]]>

Djøf

Rådgivning i udlandet

Som medlem af Djøf kan du få refusion af dine udgifter til advokat i udlandet.

Udenlandske ansættelseskontrakter

Hvis din udenlandske ansættelseskontrakt ikke er helt enkelt, og fx indeholder klausuler, kan det være en god idé at opsøge lokale rådgivere, der kender det enkelte lands regler inden for ansættelsesret.

Når du er ansat på udenlandsk kontrakt, betaler du nedsat kontingent til Djøf, blandt andet fordi vi ikke kan rådgive dig fuldt ud vedrørende vilkårene i din udenlandske ansættelse. Til gengæld tilbyder vi at refundere dele af dine udgifter til en lokal advokat, som du selv finder. Du kan modtage refusion op til 4.000 kr. 

For at bruge denne medlemsfordel, skal du:

  • kontakte Djøf inden du griber fat i en advokat og få tilsagn om refusion 
  • selv afregne det fulde beløb direkte med advokaten
  • indsende en kopi af fakturaen til Djøf, att. Mette Kilsgaard dk¤djoef¤mki, sammen med dit registrerings- og kontonummer. Vi refunderer derefter refusionsbeløbet til din konto.   

Du kan ikke modtage refusion mere end en gang på et år. 

Find en advokat

Djøf har ikke nogen aftaler med udenlandske advokater med speciale inden for arbejdsret.

Du kan selv finde en advokat via: