Djøf

Case: Natur­Erhvervsstyrelsen

Høj faglighed i faste kurser og innovativ sparring på trivsel og udvikling.

"Vi har mange faste kurser med Djøf som leverandør, når jeg sammensætter vores faglige kurser til ministeriets ca. 3000 meget forskellige medarbejdere.  Jeg ved, at jeg får kurser med et fagligt højt kvalitetsniveau." Tina Schmidt Aaborn, kursuskoordinator, HR, NaturErhvervstyrelsen

Opgaven

NaturErhvervstyrelsen administrerer uddannelse for medarbejderne i hele Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fx dyrlæger, kontrollører, laboranter til administrativt personale. Der er et løbende behov for opdatering af medarbejdere, der skal være på forkant med forvaltnings- og lovstof, og styrelsen sammensætter hvert år sit eget kursuskatalog. Ikke mindst lovstoffet er et væsentligt område. Samtidig er der brug for nye tilbud og ideer til udvikling af samarbejde og trivsel i ministeriets forskellige afdelinger.

Løsningen

En lang række kurser fra Djøfs faste kursusudbud indgår i NaturErhvervstyrelsens kursustilbud til medarbejderne. Det er typisk lov- og forvaltningsstof som fx Den nye offentlighedslov, Forvaltningslov, EU og dansk forvaltningsret og kurset Statens budget- og bevillingssystem. Kurserne udvælges til hver sæson i samarbejde med Djøf.

For nylig har Djøf, Kurser og Uddannelser udviklet et mindfulness-forløb specielt til NaturErhvervstyrelsens medarbejdere.

"Jeg bruger Djøf til sparring, om kursusudbuddet, og de er gode til at se muligheder og ikke begrænsninger. De hjælper også med evaluering både i umiddelbar tilknytning til kurserne og efterfølgende." Tina Schmidt Aaborn, kursuskoordinator, HR, NaturErhvervstyrelsen 

Udbyttet

Tina Schmidt Aaborn er kursuskoordinator, HR hos NaturErhvervstyrelsen, og administrerer kurser for 3000 medarbejdere. De bruger Djøf som sparringspartner og fast leverandør af kurser og uddannelser.

Tina Schmidt Aaborn udtaler sig:

"Jeg administrerer kurser for hele fødevareministeriet, og det er i alt ca. 3000 medarbejdere fra dyrlæger og kontrollører til administrative. Derfor har vi et meget bredt spektrum af kurser. Det er centralt for mig at kunne få dækket de faglige behov for EU og lovstof på et meget højt fagligt niveau, og der oplever jeg, at Djøf leverer det, jeg skal bruge."

Formidlingen i top

"Vi har mange faste kurser fra Djøf i vores uddannelseskatalog, og et godt eksempel er kurserne om den nye offentlighedslov. Der er underviserne folk, der har haft direkte med lovgivningen at gøre. Vores chefer er meget glade for kurserne, fordi det faglige niveau er højt, og formidlingen er rigtig god."

"Vi kan også se, at vi løbende højner det faglige niveau hos medarbejderne ved at have de faste faglige kurser på programmet, og jeg oplever, at  Djøfs kurser får en meget positiv vurdering hos vores medarbejdere."

Tillid og kvalificeret sparring

"For mig som planlægger er det vigtigt at vide, at kursusplanlægning og materialer altid er i orden og i en meget høj kvalitet. Jeg køber en pakke, når jeg køber de faglige grundkurser, og jeg har sikkerhed for, at hele pakken er i orden."

"Jeg har samarbejdet med Djøf gennem syv år, og anbefaler dem gerne. I den sparring jeg får, synes jeg, de er gode til at se mulighederne og ikke fokusere på begrænsningerne. Jeg bruger gerne konsulenterne fra Djøf som sparringspartnere. Senest har vi sammen udviklet et forløb om mindfulness, som vi skal afprøve i den kommende sæson."

"Udviklingen og sparringen er også et spørgsmål om tillid, og jeg synes, man kan mærke, at de er yderst professionelle og dygtige. Og så er de meget fleksible, når det gælder om at tilpasse form og indhold til vores behov."

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent