]]>

Djøf

Djøf Advokat

Djøf Advokat varetager interesserne for ansatte advokater og advokatfuldmægtige. Delforeningen har 2500 medlemmer.

Bestyrelse

Djøf Advokats bestyrelse består af 8 medlemmer og en observatør, som vælges af Djøf Advokats repræsentantskab i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april i lige år. Valget gælder for to år.

Djøf Advokats bestyrelse er valgt den 24. april 2020.

Referat af seneste Djøf Advokat bestyrelsesmøde

Forretningsorden for Djøf Advokats bestyrelse

Repræsentantskab

Djøf Advokats repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som vælges for en toårig periode direkte af og blandt medlemmerne. Valget sker i oktober eller november i ulige år. Djøf Advokats nuværende repræsentantskab er valgt for en periode, der løber fra 01.01.2020 – 31.12.2021.

Djøf Advokats repræsentantskabsmøde 2020 blev afviklet 24. april som et elektronisk møde på grund af corona-epidemien. 

Som repræsentant i Djøf Advokats repræsentantskab er man automatisk også medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Djøf Advokats repræsentantskab for 2020-2022 består af:

Advokatfuldmægtig Alexander Nørhave Kristiansen
Advokatfuldmægtig  Anders Lytzhøft-Olsen 
Senior Group Legal Counsel Ane Astrup Hansen
Advokatfuldmægtig Anna Cecilie Holmgaard Knudsen
Senior manager Camilla Fabech-Larsen
Advokat Daniel Bendix Nielsen
Advokat Leif Donbæk Thomsen
Advokat Line Støving
Advokatfuldmægtig Magnus Gorridsen Fischer
Advokat, Ph.D. Mathias Dahlerup Krarup
Legal Counsel Morten Lytzhøft-Olsen
Advokatfuldmægtig Nikoline Krogh
Advokat Ninna Faurby Christensen
Advokat Rasmus Thingholm
Advokat Sara Hanquist Johnsen
Advokat Simon Kristian Frøsig
Advokat Søren Hansen
Advokatfuldmægtig Vivian Køhler


Referat af Djøf Advokats ordinære repræsentantskabsmøde den 24. april 2020

Formandens beretning

 

 

Mødeplan

Djøf Advokats bestyrelse holder cirka 6 møder og 1-2 seminarer om året. Derudover afholdes et årligt repræsentantskabsmøde.

Mødeplan 2021  
Onsdag den 20. januar  Bestyrelsesmøde
Lørdag/Søndag den 20.-21. februar  Bestyrelsesseminar
Torsdag den 18. marts Repræsentantskabsmøde
 Fredag den 16. april  Djøf Advokatdagen

Vedtægter og retshjælpsbetingelser

Har du brug for retshjælp kan du søge om retshjælp via Djøf Advokat. Her finder du betingelserne for at modtage retshjælp.

Djøf Advokats retshjælpsbetingelser

Djøf Advokats vedtægter 2017

Hjælp fra Djøf Advokat 

Advokateksamen

Advokateksamen er en obligatorisk del af den uddannelse, som advokatfuldmægtige skal gennemgå for at kunne opnå advokatbestalling. Djøf Advokat gennemfører en spørgeskemaundersøgelse hver gang, der afholdes en advokateksamen. 

Resultaterne af undersøgelserne i 2019 af advokateksamen kan du læse i rapporten:

Rapport vedr. Advokateksaminerne i 2019

Djøf Advokats vandringsundersøgelse

Du kan læse om medlemmernes karriereovervejelser i Djøf Advokats vandringsundersøgelse i forhold til en karriere i advokatbranchen.

Rapport om Djøf Advokats vandringsundersøgelse 2019

Kollektivt medlemskab af EYBA

Som medlem af Djøf Advokat, er du dækket af Djøf Advokats kollektive medlemskab af EYBA. Det er et europæisk netværk for advokater og advokatfuldmægtige, og via dit medlemskab af Djøf Advokat kan du deltage i EYBAs arrangementer mod betaling/deltagergebyr.

Retssagsprøveprojektet

Djøf Advokats bestyrelse har udarbejdet to helt nye og unikke værktøjer til Djøf Advokats medlemmer. Værktøjerne består af et skriftligt hæfte Retssagsprøven – En guide til gennemførelsen af den praktiske prøve” og 50 videoklip, hvor en række af branchens førende eksperter bibringer med unikke råd til, hvordan advokatfuldmægtige og advokater bedst muligt håndterer retssagsprocessen. 

Kontaktpersoner

Monica Hasanpour
Monica Hasanpour, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 96 51