]]>

Kursus

Virksomhedsstruktur

Bliv klædt på til at rådgive om alle virksomhedens faser – fra etablering til afhændelse.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder som advokat, virksomhedsjurist, revisor eller anden rådgiver.

Du har allerede et vist kendskab til skatteret og selskabsret.

På kurset lærer du at:

  • rådgive på højt niveau inden for de selskabsretlige og skattemæssige områder 
  • indgå i et kvalificeret samarbejde med andre rådgivere inden for disse områder.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig et overblik over, hvilke strukturovervejelser der gør sig gældende ved virksomhedsetablering, omstrukturering og afhændelse eller afvikling. 

I løbet af en virksomheds levetid – fra etablering til afhændelse – kan der opstå forskellige overvejelser om virksomhedens struktur. Skal du yde kvalificeret rådgivning, må du kende til de enkelte faser, hvad de indebærer af muligheder, og hvad det betyder for din rolle som rådgiver.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Myndighederne tillader fortsat, at vi gennemfører kurser med op til 500 deltagere.

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne. Er I flere end 10 inkl. underviser på et kursus gælder en række ekstra sikkerhedskrav.

Se alle