]]>

Djøf

Djøf Privat

Djøf Privat varetager interesserne for privatansatte medlemmer med og uden lederansvar samt selvstændige. Delforeningen har cirka 27.000 medlemmer.

Bestyrelse

Djøf Privats bestyrelse består af 12 medlemmer. En formand, en næstformand og 10 ordinære medlemmer.  

Bestyrelsen vælges af Djøf Privats repræsentantskab for en toårig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde, der fandt sted (virtuelt) den 24. april 2020.

Referat fra Djøf Privats bestyrelsesmøde

Indsatsområder

Djøf Privats fokusområder fastlægges af repræsentantskabet på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. De nye fokusområder gælder fra den 1. juli 2020 og for de næste 2 år.  

Fokusområder 2020 - 2022

Repræsentantskab

Djøf Privats repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 70 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2021. 

Repræsentantskabet vælges for en toårig periode blandt Djøf Privats medlemmer i oktober/november ulige år, og de 70 pladser i repræsentantskabet fordeles regionalt i forhold til antal medlemmer. Som repræsentant i Djøf Privats repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed. 

Djøf Privats repræsentantskab

Djøf Privats repræsentantskab afholder møde en gang årligt. Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted (online) den 18. marts 2021. Det næste repræsentantskabsmøde finder sted den 29. april 2022.

På det årlige repræsentantskabsmøde fremlægger Djøf Privat bestyrelsens mundtlige beretning for det seneste år. Det er også på repræsentantskabsmødet, at Djøf Privats fokusområder godkendes. Du kan se dem under fanen bestyrelse.

Der er valgt nye repræsentanter i november 2019. Repræsentanterne er valgt pr. 1. januar 2020. Det næste valg til repræsentantskabet finder sted i oktober 2021.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2021

Her kan du læse beslutningsreferatet fra repræsentantskabsmødet i marts 2021.

Referat fra repræsentantskabsmødet 2021 

 

 

Mødeplan

Djøf Privats bestyrelse holder 5 bestyrelsesmøder om året samt et todagesseminar.

Tirsdag den 2. februar 2021  Bestyrelsesmøde
Torsdag den 18. marts 2021  Repræsentantskabsmøde
Onsdag den 7. april 2021  Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 2. juni 2021  Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. september 2021  Bestyrelsesmøde
Fredag den 5. - lørdag den 6. november 2021    Bestyrelsesseminar
Onsdag den 8. december 2021  Bestyrelsesmøde

Branchenetværk

Djøf Privat har tre netværk, som samler medlemmerne inden for følgende brancher: Landbrug, Finans og Lønmodtagerorganisationer. Formålet med branchenetværkene er at fremme medlemsaktiviteter for Djøf Privats medlemmer ansat i brancherne.

Du kan altid kontakte formanden for branchenetværkets ledelse, hvis du har et forslag til et fagligt medlemsarrangement. 

 

Branchenetværk Landbrug

For medlemmer ansat i landbrugserhvervet og dertil knyttede følgevirksomheder:

Formand
Jannik Toft Andersen

Branchenetværk Finans

For medlemmer ansat indenfor den finansielle sektor:

Formand
Camilla B. Neuenschwander

Branchenetværk Lønmodtagerorganisationer

For medlemmer ansat i lønmodtagerorganisationer, herunder a-kasser:

Formand
Charlotte Prip

Ønsker du kontakt til en fra branchenetværkene, er du velkommen til at kontakte Lena Carlsson dk¤djoef¤lec fra Djøfs sekretariat. 

 

Kontaktpersoner

Lotte Jepsen
Lotte Jepsen, Chef for studenterrådgivningen
Telefon: 33 95 98 38
Lena Carlsson
Lena Carlsson, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 01 97