontaktpersoner

Winnie Vesterbæk
Winnie Vesterbæk, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 68
Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29