Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Politik

Djøfs tillidsboostere

Hvordan styrker vi befolkningens tillid til folkestyret i en tid med medietryk, politik på speed og centralisering?

Tillid under pres

I Djøf arbejder vi for et levende og åbent demokrati. Åbne, transparente og legitime politiske processer er afgørende for befolkningens tillid til folkestyret.

Tillid er en superlim i vores samfundsmodel, for tillid får samfund til at hænge sammen. Det så vi under corona med nedlukninger og restriktioner på individets frihed. Den høje grad af tillid mellem danskerne og til myndighederne var en grundene til, at Danmark klarede sig relativt godt igennem pandemien.

Desværre er danskernes tillid til folkestyret og de bærende samfundsinstitutioner under pres. Det er vi nødt til at tage alvorligt, hvis det ikke skal udvikle sig et demokratisk problem.

Derfor har vi formuleret tre tillidsboostere, der kan bidrage til at bevare og styrke tilliden og samarbejdet mellem politikere, embedsværk og medier. Centraladministrationen er arbejdsplads for 15.000 af vores medlemmer, der som embedsfolk dagligt bidrager til og har et medansvar for at sikre høj tillid i befolkningen til det politisk-administrative system.

Formålet med Djøfs tillidsboostere er at styrke tilliden til folkestyret gennem:

  1. Øget åbenhed og transparens i centraladministrationen via lempelse af offentlighedsloven og bedre adgang til teknisk-faglig viden.
  2. Mere tid til politikudvikling via mindre hastelovgivning, længere høringsfrister og en styrkelse af Folketingets stående udvalg.
  3. Tydeliggørelse af ministrenes ansvar og pligter som øverste forvaltningschef via et nyt ministerkodex og en ny ministeruddannelse med fokus på centrale love, regler, normer og procedurer for samarbejde mellem udøvende og lovgivende magt samt samspillet med embedsværk, offentlighed og medier.