]]>

Arrangement

Vil du arbejde i EU-Kommissionen?

Hør om mulighederne for en karriere i EU, hvordan ansøgningsproceduren forløber, og få information om den kommende udvælgelsesprøve for det maritime område.

Debat

Hvad handler arrangementet om?

EU har lanceret en udvælgelsesprøve til stillinger som specialist i fiskeri og det maritime område i lønklasse AD6.

Derfor inviterer Djøf og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til et informationswebinar, hvor du kan høre mere om stillingerne, jobindholdet, ansøgningsproceduren og den særlige udvælgelsesprøve. 

Som specialist inden for fiskeri og det maritime område arbejder du med at gennemføre EU’s fælles miljø- og fiskeripolitik sammen med de nationale myndigheder og en lang række EU-institutioner.

To danske EU-embedsmænd fortæller om deres job i DG MARE, og hvordan det er at arbejde i EU-Kommissionen:

  • Policy Officer Desiree Kjølsen, DG MARE – tidligere Fødevareministeriet i Danmark.
  • Vicekontorchef, Emil Bech Andersen, DG MARE.

Koen Hendrix, Team Leader, External Communication i EPSO (EU-institutionernes fælles kontor for personalerekruttering) giver en gennemgang af ansøgningsproceduren og de krav, du skal opfylde for at søge.

Du får også indblik i de elementer, der indgår i den prøve, der skal bestås for at få endelig ansættelse.

Du kan læse mere om denne udvælgelsesprøve og generelt om en karriere i EU hos EPSO.

Det er en stillingskategori med krav til erhvervserfaring, som bliver beskrevet nærmere på webinaret. Desuden kræver det, at du er EU-borger og har indgående kendskab til mindst to EU-sprog, hvor sprog et kan være et af de 24 officielle EU-sprog (fx dansk), og sprog to skal være et andet EU-sprog.

Bemærk: En del af arrangementet foregår på engelsk.

Ved spørgsmål til specialistconcours kan du kontakte Finansministeriets udsendte medarbejder, ambassaderåd Søren Toft (+32) (0) 490 66 37 76.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle