]]>

Djøf

Medlemmer med bopæl i udlandet

Medlemmer med bopæl i udlandet er henført til medlemsgruppen ”Medlemmer med bopæl i udlandet”, dog er medlemmer, der er udstationeret for en dansk virksomhed eller offentlig myndighed og ansat på dansk kontrakt henført til den relevante delforening.

Medlemsgruppens sammensætning

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Der blev valgt nye repræsentanter i oktober-november 2019 efter valgregler fastsat af Djøfs bestyrelse. De nye repræsentanter er valgt for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021.

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges af Djøfs fire netværk i Belgien, Paris, London og New York. Som udgangspunkt er det netværkets formand/ netværkskoordinator, der vælges til repræsentantskabet. Der vælges to repræsentanter i Djøf Belgiens netværk, mens de øvrige netværk vælger en repræsentant hver.

Næste valg til repræsentantskabet finder sted oktober-november 2021.

 

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

 
Navn  Mail
Caroline Von Barnekow, London  com¤gmail¤carothuf
Dyveke Vestergaard Johansen, Paris
 dk¤djoef¤djoefparis
Emma Hadrovic, Belgien
 dk¤itd¤eha
Naja Christensen, New York  com¤hotmail¤naja_christensen
 Thomas Nørby Dahl, Bruxelles  dk¤fida¤tnd