]]>

Kursus

Whistleblowerordninger - de nye regler

Lær at implementere og drifte en whistleblowerordning i din organisation.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der ønsker viden om og redskaber til at etablere eller kvalitetssikre en whistleblowerordning i din organisation.

På kurset får du:

  • kendskab til de nye regler om obligatoriske whistleblowerordninger
  • viden om, hvordan du skærper dit fokus på centrale forpligtelser
  • indsigt i løsningerne på de udfordringer, der er forbundet med whistleblowerordninger
  • opmærksomhed på de organisatoriske gevinster og muligheder, som whistleblowerordninger kan give.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset klæder dig på til at være på forkant med de nye regler for whistleblowerordninger.

Alle offentlige myndigheder og private virksomheder med over 50 ansatte har med det nye whistleblowerdirektiv pligt til at indføre whistleblowerordninger. De nye regler er gældende fra den 17. december 2021.

Kursets form

Undervisningen er en blanding af oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. 

Se alle