]]>

Kursus

Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder

Lær at håndtere virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder, og spot et evt. ansvar for ledelse og rådgivere.

Startdato og sted

26. september 2023
København V

Varighed

1 dag
09:00 - 16:00

Pris

4.250 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med virksomhedsoverdragelse som fx advokat, revisor, kurator eller kreditorrepræsentant.

Du får mest ud af kurset, hvis du har et vist kendskab til de generelle regler om konkurs, da vi ikke gennemgår konkursreglerne på kurset.

På kurset får du:

 • redskaber til at håndtere overdragelser af potentielt insolvente virksomheder
 • viden til at identificere potentielt ansvar for ledelse eller rådgivere ved overdragelsen af insolvente virksomheder
 • overblik over relevant nyere praksis på området og øget opmærksomhed på evt. ansvar ved forudgående salg af virksomhed.
 

Kursets indhold

Kurset giver dig viden om, hvordan du i praksis håndterer virksomhedsoverdragelse i og uden for rekonstruktion/konkurs. Vi har særligt fokus på at undgå ansvar for ledelse og rådgivere. Som kurator i sælgers konkursbo eller som rådgiver for kreditorer lærer du at identificere et potentielt ansvar for ledelsen og rådgivere.

 

 • Dagens opbygning

  Virksomhedsoverdragelse af insolvente virksomheder og ansvaret for ledelse og rådgivere

  26. september 2023, kl. 09.00 - 16.00

  På kursusdagen får du en gennemgang af nyere praksis på området, og du får øget din opmærksomhed på evt. ansvar ved forudgående salg af virksomhed. Du kommer rundt i den praktiske håndtering af virksomhedsoverdragelse i og uden for konkurs og rekonstruktion.

  Dagen giver dig indblik i:

  • de generelle regler om virksomhedsoverdragelse, herunder modeller
  • muligheder og udfordringer ved at bruge ’fast track’-proceduren og andre muligheder ved henholdsvis forebyggende rekonstruktion og rekonstruktion
  • den fortsatte drift af insolvente/måske insolvente virksomheder og business judgement rule 
  • håndtering af lønmodtagere og lønmodtagerforpligtelser
  • håndtering af henholdsvis ikkepantsatte og pantsatte aktiver og forholdet til (virksomheds)panthavere
  • håndtering af kontraktforhold
  • værdiansættelse af (insolvente) virksomheder
  • fastsættelse og berigtigelse af købesummen
  • gennemgang af relevant nyere retspraksis om ansvar for virksomhedsoverdragelse for ledelse og rådgivere
  • kurators valg mellem omstødelse, erstatning eller andre retsmidler i tilfælde af overdragelser, der ikke er sket på retmæssig vis
  • eksempler fra det virkelige liv, som ikke er endt som retspraksis.
   
  Læs mindre

Hvem underviser?

Birgitte Jørgensen

Birgitte Jørgensen
Advokat, ph.d., partner, DAHL Advokatpartnerselskab

Birgitte er leder af DAHLs afdeling for insolvens, og hun arbejder med konkurs, rekonstruktion og finansieringsret. Birgitte rådgiver også virksomheder og banker om finansieringsretlige spørgsmål, særligt om de forskellige sikkerhedstyper og generel lånefinansiering. Birgitte er i bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater og medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel. Hun holder kurser inden for bl.a. rekonstruktion, konkurs, virksomhedspant og andre pantsætningsformer samt finansiering.

Jan Bech

Jan Bech
Advokat, partner, Horten

Jan er ekspert i insolvensret og rekonstruktion af virksomheder samt akkord- og konkursbehandling. Han rådgiver desuden om erhvervsretlige forhold i bred forstand, herunder om salg, opkøb og omstrukturering af insolvente virksomheder. Han er en erfaren procedureadvokat med møderet for Højesteret og har betydelig undervisningserfaring, bl.a. som underviser på kandidatuddannelsen og elitemodulet ved Aarhus Universitet.

Modulets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis.

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved.

Modulet ’Ledelse af implementering’ udvider din forståelse af, hvad det vil sige at implementere, og udvider derfor også dine handlemuligheder. Undervisningen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori og praksis, hvor vi lægger op til, at du anvender de teoretiske begreber til at analysere egen praksis og identificere nye handlinger. Undervisningen inddrager dine egne erfaringer samt din undren og faglighed i forhold til at skabe refleksioner, indsigter og nye løsninger på kendte udfordringer.

Eksamensform:
Du afslutter ’Ledelse af implementering’ med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Du skriver en opgave på maks. fem sider, hvor du identificerer en implementeringsudfordring og analyserer den ud fra udvalgte dele af modulets pensum for at identificere mulige løsninger. I den mundtlige eksamen på 30 min. tager samtalen om implementering og ledelse udgangspunkt i din skrevne opgave.

Bedømmelse: Individuel eksamen med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.600 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.150 kr. (momsfri)
 • Dato og tidspunkt
 • Dag 1: 3. november 2023

  Dag 2: 17. november 2023

  Dag 3: 1. december 2023

  Alle dage fra kl. 09.00 - 16.00

 • Kursets referencenr.
 • 37834
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  27. oktober 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  3. oktober 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle