]]>

Arrangement

Verdens Bedste Klimaplan

De danske politikere er blevet enige om 70% CO2-reduktion. Spørgsmålet er nu, hvordan vi når dette mål?

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Hvad er den bedste måde at løse klimaproblematikken på? Det er der ikke enighed om.

På den ene side står erhvervsorganisationer, der mener, at subsidier og regulering er den bedste metode. På den anden side står ’alle de andre’ blandt andet IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, IMF – International Monetary Fund, Verdensbanken, Nationalbanken, Klimarådet, De Økonomiske Råd, CEPOS, Jim Hagemann Snabe, 27 Nobelprismodtagere i økonomi, 4 tidligere formænd for den amerikanske centralbank – the Federal Reserve System, 3500+ økonomer samt 11.000 underskrivere tilknyttede den internationale klimaforskning, som alle støtter en model, hvor forureneren betaler for forureningen.

Nu handler det om, hvilken løsning politikerne ender med at vælge. Det, der er på spil, er, om Danmark vælger den rigtige løsning, så alle andre lande bliver inspireret og følger trop? Eller om vi bliver eksemplet, der medfører, at ingen lande tør være ambitiøse på klimafronten.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle