]]>

Arrangement

Vil du være frivillig gældsrådgiver?

Har du et par timer om ugen, hvor du vil være gældsplagede medmennesker behjælpelig som gældsrådgiver? Her kan du høre om, hvad opgaverne går ud på.

Idépuljen

Hvad handler webinaret om?

Frivilligcenter SR-Bistand hjælper alle borgere, som står i vanskelige livssituationer. Det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter. Målet er, at den enkelte bliver bedre i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene. Vi har udvidet vores gælds- og økonomirådgivning, så flere socialt udsatte borgere kan få hjælp til deres gældsproblemer. 

Arbejdsopgaverne

Gældsrådgivningen består af et individuelt tilpasset forløb, som enten kan være omfattet af en enkelt rådgivning eller et længerevarende sagsforløb. Rådgivningen foregår efter aftale og varer typisk 45 minutter pr. gang (ca. 2 samtaler pr. vagt). Man vil som oftest være 2 rådgivere til en samtale. 

Aftenrådgivningen har åbent hver onsdag og torsdag fra kl. 17-19.30. Ellers ydes der gældsrådgivning af en koordinator i dagtimerne i løbet af ugen. Hvis det passer nogle rådgivere at komme ind i dagtimerne i stedet, er dette også muligt. 

Gældrådgivningen tilbyder rådgivning indenfor blandt andet:

  • Gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld
  • Kontakt til kreditorer og inkassofirmaer vedrørende akkord- og afdragsordninger
  • Gennemgang af forældelsesfrister, fogedretssager med videre
  • Vurdering af betalingsevne
  • Budgetlægning/gældsoverblik

De frivillige rådgivere har finansiel og/eller juridisk baggrund - ofte studerende på deres kandidat, men vi mangler mere erfarne rådgivere til vores team. 

Vi forventer, at du tager minimum 2 vagter om måneden.

Der tilbydes intromøde, sparringsmøder hvert 3. måned og faglige oplæg. 

Praktiske informationer

  • Mødet vil foregå via videotjenesten Zoom.
  • To dage før får du tilsendt et link og nærmere information om webinaret.
  • Du kan logge på via pc/tablet og mobil.
  • Du kan stille spørgsmål via en Q&A-funktion, og så besvarer vi dem løbende 'live'. Du kan også stille dine spørgsmål mundtligt, hvis du har givet adgang til din mikrofon.
  • Vi starter altid med lydtjek 15 minutter, før vi begynder - og kan du høre musik, når du logger på, så er du klar.

Om Frivillig Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand blev stiftet i 1975 og har til formål at hjælpe, vejlede og understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed. Vi vil hjælpe alle borgere, som står i vanskelige livssituationer. Det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, så den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene.

I 2014 åbnede Frivilligcenter SR-bistand en gældsrådgivning, og fra 2020 har vi fået støtte fra Socialstyrelsen til at udvide vores gælds- og økonomirådgivning, så flere socialt udsatte borgere kan få hjælp til deres gældsproblemer.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle