]]>

Arrangement

Vold i nattelivet

Kom med til møde, når Dansk Kriminalistforening igen sætter fokus på vold i nattelivet, og hvad vi kan lære af coronanedlukningerne.

Hvad handler arrangementet om?

Nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 medførte - fra den ene dag til den anden - betydelige forandringer i, hvordan samfundslivet udfoldede sig. Det kom også til udtryk i kriminalitetsstatistikkerne, hvor blandt andet antallet af voldsforbrydelser faldt. Nu er samfundet tilbage i en mere normal gænge, og det er på sin plads at spørge, om det stor skala-eksperiment, som nedlukningerne var, har gjort os klogere på, hvordan vi kan forebygge kriminalitet – også efter, at restriktionerne er ophævet.

Mødet vil blive indledt med et kort oplæg om den generelle udvikling i kriminalitet under coronanedlukningerne, hvorefter Anders Ejrnæs og Rune H. Scherg fra RUC vil fortælle om deres forskning, hvor de har undersøgt geografiske mønstre i den nattelivsrelaterede vold før og under nedlukningerne.

Jonas Mannov og Flemming W. Jensen fra Det Kriminalpræventive Råd vil fremlægge nogle strategier for forebyggelse af nattelivsrelateret vold set i lyset af den læring, som coronanedlukningerne har bibragt.

Her kan du kan læse mere om Dansk Kriminalistforening.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle